ให้เรตสมาชิก: 1 / 5

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

หนังสือ : สร้างเว็บสวยด้วย Joomla!

ผู้เขียน : ธันยพัฒน์ วงศ์รัตน์ 

 

เนื้อหาหลักๆภายในหนังสือ

Chapter 1 เตรียมความพร้อมกับ Joomla!

Chapter 2 การใช้งานระบบจัดการ Joomla!

Chapter 3 ออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์

Chapter 4 เลือกเทมเพลตให้เว็บไซต์

Chapter 5 จัดการระบบมีเดียบนเว็บไซต์

Chapter 6 สร้างหมวดหมู่บทความ

Chapter 7 สร้างเนื้อหาบทความลงในเว็บไซต์

Chapter 8 จัดการแสดงเมนูบนข้อความ

Chapter 9 จัดการเมนูแสดงคอมโพเนนต์

Chapter 10 จัดการหน้าแรกด้วยโมดูลพื้นฐาน

ฯลฯ