กรณีลูกค้าจ่ายชำระต่ำไป ผลต่างค่าธรรมเนียมบริษัทจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย บริษัทควรออกใบเสร็จรับเงินด้วยยอดไหน

ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

EyePornnipa
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 681
Joined: 17/06/2019 10:21 am

กรณีลูกค้าจ่ายชำระต่ำไป ผลต่างค่าธรรมเนียมบริษัทจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย บริษัทควรออกใบเสร็จรับเงินด้วยยอดไหน

Post by EyePornnipa »

-เมื่อได้รับชำระด้วยยอดที่ต่ำกว่าที่เรียกเก็บ สมมุติ ลูกค้าจะต้องจ่ายให้เรา 1,000 บาท ลูกค้าโอนผ่านทางธนาคาร โดนหักค่าธรรมเนียม 10 บาท ส่งผลให้เราได้รับชำระแค่ 990 บาท ผลต่างคือค่าธรรมเนียมธนาคาร ซึ่งหากถ้าเรารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทเองแล้ว "ค่าธรรมเนียม" ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ไหมค่ะ

-เมื่อต้องการจะออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ให้ลูกค้า บริษัทจะต้องออกด้วยยอดที่ได้รับชำระจริงๆ หรือ ด้วยยอดที่เรียกเก็บ(รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)

Amp_Audit
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 617
Joined: 07/01/2017 10:55 am

Re: กรณีลูกค้าจ่ายชำระต่ำไป ผลต่างค่าธรรมเนียมบริษัทจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย บริษัทควรออกใบเสร็จรับเงินด้วยยอดไหน

Post by Amp_Audit »

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท = เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ (มีหลักฐานการถูกหักค่าธรรมเนียม เช่น ยอดหักจาก Statement, Slip, ใบเสร็จค่าธรรมเนียม)

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ที่ออกให้ลูกค้า = ต้องออกให้ด้วยจำนวนที่มีการคิดราคาและรับชำระกันตามปกติ คือ 1,000 บาท

EyePornnipa
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 681
Joined: 17/06/2019 10:21 am

Re: กรณีลูกค้าจ่ายชำระต่ำไป ผลต่างค่าธรรมเนียมบริษัทจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย บริษัทควรออกใบเสร็จรับเงินด้วยยอดไหน

Post by EyePornnipa »

Amp_Audit wrote:ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท = เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ (มีหลักฐานการถูกหักค่าธรรมเนียม เช่น ยอดหักจาก Statement, Slip, ใบเสร็จค่าธรรมเนียม)

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ที่ออกให้ลูกค้า = ต้องออกให้ด้วยจำนวนที่มีการคิดราคาและรับชำระกันตามปกติ คือ 1,000 บาท

เข้าใจแล้วค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

Post Reply

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot] and 1 guest