การใช้งาน Carousel(แครี่เซ้า) ใน Bootstrap 4(บูตสแตบ 4)

Booststap Knowledge ความรู้สำหรับการออกเว็บเพื่อให้แสดงผล ได้ดี ทุกหน้าจอ

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
Parichat
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 4860
Joined: 08/01/2018 10:03 am

การใช้งาน Carousel(แครี่เซ้า) ใน Bootstrap 4(บูตสแตบ 4)

Postby Parichat » 15/01/2018 12:10 pm

Carousel(แครี่เซ้า) คือการทำรูปภาพให้สามารถสไลด์โชว์ได้ใน Bootstrap 4(บูตสแตบ 4)
ตัวอย่าง

Code: Select all

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>ตัวอย่างการใช้ Carousel</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.6/umd/popper.min.js"></script>
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/js/bootstrap.min.js"></script>
  <style>
  /* Make the image fully responsive */
  .carousel-inner img {
      width: 100%;
      height: 100%;
  }
  </style>
</head>
<body>

<div id="demo" class="carousel slide" data-ride="carousel">

  <!-- Indicators -->
  <ul class="carousel-indicators">
    <li data-target="#demo" data-slide-to="0" class="active"></li>
    <li data-target="#demo" data-slide-to="1"></li>
    <li data-target="#demo" data-slide-to="2"></li>
  </ul>
 
  <!-- The slideshow -->
  <div class="carousel-inner">
    <div class="carousel-item active">
      <img src="sd.jpg" alt="ดาว" width="500" height="200">
     <div class="carousel-caption">
        <h3>Hi MindPHP</h3>
        <p>ยินดีต้อนรับ MindPHP!</p>
      </div>
    </div>
    <div class="carousel-item">
      <img src="aa.jpg" alt="หัวใจ" width="500" height="200">
     <div class="carousel-caption">
        <h3>Hi MindPHP</h3>
        <p>ยินดีต้อนรับ MindPHP!</p>
      </div>   
    </div>
    <div class="carousel-item">
      <img src="sd.jpg" alt="ดาว" width="500" height="200">
     <div class="carousel-caption">
        <h3>Hi MindPHP</h3>
        <p>ยินดีต้อนรับ MindPHP!</p>
      </div>   
    </div>
  </div>
 
  <!-- Left and right controls -->
  <a class="carousel-control-prev" href="#demo" data-slide="prev">
    <span class="carousel-control-prev-icon"></span>
  </a>
  <a class="carousel-control-next" href="#demo" data-slide="next">
    <span class="carousel-control-next-icon"></span>
  </a>
</div>

</body>
</html>

ผลลัพธ์
f7.1.JPG


อ้างอิง : https://www.w3schools.com/bootstrap4/bootstrap_carousel.asp
Live Simply, Laugh Often, Love Deeply.....

Return to “Booststap Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests