การทำ popup(ป็อบอัพ) เพื่อแจ้งเตื่อนหริอเพิ่มการค้นหาด้วย Bootstrap(บูตสแต็บ)

Booststap Knowledge ความรู้สำหรับการออกเว็บเพื่อให้แสดงผล ได้ดี ทุกหน้าจอ

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Parichat
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 4859
Joined: 08/01/2018 10:03 am

การทำ popup(ป็อบอัพ) เพื่อแจ้งเตื่อนหริอเพิ่มการค้นหาด้วย Bootstrap(บูตสแต็บ)

Post by Parichat »

ในการทำ popup(ป็อบอัพ) เพื่อแจ้งเตื่อนหริอเพิ่มการค้นหาด้วย Bootstrap(บูตสแต็บ)
ตัวอย่าง

Code: Select all

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>รายชื่อผู้ป่วย</h2>
 <!-- Trigger the modal with a button -->
 <button type="button" class="btn btn-warning btn-lg" data-toggle="modal" data-target="#myModal">ค้นหาผู้ป่วย</button>

 <!-- Modal -->
 <div class="modal fade" id="myModal" role="dialog">
  <div class="modal-dialog">
  
   <!-- Modal content-->
   <div class="modal-content">
    <div class="modal-header">
     <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">&times;</button>
     <h4 class="modal-title">ข้อมูลผู้ป่วย</h4>
    </div>
    <div class="modal-body">
     <div class="input-group">
			<input type="text" id="keyword" class="form-control" placeholder="HN/เลขบัตร/ชื่อ/นามสกุล">	
     </div>
    </div>
    <div class="modal-footer">
			<button type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">ยกเลิก</button>
			<button type="button" id="btnSearch" class="btn btn-primary">ค้นหา</button>
    </div>
   </div>
   
  </div>
 </div>
 
</div>

</body>
</html>
ผลลัพธ์
tfgh.JPG
Modal Size(โมเดลไซน์) มี 2 แบบ คือ
 • 1.Small Modal(ซมอลโมเดล)
  รูปแบบ

  Code: Select all

  <div class="modal-dialog modal-sm">
  //***ใส่ข้อมูลหรือฟอร์มลงไปได้
  </div>
  ตัวอย่างการนำไปใช้

  Code: Select all

  <!DOCTYPE html>
  <html lang="en">
  <head>
   <title>Bootstrap Example</title>
   <meta charset="utf-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
   <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
   <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
   <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
  </head>
  <body>
  
  <div class="container">
   <h2>รายชื่อผู้ป่วย</h2>
   <!-- Trigger the modal with a button -->
   <button type="button" class="btn btn-warning btn-lg" data-toggle="modal" data-target="#myModal">ค้นหาผู้ป่วย</button>
  
   <!-- Modal -->
   <div class="modal fade" id="myModal" role="dialog">
  	<div class="modal-dialog modal-sm">
    
  		 <!-- Modal content-->
  		 <div class="modal-content">
  			<div class="modal-header">
  			 <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">&times;</button>
  			 <h4 class="modal-title">ข้อมูลผู้ป่วย</h4>
  			</div>
  			<div class="modal-body">
  			 <div class="input-group">
  				<input type="text" id="keyword" class="form-control" placeholder="HN/เลขบัตร/ชื่อ/นามสกุล">	
  			 </div>
  			</div>
  			<div class="modal-footer">
  				<button type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">ยกเลิก</button>
  				<button type="button" id="btnSearch" class="btn btn-primary">ค้นหา</button>
  			</div>
  		 </div>
     </div>
    </div>
   
  </div>
  
  </body>
  </html>
  ผลลัพธ์
  gu.JPG
 • 2.Large Modal(ลาจโมเดล)
  รูปแบบ

  Code: Select all

  <div class="modal-dialog modal-lg">
  //***ใส่ข้อมูลหรือฟอร์มลงไปได้
  </div>
  ตัวอย่างการนำไปใช้

  Code: Select all

  <!DOCTYPE html>
  <html lang="en">
  <head>
   <title>Bootstrap Example</title>
   <meta charset="utf-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
   <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
   <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
   <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
  </head>
  <body>
  
  <div class="container">
   <h2>รายชื่อผู้ป่วย</h2>
   <!-- Trigger the modal with a button -->
   <button type="button" class="btn btn-warning btn-lg" data-toggle="modal" data-target="#myModal">ค้นหาผู้ป่วย</button>
  
   <!-- Modal -->
   <div class="modal fade" id="myModal" role="dialog">
  	<div class="modal-dialog modal-lg">
    
  		 <!-- Modal content-->
  		 <div class="modal-content">
  			<div class="modal-header">
  			 <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">&times;</button>
  			 <h4 class="modal-title">ข้อมูลผู้ป่วย</h4>
  			</div>
  			<div class="modal-body">
  			 <div class="input-group">
  				<input type="text" id="keyword" class="form-control" placeholder="HN/เลขบัตร/ชื่อ/นามสกุล">	
  			 </div>
  			</div>
  			<div class="modal-footer">
  				<button type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">ยกเลิก</button>
  				<button type="button" id="btnSearch" class="btn btn-primary">ค้นหา</button>
  			</div>
  		 </div>
     </div>
    </div>
   
  </div>
  
  </body>
  </html>
  ผลลัพธ์
  fgh.JPG
อ้างอิง : https://www.w3schools.com/bootstrap/bootstrap_modal.asp
Last edited by Parichat on 14/01/2018 8:11 pm, edited 4 times in total.
Live Simply, Laugh Often, Love Deeply.....
Parichat
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 4859
Joined: 08/01/2018 10:03 am

Re: การทำ popup เพื่อแจ้งเตื่อนหริอเพิ่มการค้นหาด้วย Bootstrap Modal

Post by Parichat »

ด้วยความยินดีค่ะ
Live Simply, Laugh Often, Love Deeply.....
Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Booststap Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest