Page 1 of 1

วิธีใส่ลิงค์แบบเทพๆใน Google Slide

Posted: 20/04/2019 3:41 pm
by napharat079
ลิงค์ (Link) เป็นการเชื่อมต่อจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง ในการทำงานเอกสารก็เช่นเดียวกัน เราสามารถใส่ลิงค์ได้ในหลายกรณี ไม่ว่าจะเป็นการใส่ลิงค์เว็บไซต์เพื่ออ้างอิงรูปภาพ ข้อความ หรือข้อมูลที่เราหยิบยกมาใช้งาน สำหรับการใส่ลิงค์เพื่อเชื่อมต่อใน Google Slide ถือว่าเจ๋งๆมาเลย เพราะเราสามารถเลือกใส่ในข้อความที่เราต้องการได้เลย ไม่ต้องยกมาทั้งเว็บไซต์

ขั้นตอนการใส่ลิงค์ในสไลด์
1. เปิดสไลด์ใหม่ขึ้นมา
2. พิมพ์ข้อความที่เราต้องการใส่ในสไลค์
1.png
1.png (19.09 KiB) Viewed 837 times
3. คลุมดำข้อความที่ต้องการใส่ลิงค์
2.png
2.png (20.98 KiB) Viewed 837 times
4. คลิกขวาที่ข้อความ คลิกคำว่า link
3.png
3.png (30.13 KiB) Viewed 837 times
5. จากนั้นเลือกลิงค์ที่ต้องการ
4.png
4.png (28.44 KiB) Viewed 837 times
6. คลิกที่ Apply
5.png
5.png (24.7 KiB) Viewed 837 times
7. เมื่อคลิกที่ข้อความก็จะสามารถลิงค์ไปยังเว็บไซต์นั้นได้
6.png
6.png (23.19 KiB) Viewed 837 times
บทสรุป
การใส่ลิงค์ใน Google Slide ต้องคอนเฟิร์มว่าสะดวกมากจริงๆ เพียงแค่ใส่ข้อความที่เราต้องการลงไป Google ก็จะทำการค้นหาเว็บไซต์ที่มีข้อความนั้นเกี่ยวข้องแล้วนำมาแสดงให้เราเลือกได้เลย เป็นการใส่ลิงค์ที่ทันใจจริงๆ

ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติม : Google
Google for work
share knowledge
Microsoft Office Knowledge & line & Etc