การดึงแถวที่ต้องการแสดง ใน Google Sheets

Microsoft Office Knowledge Word, Excel, powerpoint, line , โปรแกรมเสริมต่างๆ

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

wilawan
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 340
Joined: 04/06/2018 9:58 am

การดึงแถวที่ต้องการแสดง ใน Google Sheets

Postby wilawan » 07/06/2018 3:58 pm

ตัวอย่างโจทย์
ต้องการแสดงข้อมูลในแถวเดียวกัน ของคอลัมน์ B และ คอลัมน์ C ที่มีค่าแตกต่างกันออกมา

1. ใช้สูตร เพื่อดูว่า ในแถวใดบ้าง ที่ข้อมูล ในคอลัมน์ B และ คอลัมน์ C มีค่าต่างกัน โดยใช้สูตร IF
2. กรอกสูตรดังนี้ =IF(B2=C2,True,False) คือ ถ้าค่าของเซลล์ B2 มีค่าเท่ากับ เซลล์ C2 ให้แสดงค่าเป็น True ถ้าค่าของเซลล์ B2 มีค่าไม่เท่ากับ เซลล์ C2 ให้แสดงค่าเป็น False

Image

3. จากรูปจะเห็นว่า
B2 = C2 แสดงค่าเป็น True
B3 ไม่เท่ากับ C3 แสดงค่าเป็น False
B4 = C4 แสดงค่าเป็น True

Image

4. จากนั้นสร้างที่กรอง เพื่อกรองข้อมูล ให้คลิกที่เซลล์ E1

Image

5. เลือกเมนู Data > Create a filter

Image

6. คลิกที่เครื่องหมายดังรูป เพื่อเลือกกรองข้อมูล

Image

7. คลิกเครื่องหมายถูกหน้าคำว่า False เพื่อเลือกกรองเฉพาะข้อมูลที่ คอลัมน์ B และคอลัมน์ C ไม่เท่ากัน แล้วกดปุ่ม OK

Image

8. ระบบแสดงเฉพาะข้อมูลที่ คอลัมน์ B และคอลัมน์ C ไม่เท่ากัน

Image

User avatar
AePongsak
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 4995
Joined: 17/09/2016 10:09 am

Re: การดึงแถวที่ต้องการแสดง ใน Google Sheets

Postby AePongsak » 07/06/2018 4:26 pm

ขอบคุณมากครับ เจ๋งมากเลย

ในข้อ 7 และข้อ 8 คือมันจะกรองใช่ไหมครับ ไม่ได้เอาไปสร้างข้อมูลใหม่
Image
ξν℮ry story has an end but in life every end is a neω ßeginning.

wilawan
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 340
Joined: 04/06/2018 9:58 am

Re: การดึงแถวที่ต้องการแสดง ใน Google Sheets

Postby wilawan » 07/06/2018 5:51 pm

การดึงแถวที่ต้องการแสดง ใน Google Sheets (โดยใช้สูตร vlookup)

ตัวอย่างโจทย์
ต้องการแสดงข้อมูลในแถวเดียวกัน ของคอลัมน์ B และ คอลัมน์ C ที่มีค่าแตกต่างกันออกมา
1. ใช้สูตร เพื่อดูว่า ในแถวใดบ้าง ที่ข้อมูล ในคอลัมน์ B และ คอลัมน์ C มีค่าต่างกัน โดยใช้สูตร vlookup
2. กรอกสูตรดังนี้ =VLOOKUP(B2,$C$2:$C$4,1,false) คือ หาค่าของเซลล์ B2 ในช่วงของเซลล์ C2 - C4 ถ้าพบในช่วงนั้น ให้แสดงค่าที่พบ

ex12-1.png
ex12-1.png (13.82 KiB) Viewed 971 times


3. จากรูปจะเห็นว่า
พบค่า B2 ใน C2 (อยู่ในช่วง C2 - C4) จึงแสดงค่าเป็น B2
พบค่า B3 ใน C4 (อยู่ในช่วง C2 - C4) จึงแสดงค่าเป็น B3
ไม่พบค่า B4 ในช่วง C2 - C4 จึงแสดงค่าเป็น #N/A

ex12-2.png
ex12-2.png (12.07 KiB) Viewed 971 times


4. จากนั้นสร้างที่กรอง เพื่อกรองข้อมูล ให้คลิกที่เซลล์ E1

ex12-3.png
ex12-3.png (11.7 KiB) Viewed 971 times


5. เลือกเมนู ข้อมูล > สร้างตัวกรอง

ex12-4.png
ex12-4.png (29.44 KiB) Viewed 971 times


ุุ6. คลิกที่เครื่องหมายดังรูป เพื่อเลือกกรองข้อมูล

ex12-5.png
ex12-5.png (13.25 KiB) Viewed 971 times


7. คลิกเครื่องหมายถูกหน้าคำว่า #N/A เพื่อเลือกกรองเฉพาะข้อมูลที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม OK

ex12-6.png
ex12-6.png (17.31 KiB) Viewed 971 times


8. ระบบแสดงเฉพาะข้อมูลที่ คอลัมน์ B และคอลัมน์ C ไม่เท่ากัน

ex12-7.png
ex12-7.png (5.33 KiB) Viewed 971 times


Return to “Microsoft Office Knowledge & line & Etc”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 53 guests