รู้หรือไม่? นักท่องเที่ยวสามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้นะ

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderator: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

ภาพประจำตัวสมาชิก
taemmynatchapon
PHP Super Member
PHP Super Member
โพสต์: 346
ลงทะเบียนเมื่อ: 08/06/2018 10:25 am

รู้หรือไม่? นักท่องเที่ยวสามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้นะ

โพสต์โดย taemmynatchapon » 12/06/2018 6:28 pm

นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยสามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้แต่ต้องเข้าเงื่อนไขดังนี้
1. ไม่เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. ไม่เป็นผู้มีภูมิลำเนาในเประเทศไทย
3. ไม่เป็นนักบิน หรือลูกเรือของสายการบินที่เดินทางออกนอกประเทศไทย
4. เดินทางออกนอกประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ
5. ซื้อสินค้าจากร้านค้าที่เป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว โดยให้สังเกตสัญลักษณ์ VAT REFUND FOR TOURISTS ปิดแสดงไว้ที่ร้านค้า
6. ซื้อสินค้าในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มจากสถานประกอบการแห่งละจำนวนไม่น้อยกว่า 2,000 บาทต่อวัน

สินค้าที่สามารถขอคืนภาษีได้ มีดังนี้
1. ต้องเป็นสินค้า ไม่ใช่ค่าบริการ
2. เป็นสินค้าที่ซื้อจากร้านค้าที่เป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว
3. เป็นสินค้าที่นำออกนอกประเทศ พร้อมการเดินทางโดยเครื่องบิน ภายใน 60 วัน โดยนับวันที่ซื้อสินค้าเป็นวันแรก
4. ไม่เป็นสินค้าต้องห้ามนำออกนอกราชอาณาจักร เช่น วัตถุระเบิด อาวุธปืน อัญมณี ที่ยังไม่ได้ประกอบขึ้นเป็นตัวเรือน
5. สินค้าต้องผ่านการตรวจจากศุลกากร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ
6. กรณีซื้อสินค้าราคาแพง ที่กรมสรรพากรกำหนด 5 ชนิด ได้แก่ อัญมณีที่ประกอบขึ้นเป็นตัวเรือน ทองรูปพรรณ นาฬิกา แว่นตา ปากกา มูลค่าชิ้นละตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ต้องนำผ่านสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เข้าไปให้เจ้าพนักงานสรรพากรตรวจและประทับตราลงนามกำกับอีกครั้งด้วย


การคืนภาษี
1.เงินภาษีที่ขอคืนไม่เกิน 30,000 บาท สามารถเลือกประเภทการคืนได้ ดังนี้
1.1 ขอคืนเป็นเงินสด (สกุลเงินบาทเท่านั้น)
1.2 ขอคืนเป็นดราฟต์ โดยระบุสกุลเงินได้ 4 สกุล ได้แก่ US$, EURO, STERLING, YEN หรือ
1.3 ขอโอนเข้าบัญชีบัตรเครดิต VISA, JBC, MASTERCARD, DINERS
2 .เงินภาษีที่ขอคืนเกิน 30,000 บาท สามารถเลือกขอคืนเป็นดราฟต์หรือโอนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตตาม 1.2 และ 1.3 เท่านั้น

สถานที่ที่สามารถขอคืนภาษี
1.สำนักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวประจำท่าอากาศยานนานาชาติ
1.1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1.2 ท่าอากาศยานดอนเมือง
1.3 ท่าอากาศยานเชียงใหม่
1.4 ท่าอากาศยานภูเก็ต
1.5 ท่าอากาศยานหาดใหญ่
1.6 ท่าอากาศยานอู่ตะเภา
1.7 ท่าอากาศยานกระบี่
1.8 ท่าอากาศยานสมุย
2. ใส่ในตู้รับคำร้อง ณ สำนักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวประจำท่าอากาศยานนานาชาติทุกแห่ง
3. หรือส่งให้กรมสรรพากรทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้

กรมสรรพากร กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว
90 พหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400ที่มา : เว็บไซต์กรมสรรพากร http://www.rd.go.th/

ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 36 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน