แนะนำความสามารถใหม่ Joomla 3.7 โปรแกรมสร้างเว็บ ที่ทำให้การใช้งานง่าย สร้างเมนู ใส่เนื้อหาง่ายขึ้น

รวม VDO จาก Mindphp Videoman

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

moomai
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 680
Joined: 07/12/2016 10:54 am

แนะนำความสามารถใหม่ Joomla 3.7 โปรแกรมสร้างเว็บ ที่ทำให้การใช้งานง่าย สร้างเมนู ใส่เนื้อหาง่ายขึ้น

Post by moomai »


แนะนำความสามารถของ Joomla และแนะนำถึงความสามารถใหม่ในการใช้งาน Joomla 3.7 โดยแบ่งออกเป็น 7 ส่วนหลักๆด้วยกันอย่างละเอียดและเข้าใจง่าย
สามารถศึกษาได้จากhttps://www.youtube.com/watch?v=WNXR80MdCNg
The truth is not as elegant as the idea.

Return to “Mindphp Videoman”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest