ช่วยด้วยค่ะ จะแก้ไขโค๊ดนี้อย่างไรดีค่ะไปต่อไม่ถูกค่ะ โจทย์คือ ให้ นักศึกษา/อาจารย์ => 1/บุคคลทั่วไป => 2/โชลเชี่ยล =>3

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

supattra_su
PHP Full Member
PHP Full Member
Posts: 39
Joined: 18/05/2018 10:21 pm

ช่วยด้วยค่ะ จะแก้ไขโค๊ดนี้อย่างไรดีค่ะไปต่อไม่ถูกค่ะ โจทย์คือ ให้ นักศึกษา/อาจารย์ => 1/บุคคลทั่วไป => 2/โชลเชี่ยล =>3

Postby supattra_su » 03/09/2018 10:38 pm

โจทย์คือ ให้
นักศึกษา/อาจารย์ => 1
บุคคลทั่วไป => 2
โชลเชี่ยล =>3

ข้อมูลที่ส่งมาเป็นแบบนี้ {"tType":"CUSTOMER","aoCustomer":[{"FTCstType":1,"FDXihDocDate":12/08/2018,"FTXihDocTime":15:00:00}]}

ถ้า FTCstType มันเท่ากับ 1 ก็ให้ไปบวกกับในตาราง นักศึกษา/อาจารย์ (+1)
ถ้า FTCstType มันเท่ากับ 2 ก็ให้ไปบวกกับในตาราง บุคคลทั่วไป (+1)
ถ้า FTCstType มันเท่ากับ 2 ก็ให้ไปบวกกับในตาราง โชลเชี่ยล (+1)
ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ ครับจะแก้ไขอย่างไรดีค่ะ ไปไม่ถูกค่ะ

Code: Select all

<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
<script>

//console.log(myArr)
function SigmalRUpdateData(){

//var myjson = '{"tType":"STOCK","aoStock":[{"FTPgpCode":"1000003","FTPgpName":"แว่นตา2","FCXdtNet":200.00,"FCXdtQty":1.0}]}';
var myjson = '{"tType":"CUSTOMER","aoCustomer":[{"FDXihDocDate":12/08/2018,"FTXihDocTime":15:00:00,"FTCstType": "1"}]}';

        // console.log(myjson)
        var myArr = $.parseJSON(myjson);
 
        for(var i = 0; i<myArr['aoCustomer'].length;i++){
       
            tPgpName = myArr['aoCustomer'][i].FDXihDocDate;
            tGpgCode = myArr['aoCustomer'][i].FTXihDocTime;
            saleQty = myArr['aoCustomer'][i].FTCstType;
           
            nCountPgpRow = $('table tr td:contains("'+saleQty+'")').length
     
            if(nCountPgpRow == 0){
                $('#otbSaleGroup').append($('<tr>')
                                         .append($('<td>')
                                         .text(saleQty)
                                         .attr('id','otdStkGpg'+saleQty)
                                        )
                                       .append($('<td>')
                                          .text(saleQty)
                                          .attr('id','otdStkQty'+tGpgCode)
                                       )
                                       .append($('<td>')
                                            .text(saleAmout)
                                            .attr('id','otdStkAmount'+tGpgCode)
                                       )
               
                );
            }else{
                    //Update จำนวน
                    nLastQty = parseInt($('#otdStkQty'+saleQty).text());
                    nIncommingQty = parseInt(saleQty);
                    nNewQty = nLastQty + nIncommingQty;
                    $('#otdStkQty'+saleQty).text(nNewQty);

                    //Update ราคา
 
                    nLastAmt = parseFloat($('#otdStkAmount'+saleQty).text());
                    nIncommingAmt = parseFloat(nLastAmt);
                    nNewAmt = nLastAmt + nIncommingAmt;
                    $('#otdStkAmount'+saleQty).text(nNewAmt);
            }
        }
    }
</script>

<button onclick="SigmalRUpdateData()">SignalR</button>


<table class="table table-bordered" id="otbSaleGroup">
    <thead>
      <tr>
        <th>นักศึกษา/อาจารย์</th>
        <th>บุคคลทั่วไป</th>
        <th>โซเชียล</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td id="otdStkGpg1000001">2</td>
        <td id="otdStkQty1000001">1</td>
        <td id="otdStkAmount1000001">3</td>
      </tr>
   
    </tbody>
  </table>

User avatar
tsukasaz
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 10284
Joined: 18/04/2012 9:39 am

Re: ช่วยด้วยค่ะ จะแก้ไขโค๊ดนี้อย่างไรดีค่ะไปต่อไม่ถูกค่ะ โจทย์คือ ให้ นักศึกษา/อาจารย์ => 1/บุคคลทั่วไป => 2/โชลเชี่ยล =

Postby tsukasaz » 04/09/2018 10:06 am

ลองแบบนี้ครับ

Code: Select all

<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
<script>

//console.log(myArr)
function SigmalRUpdateData(){

//var myjson = '{"tType":"STOCK","aoStock":[{"FTPgpCode":"1000003","FTPgpName":"แว่นตา2","FCXdtNet":200.00,"FCXdtQty":1.0}]}';
var myjson = '{"tType":"CUSTOMER","aoCustomer":[{"FDXihDocDate":"12/08/2018","FTXihDocTime":"15:00:00","FTCstType": "1"}]}';

         console.log(myjson);
        var myArr = $.parseJSON(myjson);
 
        for(var i = 0; i<myArr['aoCustomer'].length;i++){
       
            tPgpName = myArr['aoCustomer'][i].FDXihDocDate;
            tGpgCode = myArr['aoCustomer'][i].FTXihDocTime;
            saleQty = myArr['aoCustomer'][i].FTCstType;
           
            nCountPgpRow = $('table tr td:contains("'+saleQty+'")').length;
     
            if(nCountPgpRow == 0){
                $('#otbSaleGroup').append($('<tr>')
                                         .append($('<td>')
                                         .text(saleQty)
                                         .attr('id','otdStkGpg'+saleQty)
                                        )
                                       .append($('<td>')
                                          .text(saleQty)
                                          .attr('id','otdStkQty'+tGpgCode)
                                       )
                                       .append($('<td>')
                                            .text(saleAmout)
                                            .attr('id','otdStkAmount'+tGpgCode)
                                       )
               
                );
            }else{
          var a_FTCstType = {1: 'otdStkGpg1000001', 2: 'otdStkQty1000001', 3: 'otdStkAmount1000001'};
                    //Update จำนวน
                    nLastQty = parseInt($('#' + a_FTCstType[saleQty]).html());
                    $('#' + a_FTCstType[saleQty]).html(nLastQty + 1);

                    //Update ราคา
 
                    nLastAmt = parseFloat($('#otdStkAmount'+saleQty).text());
                    nIncommingAmt = parseFloat(nLastAmt);
                    nNewAmt = nLastAmt + nIncommingAmt;
                    $('#otdStkAmount'+saleQty).text(nNewAmt);
            }
        }
    }
</script>

<button onclick="SigmalRUpdateData()">SignalR</button>


<table class="table table-bordered" id="otbSaleGroup">
    <thead>
      <tr>
        <th>นักศึกษา/อาจารย์</th>
        <th>บุคคลทั่วไป</th>
        <th>โซเชียล</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td id="otdStkGpg1000001">2</td>
        <td id="otdStkQty1000001">1</td>
        <td id="otdStkAmount1000001">3</td>
      </tr>
   
    </tbody>
  </table>
The last bug isn't fixed until the last user is dead. (Sidney Markowitz, 1995)User avatar
tsukasaz
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 10284
Joined: 18/04/2012 9:39 am

Re: ช่วยด้วยค่ะ จะแก้ไขโค๊ดนี้อย่างไรดีค่ะไปต่อไม่ถูกค่ะ โจทย์คือ ให้ นักศึกษา/อาจารย์ => 1/บุคคลทั่วไป => 2/โชลเชี่ยล =

Postby tsukasaz » 04/09/2018 10:51 am

ข้อมูลที่ส่งมาเป็นยังไงครับ
The last bug isn't fixed until the last user is dead. (Sidney Markowitz, 1995)

supattra_su
PHP Full Member
PHP Full Member
Posts: 39
Joined: 18/05/2018 10:21 pm

Re: ช่วยด้วยค่ะ จะแก้ไขโค๊ดนี้อย่างไรดีค่ะไปต่อไม่ถูกค่ะ โจทย์คือ ให้ นักศึกษา/อาจารย์ => 1/บุคคลทั่วไป => 2/โชลเชี่ยล =

Postby supattra_su » 04/09/2018 10:54 am

tsukasaz wrote:ข้อมูลที่ส่งมาเป็นยังไงครับ


ของ type 3 มันส่งตัวเลขมาถูกแล้วค่ะ แต่กดปุ้มมันบวกให้แค่ครั้งเดียวเองค่ะ มันไม่บวกไปเรื่อยๆเหมือน type1 กับ type 2 ค่ะ

User avatar
tsukasaz
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 10284
Joined: 18/04/2012 9:39 am

Re: ช่วยด้วยค่ะ จะแก้ไขโค๊ดนี้อย่างไรดีค่ะไปต่อไม่ถูกค่ะ โจทย์คือ ให้ นักศึกษา/อาจารย์ => 1/บุคคลทั่วไป => 2/โชลเชี่ยล =

Postby tsukasaz » 04/09/2018 11:02 am

มี error ตัวชื่อ saleAmout มีการเรียกใช้โดยไม่ได้ประกาศค่ามาก่อน
The last bug isn't fixed until the last user is dead. (Sidney Markowitz, 1995)Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot], Ittichai_chupol, MSN [Bot] and 37 guests