หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ตัวอย่างในการใช้ Ajax เอ แจ๊ก ส่งข้อมูลแบบ get เกท

โพสต์แล้ว: 23/07/2016 7:02 pm
โดย sonram
ตัวอย่างในการใช้ Ajax เอ แจ๊ก ส่งข้อมูลแบบ get เกท

การส่งข้อมูลแบบ get จะส่งข้อมูลพ่วงท้ายไปกับ URL จะเห็นได้บน Adderss Bar

Form
รูปภาพ

เมื่อกดปุ่มจะขึ้นข้อมูล
รูปภาพ

code form.php

โค้ด: เลือกทั้งหมด

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
   <title></title>
</head>
<body>
<div class="container">
  <div class="form-group">
    <label for="name">ชื่อ</label>
    <input type="text" class="form-control" id="name" placeholder="ชื่อ">
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="lastname">นามสกุล</label>
    <input type="text" class="form-control" id="lastname" placeholder="นามสกุล">
  </div>
   <input type="submit" id="test" value="แสดง">

</div>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.0.0.js"></script>
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
<script>
      $("#test").click(function(){
         $.ajax({
            type:'POST',
            url:'backajax_form.php?name='+$("#name").val()+'&lastname='+$("#lastname").val(),
            cache: false,
            success:function(response){
            alert(response);
            console.log(response);
            
         }
      });
      });
</script>
</body>
</html>


code ajax.php

โค้ด: เลือกทั้งหมด

<?php
if ($_GET['name'] != '' and $_GET['lastname'] != '') {
   echo 'คุณ '.$_GET['name'].' '.$_GET['lastname'];
}
?>


ลองนำไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับ