Page 1 of 1

วิธีสร้างอักษรโปร่งใส (Text Mark) ในงานนำเสนอด้วย Power Point

Posted: 02/04/2019 6:21 pm
by napharat079
งานนำเสนอ นอกจากผู้นำเสนอจะมีทักษะการนำเสนอที่ดีแล้ว องค์ประกอบในสไลค์ก็เป็นสิ่งสำคัญ ที่ต้องกำหนดว่าจะใส่อะไรลงไป และจัดวางอย่างไรให้ดูน่าสนใจมากที่สุด วันนี้เราจะขอแนะนำการใช้ Text Mark เพื่อให้ตัวอักษรดูโดดเด่นขึ้น และยังทำให้สไลด์ดูน่าอ่านด้วย

Text Mark เป็นการเจาะรูตัวอักษร ให้ดูตัวอักษรโปร่งใส สามารถมองเห็นพื้นหลังได้ ซึ่งเราจะมาสร้าง Text Mark ลงในสไลด์ของเราด้วยโปรแกรม Microsort Power Point

ขั้นตอนสร้างทำอักษรโปร่งใส (Text Mark)

  1. อัปโหลดภาพพื้นหลังลงในสไลด์
  2. เลือกแท็บแทรก → รูปร่าง → เลือกรูปร่างสี่เหลี่ยม
1.png
1.png (155.41 KiB) Viewed 694 times

  3. วาดรูปร่างสี่หลี่ยมดังรูป
2.png
2.png (99.77 KiB) Viewed 694 times

  4. คลิกกล่องข้อความ
3.png
3.png (100.03 KiB) Viewed 694 times

  5. วางกล่องข้อความไว้นอกรูปร่าง พิมพ์คำที่ต้องการลงไป
4.png
4.png (94.15 KiB) Viewed 694 times

  6. กดปุ่ม Ctrl บนแป้นพิมพ์ จากนั้นผสานรูปร่าง → รวม
5.png
5.png (107.23 KiB) Viewed 694 times


ภาพเต็ม
6.png
6.png (188.41 KiB) Viewed 694 times


บทสรุป

การสร้างอักษรโปร่งแสง เหมาะสมกับการทำงานนำเสนอและงานกราฟฟิกมากๆ ทำให้สไลด์ของเราดูไม่น่าเบื่อ มีสีสัน มีลูกเล่นขึ้นมา ขั้นตอนการทำก็ไม่ยากเลย ใช้เครื่องมือพื้นฐานของ Microsort Power Point เท่านั้น