การ SELECT ข้อมูลแบบมีเงื่อนไข (SELECT... WHERE)

SQL Knowledge ทั้ง sql มาตรฐาน หลักการออกแบบฐานข้อมูล ความสัมพันธ์ของ ตาราง Mysql , PGSQL, Oracle, MSSQL

Moderator: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

M013
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
โพสต์: 829
ลงทะเบียนเมื่อ: 22/04/2010 12:02 pm

การ SELECT ข้อมูลแบบมีเงื่อนไข (SELECT... WHERE)

โพสต์โดย M013 » 09/08/2013 6:27 pm

การ SELECT ข้อมูลแบบมีเงื่อนไข (SELECT... WHERE)
เมื่อ SELECT สามารถเลือกข้อมูลบางคอลัมน์ได้เเล้ว SELECT ยังสามารถเลือกข้อมูลบางเเถวได้ด้วย
โดยการใช้เงื่อนไข WHERE ซึ่งมีรูปแบบดังนี้

โค้ด: เลือกทั้งหมด

SELECT ชื่อคอลัมน์_1, ชื่อคอลัมน์_2, ชื่อคอลัมน์_3;
FORM   ชื่อตาราง
WHERE เงื่อนไข;
คำอธิบาย
SELECT คือการเลือกคอลัมน์ที่เรากำหนดเอาไว้
FORM คือการเลือกตารางข้อมูล
WHERE คือการกำหนดเงื่อนไข ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดเป็นหัวข้อย่อยๆไว้ข้างล่างนี้

เงื่อนไขในการ SELECT ข้อมูลก็มีหลายเงื่อนไข ได้แก่
1.) การใช้เครื่องหมาย Operators (=, !=, >, <, >=, <=, AND, OR, NOT) viewtopic.php?p=38745#p38745
2.) การเลือกข้อมูลทึ่ต้องตามชุดข้อมูลด้วย IN viewtopic.php?p=38748#p38748
3.) การข้อมูลที่อยู่ในช่วงที่ต้องการด้วย BETWEEN...AND viewtopic.php?p=38749#p38749
4.) การเลือกข้อมูลที่ตรงกับรูปแบบด้วย LIKE (%,_) viewtopic.php?p=38750#p38750
แก้ไขล่าสุดโดย iss.f เมื่อ 09/08/2013 6:55 pm, แก้ไขไปแล้ว 4 ครั้ง.

M013
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
โพสต์: 829
ลงทะเบียนเมื่อ: 22/04/2010 12:02 pm

Re: การ SELECT ข้อมูลแบบมีเงื่อนไข (SELECT... WHERE)

โพสต์โดย M013 » 09/08/2013 6:37 pm

1.) การ SELECT ข้อมูลแบบเงื่อนไขการใช้เครื่องหมาย Operators
การกำหนดเงื่อนไขโดยการใช้เครื่องหมาย Operators ก่อนอื่นต้องรู้จักกับเครื่องหมาย เเละความหมายของมันก่อนดังภาพที่ 7.1
Operators.jpg
ภาพที่ 1.1 เครื่องหมาย Operators
Operators.jpg (65.64 KiB) เปิดดู 38686 ครั้ง

ตัวอย่างการใช้งานที่ 1
ตารางข้อมูลนักศึกษา
select_all.jpg
ภาพที่ 1.2 ตารางข้อมูลนักศึกษา
select_all.jpg (87.74 KiB) เปิดดู 38686 ครั้ง

>>ต้องการทราบรายชื่อนักศึกษาที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี

โค้ด: เลือกทั้งหมด

SELECT *
FROM Student
WHERE Age<20;

การเเสดงผล
select_where_oper_output.jpg
ภาพที่ 1.3 การแสดงผลจากการใช้คำสั่งจาก Code ข้างต้นจะเเสดงผลออกมาดังภาพ
select_where_oper_output.jpg (31.41 KiB) เปิดดู 38686 ครั้ง


ตัวอย่างการใช้งานที่ 2
>>ต้องการทราบรายชื่อนักศึกษาที่เป็นเพศหญิง และมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี

โค้ด: เลือกทั้งหมด

SELECT *
FROM Student
WHERE (Gender='หญิง') AND (Age>=20);

การแสดงผล
select_where_operAND_output.jpg
ภาพที่ 1.4 การแสดงผลจากการใช้คำสั่งจาก Code ข้างต้นจะเเสดงผลออกมาดังภาพ
select_where_operAND_output.jpg (53.87 KiB) เปิดดู 38686 ครั้ง

ตัวอย่างการใช้งานที่ 3
>>ต้องการทราบว่านักศึกษาที่ไม่ใช่เพศหญิงมีใครบ้าง

โค้ด: เลือกทั้งหมด

SELECT Student_Fname, Student_Lname
FROM    Student
WHERE  Gender != 'หญิง';
หรือ

โค้ด: เลือกทั้งหมด

SELECT Student_Fname, Student_Lname
FROM   Gender
WHERE  NOT Gender='หญิง';

การแสดงผล
select_where_operNot_output.jpg
ภาพที่ 1.5 การแสดงผลจากการใช้คำสั่งจาก Code ข้างต้นจะเเสดงผลออกมาดังภาพ
select_where_operNot_output.jpg (34.38 KiB) เปิดดู 38683 ครั้ง

M013
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
โพสต์: 829
ลงทะเบียนเมื่อ: 22/04/2010 12:02 pm

Re: การ SELECT ข้อมูลแบบมีเงื่อนไข (SELECT... WHERE)

โพสต์โดย M013 » 09/08/2013 6:45 pm

2.) การเลือกข้อมูลทึ่ตรงตามชุดข้อมูลด้วย IN

เป็นการเลือกการเเสดงผลตามชุดข้อมูลที่เลือกซึ่งหากไม่ใช่ IN ก็ยังสามารถใช้งานได้ โดยใช้เครื่องหมายทาง Operator

โค้ด: เลือกทั้งหมด

SELECT ชื่อคอลัมน์
FROM   ชื่อตาราง
WHERE  ชื่อคอลัมน์='ข้อมูลที่ต้องการให้เเสดง';

เเต่หากมีใช้ IN เข้าใาช่วยจะทำให้สามารถใช้งานได้สะดวก เเละ เข้าใจง่ายมากขึ้น โดยมีรูปแบบการเรียกใช้งานดังนี้

โค้ด: เลือกทั้งหมด

SELECT ชื่อคอลัมน์
FROM ชื่อตาราง
WHERE ชื่อคอมลัมน์ IN (ข้อมูลที่ต้องการให้เเสดง);

ตัวอย่างการใช้งานที่ 1
ตารางข้อมูลนักศึกษา
select_all_1.jpg
ภาพที่ 2.1 ตารางข้อมูลนักศึกษา
select_all_1.jpg (150.91 KiB) เปิดดู 38634 ครั้ง

>>ต้องการทีทราบข้อมูลของนักศึกษาที่อยู่ในกรุงเทพหหานคร และเชียงใหม่

โค้ด: เลือกทั้งหมด

SELECT *
FROM STUDENT
WHERE address IN ('Bangkok', 'Chingmai');

การแสดงผล
ไฟล์แนป select_where_IN_output.jpg ไม่มีอยู่แล้ว

ตัวอย่างการใช้งานที่ 2
>>ต้องการทีทราบข้อมูลของนักศึกษาเฉพาะที่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพหหานคร

โค้ด: เลือกทั้งหมด

SELECT *
FROM Student
WHERE address NOT IN ('Bangkok');

การแสดงผล
select_where_IN_output.jpg
ภาพที่ 2.2 การแสดงผลจากการใช้คำสั่งจาก Code ข้างต้นจะเเสดงผลออกมาดังภาพ
select_where_IN_output.jpg (98.99 KiB) เปิดดู 38682 ครั้ง

M013
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
โพสต์: 829
ลงทะเบียนเมื่อ: 22/04/2010 12:02 pm

Re: การ SELECT ข้อมูลแบบมีเงื่อนไข (SELECT... WHERE)

โพสต์โดย M013 » 09/08/2013 6:51 pm

3.) การข้อมูลที่อยู่ในช่วงที่ต้องการด้วย BETWEEN...AND
การเลือกข้อมูลที่อยู่ในช่วงระหว่างจะมีรูปแบบดังนี้

โค้ด: เลือกทั้งหมด

SELECT ชื่อคอลัมน์
FROM   ชื่อตาราง
WHERE  ชื่อคอลัมน์ [NOT] BETWEEN <ค่าที่1> AND <ค่าที่2>;

ตัวอย่างการใช้งานที่ 1 (แบบ BETWEEN)
ตารางข้อมูลนักศึกษา
select_all_air.jpg
ภาพที่ 3.1 ตารางข้อมูลสินค้าแอร์
select_all_air.jpg (87.92 KiB) เปิดดู 38680 ครั้ง

>>ต้องการทราบสินค้าที่มีราคาสินค้าระหว่าง 10,000 และ 15,000

โค้ด: เลือกทั้งหมด

SELECT Product_name
FROM   Product_Conditioner
WHERE  Product_price
BETWEEN 10000 AND 15000;

การแสดงผล
select_where_between_output.jpg
ภาพที่ 3.2 การแสดงผลจากการใช้คำสั่งจาก Code ข้างต้นจะเเสดงผลออกมาดังภาพ
select_where_between_output.jpg (46.6 KiB) เปิดดู 38680 ครั้ง

ตัวอย่างการใช้งานที่ 2 (แบบ NOT BETWEEN)
>>ต้องการทราบสินค้าและจำนวนบีทียูที่มีราคาสินค้าไม่ถึง 20,000 และ 30,000

โค้ด: เลือกทั้งหมด

SELECT Product_name, BTU
FROM   Product_Conditioner
WHERE  Product_price
NOT BETWEEN 20000 AND 30000;

การแสดงผล
select_where_NOTbetween_output.jpg
ภาพที่ 3.3 การแสดงผลจากการใช้คำสั่งจาก Code ข้างต้นจะเเสดงผลออกมาดังภาพ
select_where_NOTbetween_output.jpg (57.43 KiB) เปิดดู 38680 ครั้ง

M013
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
โพสต์: 829
ลงทะเบียนเมื่อ: 22/04/2010 12:02 pm

Re: การ SELECT ข้อมูลแบบมีเงื่อนไข (SELECT... WHERE)

โพสต์โดย M013 » 09/08/2013 6:55 pm

4.) การเลือกข้อมูลที่ตรงกับรูปแบบด้วย LIKE (%,_)
การ SELECT ข้อมูลยังสามารถเลือกข้อมูลที่ตรงกับคำที่เราต้องได้ การ SELECT ข้อมูลแบบนี้ใช้รูปแบบ LIKE ซึ่งตัวอย่างที่เราเห็นกันได้ชัดเจน คือ การค้นหาคำใน Google ที่เราพิมพ์เเค่บางคำ เเต่สามารถค้นหาเจอได้มากมาย วิธีการ SELECT ด้วย LIKE มีอยู่ 2 รูปแบบดังนี้

การ SELECT ข้อมูล ด้วย LIKE และ %

โค้ด: เลือกทั้งหมด

SELECT ชื่อคอลัมน์
FROM ชื่อตาราง
WHERE ชื่อคอลัมน์
LIKE 'ข้อความที่ต้องการค้นหา%';
คำอธิบาย
% คือสัญลักษณ์ที่เเทนตัวอักษรอะไรก็ได้ กี่ตัวก็ได้ เช่น เราต้องการหาคนที่คนที่มีชื่อขึ้นต้นด้วย 'สม' เวลาที่เราเขียนคำสั่งจะได้เป็น 'สม%' เป็นต้น นากจากนั้น % ยังสามารถอยู่ส่วนท้าย หรือกลางก็ได้

ตัวอย่างการใช้งาน
select_all_1.jpg
4.1 ตารางข้อมูลนักศึกษา
select_all_1.jpg (150.91 KiB) เปิดดู 38629 ครั้ง
>>ต้องการทราบชื่อนักศึกษาที่ขึ้นต้นด้วยตัวอีกษร 'S'

โค้ด: เลือกทั้งหมด

SELECT firstname, lastname
FROM Student
WHERE frist
LIKE 'S%';
การเเสดงผล
select_where_Like1_output.jpg
ภาพที่ 4.2 การแสดงผลจากการใช้คำสั่งจาก Code ข้างต้นจะเเสดงผลออกมาดังภาพ
select_where_Like1_output.jpg (33.77 KiB) เปิดดู 38677 ครั้ง

การ SELECT ข้อมูล ด้วย LIKE และ _

โค้ด: เลือกทั้งหมด

SELECT ชื่อคอลัมน์
FROM  ชื่อตาราง
WHERE ชื่อคอลัมน์
LIKE  'ข้อความที่ต้องการค้นหา_';
คำอธิบาย
_ คือสัญลักษณ์ที่เเทนตัวอักษรอะไรก็ได้ 1 ตัว ต่างกับ % ที่เเทนตัวอักษรกี่ตัวก็ได้

ตัวอย่างการใช้งาน
>>ต้องการทราบชื่อนักศึกษาที่ขึ้นต้นด้วยตัวอีกษร 'S' และตามด้วยตัวอักษรอะไรก็ได้ 4 ตัว

โค้ด: เลือกทั้งหมด

SELECT firstname, lastname
FROM Student
WHERE firstname
LIKE ('s_ _ _ _');
การเเสดงผล
select_where_Like2_output.jpg
ภาพที่ 4.3 การแสดงผลจากการใช้คำสั่งจาก Code ข้างต้นจะเเสดงผลออกมาดังภาพ
select_where_Like2_output.jpg (23.46 KiB) เปิดดู 38677 ครั้ง


ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 26 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน