การใช้งาน jQuery Mobile ร่วมกับ PHP และ MySQL

Jquery & Ajax Knowledge ความรู้เกี่ยวกับ Javascript , Jquery ม Ajax

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
Ik Kat
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 291
Joined: 26/06/2017 2:32 pm

การใช้งาน jQuery Mobile ร่วมกับ PHP และ MySQL

Post by Ik Kat »

ก่อนอื่นนั้นเราต้องทำการดาวน์โหลดไฟล์ jQuery Mobile หากยังไม่เคยใช้งานมาก่อนสามารถดู วิธีการใช้งาน jQuery Mobile เบื้องต้น ได้ และเมื่อดาวน์โหลดมาแล้วก่อนอื่นเราต้องวางแผนก่อนว่าจะทำระบบหรือหน้าเว็บเพจใดบ้าง ในส่วนนี้เราจะยกตัวอย่างการทำ Autocomplete จาก MySQL กันค่ะ
autocomplete
autocomplete
MT19 28-6-60(41).png (22.24 KiB) Viewed 824 times
ตัวอย่างการทำ Autocomplete : http://demos.jquerymobile.com/1.4.0/lis ... te-remote/

JavaScript :

Code: Select all

<script>
  $( document ).on( "pageinit", "#test", function() {
  $( "#autocomplete" ).on( "filterablebeforefilter", function ( e, data ) {
    var $ul = $( this ),
      $input = $( data.input ),
      value = $input.val(),
      html = "";
    $ul.html( "" );
    if ( value && value.length > 2 ) {
      $ul.html( "<li><div class='ui-loader'><span class='ui-icon ui-icon-loading'></span></div></li>" );
      $ul.listview( "refresh" );
      $.ajax({
         url: "search2.php",
         dataType: "jsonp",
         crossDomain: true,
         data: {
          term: $input.val()
        }
      })
      .then( function ( response ) {
        $.each( response, function ( i, val ) {
          html += "<li>" + val.value + "</li>";
        });
        $ul.html( html );
        $ul.listview( "refresh" );
        $ul.trigger( "updatelayout");
      });
    }
  });
});
PHP :

Code: Select all

<?php
$q = strtolower($_GET["term"]);
require_once("res/mysql-connect.php");
$return = array();
if (!$resultado = $mysqli->query("SELECT * FROM projects limit 10"))
         {         
          echo "Fail SQL:" . $mysqli->errno . ") " . $mysqli->error;                  
         }
         else
         {
$resultado->data_seek(0);
while ($fila = $resultado->fetch_assoc()) 
         {
           array_push($return, array(
    'label'   => $fila['project_name'], 
    'value'  => $fila['project_id']) );
         }

echo(json_encode($return));
}
?>
HTML :

Code: Select all

<body>
<div data-role="page" id="test">
<div data-role="header">
    <h1><? echo $labels['MAIN_PLURAL']; ?></h1>
    <a href="#menupanel" class="ui-btn-right">Opciones</a>
  </div><!-- /header -->

  <div role="main" class="ui-content">
    <h3>Cities worldwide</h3>
<p>After you enter <strong>at least three characters</strong> the autocomplete function will show all possible matches.</p>
<ul id="autocomplete" data-role="listview" data-inset="true" data-filter="true" data-filter-placeholder="Find a city..." data-filter-theme="a"></ul>
    <span style="float:right"><label for="province"><?php echo 'Conectado como ' . $_SESSION['username']?></label></span>    
  </div><!-- /content -->

  <div data-role="footer" data-position="right">                                 
  <h1></h1>
  <a href="./admin/cmd.php?cmd=logout" data-ajax="false" class="ui-btn-right ui-corner-all" style="margin: 0;">Salir</a>  
  </div><!-- /footer -->
</div><!-- /page -->

</body>
var_dump($return) if I open search2.php

Code: Select all

array (size=10)
 0 => 
  array (size=2)
   'label' => string 'VEGA DE SAN JOSÉ' (length=17)
   'value' => string '1' (length=1)
 1 => 
  array (size=2)
   'label' => string 'PARQUE DE CASABLANCA I ' (length=23)
   'value' => string '2' (length=1)
 2 => 
  array (size=2)
   'label' => string 'PLAZA DE MIGUEL ANGEL BLANCO' (length=28)
   'value' => string '3' (length=1)
 3 => 
  array (size=2)
   'label' => string 'EL LASSO II' (length=11)
   'value' => string '4' (length=1)
 4 => 
  array (size=2)
   'label' => string 'PLAZA TENDERETE' (length=15)
   'value' => string '5' (length=1)
 5 => 
  array (size=2)
   'label' => string 'PARQUE GLORIA FUERTES' (length=21)
   'value' => string '6' (length=1)
 6 => 
  array (size=2)
   'label' => string 'LOS TARAHALES I' (length=15)
   'value' => string '7' (length=1)
 7 => 
  array (size=2)
   'label' => string 'JARDINES DE CASABLANCA III' (length=26)
   'value' => string '8' (length=1)
 8 => 
  array (size=2)
   'label' => string 'LOMO APOLINARIO' (length=15)
   'value' => string '9' (length=1)
 9 => 
  array (size=2)
   'label' => string 'CASABLANCA II' (length=13)
   'value' => string '10' (length=2)
ในส่วนนี้เรามีการตั้งค่าโดยการกำหนดให้ตัวอักษรที่ใส่ในช่อง Autocomplete ไม่เกินสามตัว หากเกินจะไม่แสดงผล

ข้อมูลจาก : https://stackoverflow.com/questions/305 ... from-mysql
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Jquery & Ajax Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests