เงินดิจิตอล(Cryptocurrencies)เสียภาษีด้วยเมื่อมีกำไรหรือประโยชน์

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
taemmynatchapon
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 347
Joined: 08/06/2018 10:25 am

เงินดิจิตอล(Cryptocurrencies)เสียภาษีด้วยเมื่อมีกำไรหรือประโยชน์

Postby taemmynatchapon » 23/07/2018 3:58 pm

    จากพระราชกําหนด แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๑


2018-07-23_15-50-13.jpgสรุปคือ

เมื่อได้กำไรจากการซื้อ-ขาย เงินดิจิตอล เช่น bitcion ต้องเสียภาษี หัก ณ ที่จ่าย 15%สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ ratchakitcha.soc.go.th ว่าด้วยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๑

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: Google Adsense [Bot] and 31 guests