Page 1 of 1

วิธีสร้างอักษรโปร่งใส (Text Mark) ในงานนำเสนอด้วย Power Point

Posted: 02/04/2019 6:21 pm
by napharat079
งานนำเสนอ นอกจากผู้นำเสนอจะมีทักษะการนำเสนอที่ดีแล้ว องค์ประกอบในสไลค์ก็เป็นสิ่งสำคัญ ที่ต้องกำหนดว่าจะใส่อะไรลงไป และจัดวางอย่างไรให้ดูน่าสนใจมากที่สุด วันนี้เราจะขอแนะนำการใช้ Text Mark เพื่อให้ตัวอักษรดูโดดเด่นขึ้น และยังทำให้สไลด์ดูน่าอ่านด้วย

Text Mark เป็นการเจาะรูตัวอักษร ให้ดูตัวอักษรโปร่งใส สามารถมองเห็นพื้นหลังได้ ซึ่งเราจะมาสร้าง Text Mark ลงในสไลด์ของเราด้วยโปรแกรม Microsort Power Point

ขั้นตอนสร้างทำอักษรโปร่งใส (Text Mark)
  • 1. อัปโหลดภาพพื้นหลังลงในสไลด์
  • 2. เลือกแท็บแทรก → รูปร่าง → เลือกรูปร่างสี่เหลี่ยม
1.png
1.png (155.41 KiB) Viewed 1598 times
  • 3. วาดรูปร่างสี่หลี่ยมดังรูป
2.png
2.png (99.77 KiB) Viewed 1598 times
  • 4. คลิกกล่องข้อความ
3.png
3.png (100.03 KiB) Viewed 1598 times
  • 5. วางกล่องข้อความไว้นอกรูปร่าง พิมพ์คำที่ต้องการลงไป
4.png
4.png (94.15 KiB) Viewed 1598 times
  • 6. กดปุ่ม Ctrl บนแป้นพิมพ์ จากนั้นผสานรูปร่าง → รวม
5.png
5.png (107.23 KiB) Viewed 1598 times
ภาพเต็ม
6.png
6.png (188.41 KiB) Viewed 1598 times
บทสรุป

การสร้างอักษรโปร่งแสง เหมาะสมกับการทำงานนำเสนอและงานกราฟฟิกมากๆ ทำให้สไลด์ของเราดูไม่น่าเบื่อ มีสีสัน มีลูกเล่นขึ้นมา ขั้นตอนการทำก็ไม่ยากเลย ใช้เครื่องมือพื้นฐานของ Microsort Power Point เท่านั้น