Page 1 of 1

การลงสีด้วย โปรแกรม adobe flash (อะโดบี แฟลช) ด้วยเครื่องมือ Brush Tool (บรัช ทูล)

Posted: 05/09/2017 10:40 am
by natnicha001
การลงสีด้วย โปรแกรม Adobe flash (อะโดบี แฟลช) นั้น สามารถทำได้โดยการใช้เครื่องมือ Paint Bucket Tool (เพนท์ บักเก็ท ทูล) หรือ Brush Tool (บรัช ทูล) ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงลักษณะการลงสีแบบ Brush Tool (บรัช ทูล) ซึ่งมีลักษณะการลงสีดังนี้

Image

วิธีการลงสี Brush Tool (บรัช ทูล)
ขั้นตอนที่ 1 เลือกเครื่องมือ Brush Tool (บรัช ทูล)
ขั้นตอนที่ 2 เลือกสีที่ต้องการ
ขั้นตอนที่ 3 เลือกลักษณะการลงสี
-Paint Normal (เพนท์ นอ-แม็ล) เมื่อเราระบาย สีจะทับเส้น และพื้นที่
-Paint Fills (เพนท์ ฟิล) สีจะทับเพียงพื้นที่แต่ไม่ทับเส้น
-Paint Behind (เพนท์ บิไฮนด) สีจะไม่ทับ Object (ออบ-เจ็คท) แต่จะอยู่ด้านหลังของ Object (ออบ-เจ็คท)
-Paint Selection (เพนท์ ซิเลค-ฌัน) สีจะระบายเฉพาะพื้นที่ ที่ถูกเลือกเท่านั้น
-Paint Inside (เพนท์ อีน-ไซด) จะระบายในพื้นที่ด้านใน

สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่นี่ ดาวน์โหลด