Page 1 of 1

การสร้าง URL ให้แสดงทั้งไอดีทั้งจังหวัดต้องทำอย่างไรค่ะ

Posted: 16/02/2018 2:40 pm
by Parichat
พอดีว่าหนูต้องการที่จะทำ URL ให้มันแสดงแบบ /ระยะทางระหว่างจังหวัด/distance/ID-NameProvinceStart/ID-NameProvinceEnd/calculate
โดยตรงไอดีกับชื่อจะเปลี่ยนไปตามที่ผู้ใช้เลือกหนูต้องทำอย่างไรค่ะ

Re: การสร้าง URL ให้แสดงทั้งไอดีทั้งจังหวัดต้องทำอย่างไรค่ะ

Posted: 16/02/2018 2:50 pm
by tsukasaz
ดูได้จากบทความของเว็บไซต์ Joomla https://docs.joomla.org/J3.x:Supporting ... ent_Router