Page 1 of 1

สอบถามปัญหาครับ เกี่ยวกับ การลิงค์ชื่อหวมดหมู่ครับ

Posted: 02/03/2011 5:43 pm
by dexjanghan
ผมออยากทราบวิธีการที่ใช้นการลิงค์จากชื่อหวมดหมู่ที่แสดง ซึ่งเป็นข้อมูลของตาราง categories แล้ว ให้แสดงหัวข้อของบทความที่มี cate_id ในตาราง content ที่เหมือนกับ cate_id ในตาราง categories อยากทราบวิธีการครับ พอดีพึ่งหัดทำ PHP MySql

Re: สอบถามปัญหาครับ เกี่ยวกับ การลิงค์ชื่อหวมดหมู่ครับ

Posted: 02/03/2011 10:21 pm
by ecitepage.com
ทำลิงค์ ใส่ tag link ธรรมดาๆ เลยก็ได้ครับ
จะเอา id อะไรมาใส่ก้ได้
query มันออกมาให้ได้

Re: สอบถามปัญหาครับ เกี่ยวกับ การลิงค์ชื่อหวมดหมู่ครับ

Posted: 03/03/2011 4:41 pm
by touleg

Code: Select all

//1 .ติดต่อฐานข้อมูลให้เรียบร้อย

$catid = $_GET['catid'];  //2. รับค่า catid จากลิงค์ที่กดมา

//3. Query ข้อมูล หัวข้อ บทความ จากฐานข้อมูล
$sql = "select topic from content where cat_id='$catid' order by content_id";
$result = mysql_query($sql);
if(!$result)
{
       echo "Error";
}else{
     while($data = mysql_fetch_assoc($result))
     {
            echo $data['topic'];
      }
}
 
เอาไปแก้ใช้เอานะครับ

Re: สอบถามปัญหาครับ เกี่ยวกับ การลิงค์ชื่อหวมดหมู่ครับ

Posted: 03/03/2011 10:31 pm
by dexjanghan
ขอคุณ PHP Jr. Member มากครับ
ผมใช้

Code: Select all

<a href='select-content.php?$cate_id=$_GET['cate_id']; '>$cate_name</a>"; ?>
ตามที่บอก
แล้วหน้า Select ผมใช้

Code: Select all

$sql = "select toppic from content where cate_id='$cate_id' order by content_id";
ซึ่ง ในตาราง categories มี ดังนี้ครับ

Code: Select all

cate_id	// เก็บ รหัสของหมวดหมู่	
cate_name // เก็บชื่อหมวดหมู่
ในตารง content มี ดังนี้ครับ

Code: Select all

id     // รหัสของบทความ
toppic  // ชื่อบทความ
cate_id // รหัสหมวดหมู่
cont   // ข้อความ
ที่วางไว้คือ ลิงค์จากหน้าแสดงรายการหมวดหมู่ แล้ว ส่งค่ามายังหน้าที่แสดงหัวข้อบทความ
ซึ่งบทความนั้นๆ มี cate_id หรือรหัสหวมดหมู่ ที่ส่งค่ามาน่ะครับ
ผมลองที่ท่านให้ผมมาแล้ว ไม่ได้ครับ หรืผมอาจจะโง่จริงๆ ขอคำชี้แนะ ที่กระจ่าง พอคนโง่อย่างผมจะเข้าใจด้วยครับ

Re: สอบถามปัญหาครับ เกี่ยวกับ การลิงค์ชื่อหวมดหมู่ครับ

Posted: 03/03/2011 10:44 pm
by dexjanghan
โอเคแล้วครับ
ที่คุณ PHP Jr. Member บอกไว้ถูกแล้วครับ ผมวางผิดที่เอง
ตอนนี้ด้แล้วครับ ขอบพระคุณคุณ PHP Jr. Member มากๆ เลยครับ

Re: สอบถามปัญหาครับ เกี่ยวกับ การลิงค์ชื่อหวมดหมู่ครับ

Posted: 04/03/2011 11:26 am
by mindphp

Code: Select all

<a href='select-content.php?$cate_id=$_GET['cate_id']; '>$cate_name</a>"; ?>
ควรแก้เป็น

Code: Select all

<a href='select-content.php?cate_id=<?php echo $_GET['cate_id'];?>'><?php echo $cate_name;?></a>
PHP Jr. Member เป็นตำแหน่งของเค้านะครับ เค้าชื่อ touleg