การ SELECT ข้อมูลด้วยฟังก์ชัน (Function) ต่างๆ

SQL Knowledge ทั้ง sql มาตรฐาน หลักการออกแบบฐานข้อมูล ความสัมพันธ์ของ ตาราง Mysql , PGSQL, Oracle, MSSQL

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

M013
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 829
Joined: 22/04/2010 12:02 pm

การ SELECT ข้อมูลด้วยฟังก์ชัน (Function) ต่างๆ

Post by M013 »

ฟังก์ชัน (Function)
การ SELECT ข้อมูลด้วยฟังก์ชัน (Function) ในฐานข้อมูลมีอยู่มากมายหลายคำสั่ง
ซึ่งสามารถเเบ่งออกเป็นฟังก์ชันใหญ่ๆได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

1. Aggregate Functions (ฟังก์ชันการรวม) https://www.mindphp.com/forums/viewtopic ... 837#p38837
2. Scalar functions (ฟังก์ชันการคำนวณ) https://www.mindphp.com/forums/viewtopic ... 838#p38838
3. String functions (ฟังก์ชันตัวอักษร) https://www.mindphp.com/forums/viewtopic ... 841#p38841
4. Date and time functions (ฟังก์ชันวันที่เเละเวลา) https://www.mindphp.com/forums/viewtopic ... 846#p38846
Last edited by iss.f on 14/08/2013 4:34 pm, edited 6 times in total.

M013
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 829
Joined: 22/04/2010 12:02 pm

Re: SQL การ SELECT ข้อมูลด้วยฟังก์ชัน (Function)

Post by M013 »

1. Aggregate Functions (ฟังก์ชันการรวม)
ภาพที่ 1.1 Aggregate Functions (ฟังก์ชันการรวม)
ภาพที่ 1.1 Aggregate Functions (ฟังก์ชันการรวม)
Function_Aggregate.jpg (69.42 KiB) Viewed 1355 times
ตัวอย่างการใช้งาน Aggregate functionsFunctions
ภาพที่ 1.2 ตารางข้อมูลสินค้า
ภาพที่ 1.2 ตารางข้อมูลสินค้า
select_all_air.jpg (161.47 KiB) Viewed 1353 times
>>ต้องการทราบราคาสินค้าโดยเฉลี่ย ราคาที่สูงที่สุด เเละราคาที่ต่ำที่สุด

Code: Select all

SELECT AVG(Product_price), MAX(Product_price), MIN(Product_price)
FROM Student;
การแสดงผล
ภาพที่ 1.3 การแสดงผลจากการใช้คำสั่งจาก Code ข้างต้นจะเเสดงผลออกมาดังภาพ
ภาพที่ 1.3 การแสดงผลจากการใช้คำสั่งจาก Code ข้างต้นจะเเสดงผลออกมาดังภาพ
select_where_FUCNTION1_output.jpg (32.04 KiB) Viewed 1355 times

M013
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 829
Joined: 22/04/2010 12:02 pm

Re: SQL การ SELECT ข้อมูลด้วยฟังก์ชัน (Function)

Post by M013 »

2. Scalar functions (ฟังก์ชันการคำนวณ)
ภาพที่ 2.1 Scalar Functions
ภาพที่ 2.1 Scalar Functions
Function_Scalar.jpg (133.12 KiB) Viewed 1350 times
ตัวอย่างการใช้งาน Scalar functions
ภาพที่ 2.2 ตารางข้อมูลสินค้า
ภาพที่ 2.2 ตารางข้อมูลสินค้า
select_all_air.jpg (161.47 KiB) Viewed 1348 times
>>ต้องการเเสดงรายชื่อสินค้า เเละราคาสินค้าโดยที่ไม่มีจุดทศนิยม เเละให้เรียงราคาสินค้าที่สูงที่สุดไปน้อยที่สุด

Code: Select all

SELECT Product_name, TRUNC(Product_price,0) AS "Price"
FROM Student
ORDER BY 2 DESC;
การเเสดงผล
ภาพที่ 2.3 การแสดงผลจากการใช้คำสั่งจาก Code ข้างต้นจะเเสดงผลออกมาดังภาพ
ภาพที่ 2.3 การแสดงผลจากการใช้คำสั่งจาก Code ข้างต้นจะเเสดงผลออกมาดังภาพ
select_where_FUCNTION2_output.jpg (91.85 KiB) Viewed 1350 times

M013
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 829
Joined: 22/04/2010 12:02 pm

Re: SQL การ SELECT ข้อมูลด้วยฟังก์ชัน (Function)

Post by M013 »

3. String functions (ฟังก์ชันสตริง)
ภาพที่ 3.1 String Functions
ภาพที่ 3.1 String Functions
Function_String.jpg (307.08 KiB) Viewed 1346 times
ตัวอย่างการใช้งาน String functions
ภาพที่ 3.2 ตารางข้อมูลนักศึกษา
ภาพที่ 3.2 ตารางข้อมูลนักศึกษา
select_all_1.jpg (150.91 KiB) Viewed 1346 times
>>ต้องการทราบรหัสนักศึกษาเเต่เเสดงเพียง 2 ตัวท้ายของรหัสนักศึกษา รายชื่อนักศึกษา เเละที่อยู่เป็นนตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

Code: Select all

SELECT RIGHT(stu_id,2) AS "no.", firstname, lastname, UPPER(address) AS "city"
FROM Student;
การเเสดงผล
ภาพที่ 3.3 การแสดงผลจากการใช้คำสั่งจาก Code ข้างต้นจะเเสดงผลออกมาดังภาพ
ภาพที่ 3.3 การแสดงผลจากการใช้คำสั่งจาก Code ข้างต้นจะเเสดงผลออกมาดังภาพ
select_where_FUCNTION3_output.jpg (75.95 KiB) Viewed 1348 times

M013
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 829
Joined: 22/04/2010 12:02 pm

Re: SQL การ SELECT ข้อมูลด้วยฟังก์ชัน (Function)

Post by M013 »

4. Date and time functions (ฟังก์ชันวันที่เเละเวลา)

M013
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 829
Joined: 22/04/2010 12:02 pm

Re: SQL การ SELECT ข้อมูลด้วยฟังก์ชัน (Function)

Post by M013 »

4. Date and time functions (ฟังก์ชันวันที่เเละเวลา)
ภาพที่ 4.1 Date and time functions
ภาพที่ 4.1 Date and time functions
Function_dateandtime.jpg (206.76 KiB) Viewed 1340 times
ภาพที่ 4.2 โซนเวลา (Time Zone)
ภาพที่ 4.2 โซนเวลา (Time Zone)
time_zone.jpg (177.59 KiB) Viewed 1340 times
ภาพที่ 4.3 รูปแบบของวันเเละเวลา
ภาพที่ 4.3 รูปแบบของวันเเละเวลา
format_date.jpg (274.35 KiB) Viewed 1340 times
ตัวอย่างการใช้งาน Date and Time functions
ภาพที่ 4.4 ตารางสั่งซื้อสินค้า
ภาพที่ 4.4 ตารางสั่งซื้อสินค้า
select_all_order.jpg (122.53 KiB) Viewed 1340 times
>>ต้องการเเสดงวันที่ปัจจุบัน วันจันทร์ถัดมาของวันที่ลูกค้าสั่งของเพื่อเเสดงวันที่จะทำการจัดส่งสินค้า เเละวันสุดท้ายของเดือนนั้น

Code: Select all

SELECT SYSDATE AS "Date", NEXT_DAY(order_date,'MONDAY') AS "Shipping", LAST_DAY(order_date)
FROM Order_product;
การเเสดงผล
ภาพที่ 4.5 การแสดงผลจากการใช้คำสั่งจาก Code ข้างต้นจะเเสดงผลออกมาดังภาพ
ภาพที่ 4.5 การแสดงผลจากการใช้คำสั่งจาก Code ข้างต้นจะเเสดงผลออกมาดังภาพ
select_where_date_output.jpg (119.32 KiB) Viewed 1340 times

Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “SQL Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 10 guests