Page 1 of 1

ตัวอย่างการใช้งาน การ เข้ารหัส ถอดรหัส base64

Posted: 03/03/2014 10:36 pm
by M004
base64 คือ กลุ่มของโครงสร้างการเข้ารหัส โดยจะประกอบไปด้วย 2 คำสั่ง คือคำสั่งสำหรับการเข้ารหัส (base64_encode) และคำสั่งสำหรับการถอดรหัส (base64_decode)

ตัวอย่างการเข้ารหัส base64_encode

Code: Select all

 $site = "mindphp.com";
 $base64_encode = base64_encode( $site );

ผลลัพท์ที่ได้คือ bWluZHBocC5jb20=
ตัวอย่างการถอดรหัส base64_decode

Code: Select all

 $site = "bWluZHBocC5jb20=";
 $base64_decode = base64_decode( $site );

ผลลัพท์ที่ได้คือ mindphp.com