Page 1 of 1

การ Link ข้อมูลข้าม Sheet /ข้ามไฟล์ ใน Excel แบบง่ายๆ

Posted: 08/07/2020 6:55 pm
by Phakakrong
หากเราต้องการที่จะทำการเชื่อมข้อมูลระหว่าง Sheet

1. เช่นเราคีย์ รหัสพนักงาน และ ชื่อพนักงาน ใน Sheet ที่ 1 ดังภาพ
Microsoft Office Knowledge & line & Etc-2.png
Microsoft Office Knowledge & line & Etc-2.png (9.94 KiB) Viewed 387 times
2. ต้องการคีย์ รหัสพนักงาน และ ชื่อพนักงาน ใน Sheet ที่ 2 เหมือนกันกับ Sheet ที่ 1
Microsoft Office Knowledge & line & Etc-3.png
Microsoft Office Knowledge & line & Etc-3.png (10.6 KiB) Viewed 387 times
3.แต่เมื่อต้องการเปลี่ยน ข้อมูลรหัสพนักงาน กับชื่อพนักงาน ใน Sheet ที่ 1
Microsoft Office Knowledge & line & Etc-4.png
Microsoft Office Knowledge & line & Etc-4.png (8.75 KiB) Viewed 387 times
4 และต้องการให้ Sheet ที่ 2 เปลี่ยนข้อมูลตาม Sheet 1 โดยที่ไม่ต้องไปกดพิมพ์ใหม่
ให้ทำการเชื่อมลิงค์โดย ไปที่หน้า Sheet 2 ในช่องที่ต้องการข้อมูล แล้วกดเครื่องหมาย =
และให้ไปกดในช่องข้อมูลที่เหมือนกันกับ Sheet 1

Microsoft Office Knowledge & line & Etc-5.png
Microsoft Office Knowledge & line & Etc-5.png (10.2 KiB) Viewed 387 times
5. เพียงเท่านนี้ ถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน Sheet 1 ข้อมูลใน Sheet 2 ก็จะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ
Microsoft Office Knowledge & line & Etc-6.png
Microsoft Office Knowledge & line & Etc-6.png (23.11 KiB) Viewed 387 times
ง่ายๆแค่นี้เองลองฝึกทำดูค่ะ