ช่วยหน่อย code java run ไม่ได้

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น ภาษา Java ภาษา Python

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

rebore00
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 1
Joined: 31/01/2010 2:06 pm

ช่วยหน่อย code java run ไม่ได้

Post by rebore00 »

import java.awt.*;
import javax.swing.*;

class UseEnableComponet1 extends JPanel
{
JButton b1,b2;
JTextField text;

UseEnableComponet1(){
setLayout(new FlowLayout());

b1 = new JButton("Ok");
b2 = new JButton("Cancel");
b2.setEnabled(false);
add(text);
add(b1);
add(b2);
}
public static void main(String[] args)
{
JFrame f = new JFrame();
f.setDefaultCloseOperation(3);
f.setSize(300,100);
Container c = f.getContentPane();
c.add(new UseEnableComponet1());
f.setVisible(true);
}
}

---------- Run Java ----------
Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException
at java.awt.Container.addImpl(Container.java:1045)
at java.awt.Container.add(Container.java:365)
at UseEnableComponet1.<init>(UseEnableComponet1.java:15)
at UseEnableComponet1.main(UseEnableComponet1.java:25)

Output completed (1 sec consumed) - Normal Termination

คืออะไรหรอคับ

wit163
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 5
Joined: 04/02/2010 2:09 pm

Re: ช่วยหน่อย code java run ไม่ได้

Post by wit163 »

import java.awt.*;
import javax.swing.*;

class UseEnableComponet1 extends JPanel {
JButton b1, b2;
JTextField text;

UseEnableComponet1() {
setLayout(new FlowLayout());

b1 = new JButton("Ok");
b2 = new JButton("Cancel");
b2.setEnabled(false);
text = new JTextField("Hello java");
add(text);
add(b1);
add(b2);
}

public static void main(String[] args) {
JFrame f = new JFrame();
f.setDefaultCloseOperation(3);
f.setSize(300, 100);
Container c = f.getContentPane();
c.add(new UseEnableComponet1());
f.setVisible(true);
}
}


แก้เป็นแบบนี้ครับ เพราะว่ายังไม่ได้ new text อ่ะครับ
มันก็เลย null pointer exception
Last edited by mindphp on 04/02/2010 5:33 pm, edited 1 time in total.
Reason: ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Post Reply

Return to “Programming - C/C++ & java & Python”

Who is online

Users browsing this forum: facebook.com [Crawler] and 8 guests