ค่ารับรองทำอย่างไรไม่ให้เป็นรายจ่ายต้องห้าม

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderator: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Lamduan
PHP Hero Member
PHP Hero Member
โพสต์: 112
ลงทะเบียนเมื่อ: 23/07/2018 10:15 am

ค่ารับรองทำอย่างไรไม่ให้เป็นรายจ่ายต้องห้าม

โพสต์โดย Lamduan » 04/08/2018 6:36 pm

ค่ารับรองทำอย่างไรไม่ให้เป็นรายจ่ายต้องห้าม

ค่ารับรอง.jpg
ค่ารับรอง.jpg (10.11 KiB) เปิดดู 254 ครั้ง


ค่ารับรองสามารถถือเป็นรายจ่ายได้ไม่ต้องห้าม ต้องเข้าหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 43 (พ.ศ.2522) ดังต่อไปนี้


1.ต้องเป็นค่ารับรองตามธรรมเนียมประเพณีทางธุรกิจทั่วไป
2.บุคคลที่ได้รับรองต้องมิใช่ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เว้นแต่ลูกจ้างมีหน้าที่ร่วมในการรับรอง
3.เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับค่ารับรองที่จะอำนวยประโยชน์แก่กิจการ เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าดูมหรสพ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกีฬา เป็นต้น
4.ถ้าเป็นสิ่งของให้แก่บุคคลที่ได้รับการรับรองต้องไม่เกินคนละ 2,000 บาท ในแต่ละครั้งที่มีการรับรอง
5.ค่ารับรองที่นำมาหักเป็นรายจ่ายได้ต้องเท่ากับจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่รวมกันต้องไม่เกินร้อยละ 0.3 ของยอดรายได้หรือยอดขายที่ต้องนำมารวมคำนวณกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายใดในแต่ละรอบบัญชี
6.ของจำนวนเงินที่ได้รับชำระแล้วถึงวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่าทั้งนี้รายจ่ายที่นำมาหักได้จะต้องมีจำนวนสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท
7.ต้องมีกรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้จัดการหรือผู้รับมอบหมายเป็นผู้อนุมัติสั่งจ่าย
8.ต้องมีใบรับรองหรือหลักฐานของผู้รับ สำหรับเงินที่จ่ายเป็นค่ารับรอง

ขั้นตอนการวางแผนค่ารับรอง มีดังต่อไปนี้

1.ค่ารับรองต้องมีหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
2.ต้องระบุได้ว่ามีการพาบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยประโยชน์ต่อกิจการไปรับรองด้วย ยกตัวอย่างเช่น ระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อไว้ในใบเบิกเงิน หรือใบสำคัญจ่ายด้วย
3.ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจการ หรือเอื้อประโยชน์ต่อกิจการอย่างไร??

:baa: :baa: :baa: :baa: :baa:

ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 35 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน