การ SELECT ข้อมูลด้วย String functions (ฟังก์ชันตัวอักษร)

SQL Knowledge ทั้ง sql มาตรฐาน หลักการออกแบบฐานข้อมูล ความสัมพันธ์ของ ตาราง Mysql , PGSQL, Oracle, MSSQL

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

M013
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 829
Joined: 22/04/2010 12:02 pm

การ SELECT ข้อมูลด้วย String functions (ฟังก์ชันตัวอักษร)

Postby M013 » 13/08/2013 3:01 pm

การ SELECT ข้อมูลด้วย String functions (ฟังก์ชันตัวอักษร)
Function_String.jpg
ภาพที่ 1.1 String Functions
Function_String.jpg (307.08 KiB) Viewed 4023 times

ตัวอย่างการใช้งาน String functions
select_all_1.jpg
ภาพที่ 1.2 ตารางข้อมูลนักศึกษา
select_all_1.jpg (150.91 KiB) Viewed 4023 times

>>ต้องการทราบรหัสนักศึกษาเเต่เเสดงเพียง 2 ตัวท้ายของรหัสนักศึกษา รายชื่อนักศึกษา เเละที่อยู่เป็นนตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

Code: Select all

SELECT RIGHT(stu_id,2) AS "no.", firstname, lastname, UPPER(address) AS "city"
FROM Student;
การเเสดงผล
select_where_FUCNTION3_output.jpg
ภาพที่ 1.3 การแสดงผลจากการใช้คำสั่งจาก Code ข้างต้นจะเเสดงผลออกมาดังภาพ
select_where_FUCNTION3_output.jpg (75.95 KiB) Viewed 4024 times

Return to “SQL Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 16 guests