ความหมายและคำศัพท์เกี่ยวกับการทำ software testing

Software testing ความรู้ สำหรับ Tester ผู้ทดสอบ เป็นส่วนสำคัญในการ test โปรแกรม การ ทดสอบโปรแกรมมีความรู้แนะนำไว้ในหมวดนี้

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

jay_limm
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 4935
Joined: 02/06/2014 9:58 am

ความหมายและคำศัพท์เกี่ยวกับการทำ software testing

Post by jay_limm »

software testing : เป็นกิจกรรมเพื่อค้นหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้นเพราะในการพัฒนาโปรแกรมย่อมมีความผิดพลาดเกิดขึ้น แล้วทำการแก้ไข ป้องกันข้อผิดพลาดดังกล่าว รวมถึงประเมินผลที่ได้จากการทำงานของซอฟต์แวร์ ว่าครบถ้วนและถูกต้องตามข้อกำหนดความต้องการหรือไม่
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คำศัพท์เกี่ยวกับการทดสอบซอฟต์แวร์
Error หรือ Mistake : เกิดจากคนเป็นผู้ที่ทำให้เกิดความผิดพลาดนี้ขึ้นมา เช่น ใช้คำสั่งผิด พิมพ์คำสั่งผิด กรณีนี้จะเรียกว่าbug

Fault หรือ Defect : เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจาก error หรือเรียกว่า fault เป็นตัวแทนของ error รูปแบบต่างๆ ซึ่งมีอยู่ 2 แบบคือ
=> Fault of comission : ผู้พัฒนาทำผิดไปจากที่ได้รับมอบหมาย
=> Fault of omission : ผู้พัฒนาทำผิดเพราะละเลยหรือลืมสิ่งที่ต้องทำ ทำให้ไม่เกิดสิ่งผิดพลาดที่เป็นตัวแทนของ error นั้นซึ่งทำให้ค้นพบยากและแก้ไขได้ยาก

Failure : จะเกิดขึ้นเมื่อมีการประมวลผล Fault มักจะเจอ failure ได้จากการรัน source code ซึ่งจะเกิดขึ้นจาก fault of commission(เกิดจากการเขียน code ผิด) ส่วน fault of ommission จะไม่เจอตอนรันเพราะจะไม่ได้เขียนcode ส่วนนั้นลงไป

Incident : อาการผิดปกติที่บ่งบอกให้รู้ว่ามี failure เกิดขึ้น

Test case : หรือที่เรียกว่ากรณีทดสอบ จะต้องมีลักษณะที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมของโปรแกรมนั้นๆ หลักๆแล้วจะประกอบด้วย ข้อมูลที่ input เข้าไปในโปรแกรม และมี expected output คือผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับจากการป้อน input นั้นเข้าไป

Test : เป็นการนำ Test case มาทำการทดสอบกับซอฟต์แวร์ เพื่อค้นหาข้อผิดพลาดให้เจอ หรือ เพื่อให้รูปว่าโปรแกรมทำงานได้ถูกต้อง

Testing : กระบวนการประเมินค่าระบบ อาจจะใช้ คนทำหรือทำโดยอัตโนมัติ เพื่อชี้ให้เห็นว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหรือไม่ โดยเปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ กับ ผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บางที Bug ก็ไม่มีเหตุผล และไม่ต้องการคำจำกัดความ
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Software testing”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests