การสร้างกราฟ Update second graph โดยใช้ฟังก์ชั่น Javascript

Jquery & Ajax Knowledge ความรู้เกี่ยวกับ Javascript , Jquery ม Ajax

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

theoneozz
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 313
Joined: 07/01/2019 12:19 pm

การสร้างกราฟ Update second graph โดยใช้ฟังก์ชั่น Javascript

Postby theoneozz » 11/01/2019 6:36 pm

การสร้างกราฟ Update second graph โดยใช้ฟังก์ชั่น Javascript

เป็นกราฟที่มีการอัพเดทข้อมูลอยู่ตลอดเวลาเหมาะสำหรับใช้สุ่มข้อมูล โดยการตั้งค่าตัวเเปรโดยผู้ใช้ เช่น ตั้งให้มีการเคลื่อนไหวตามเวลาปัจจุบัน โดยขั้้นตอนวิธีการทำมีดังนี้

ขั้นที่ 1 สร้างไฟล์ Html โดยให้ตั้งชื่อตามที่ผู้ใช้ต้องการ ในที่นี้จะตั้งเป็น liverandom.html
ขั้นที่ 2 ให้นำโค้ดตัวอย่างมาวาง จากนั้นผู้ใช้งานสามารถกำหนดชื่อ หรือตัวแปรที่ต้องการได้
ขั้นที่ 3 เมื่อทำการแก้ไขเสร็จเเล้วให้ทำการบันทึกไฟล์ จากนั้นลองทดสอบระบบ

ตัวอย่างโค้ด

Code: Select all

<html>
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<title>Highcharts|(w3big.com)</title>
<script src="http://apps.bdimg.com/libs/jquery/2.1.4/jquery.min.js"></script>
<script src="http://code.highcharts.com/highcharts.js"></script>
</head>
<body>
<div id="container" style="width: 550px; height: 400px; margin: 0 auto"></div>
<script language="JavaScript">
$(document).ready(function() { 
   var chart = {
      type: 'spline',
     animation: Highcharts.svg, // don't animate in IE < IE 10.
      marginRight: 10,
     events: {
         load: function () {
            // set up the updating of the chart each second
            var series = this.series[0];
            setInterval(function () {
               var x = (new Date()).getTime(), // current time
               y = Math.random();
               series.addPoint([x, y], true, true);
            }, 1000);
         }
      }
   };
   var title = {
      text: 'Live random data'   
   };   
   var xAxis = {
      type: 'datetime',
      tickPixelInterval: 150
   };
   var yAxis = {
      title: {
         text: 'Value'
      },
      plotLines: [{
         value: 0,
         width: 1,
         color: '#808080'
      }]
   };
   var tooltip = {
      formatter: function () {
      return '<b>' + this.series.name + '</b><br/>' +
         Highcharts.dateFormat('%Y-%m-%d %H:%M:%S', this.x) + '<br/>' +
         Highcharts.numberFormat(this.y, 2);
      }
   };
   var plotOptions = {
      area: {
         pointStart: 1940,
         marker: {
            enabled: false,
            symbol: 'circle',
            radius: 2,
            states: {
               hover: {
                 enabled: true
               }
            }
         }
      }
   };
   var legend = {
      enabled: false
   };
   var exporting = {
      enabled: false
   };
   var series= [{
      name: 'Random data',
      data: (function () {
         // generate an array of random data
         var data = [],time = (new Date()).getTime(),i;
         for (i = -19; i <= 0; i += 1) {
            data.push({
               x: time + i * 1000,
               y: Math.random()
            });
         }
         return data;
      }())   
   }];     
     
   var json = {};   
   json.chart = chart;
   json.title = title;     
   json.tooltip = tooltip;
   json.xAxis = xAxis;
   json.yAxis = yAxis;
   json.legend = legend; 
   json.exporting = exporting;   
   json.series = series;
   json.plotOptions = plotOptions;
   
   
   Highcharts.setOptions({
      global: {
         useUTC: false
      }
   });
   $('#container').highcharts(json);
 
});
</script>
</body>
</html>


ผลลัพธ์ที่ได้

10 (1).jpg
10 (1).jpg (22.87 KiB) Viewed 884 times


11 (1).jpg
11 (1).jpg (23.88 KiB) Viewed 884 times


สรุป จากระบบด้วยบนเป็นการสร้างแผนภูมิแบบแสดงผลตลอดเวลา ที่ให้คอมพิวเตอร์อาจจะเกิดปัญหาคอมค้าง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติมข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ : jQuery & Ajax
- สอนการใช้งาน jQuery & Ajax
- ถาม-ตอบปัญหาเกี่ยวกับ jQuery & Ajax
- ศึกษาบทเรียนเกี่ยวกับ JavaScript
- ศึกษาบทเรียนเกี่ยวกับ jQuery
- ศึกษาบทเรียนเกี่ยวกับ Ajax

Return to “Jquery & Ajax Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest