ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ความหมายและการใช้งานฟังก์ชัน jewishtojd() ใน php (พีเอชพี)

          ฟังก์ชัน jewishtojd() เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการแปลงวันที่จากปฏิทินไปเป็นจำนวนวัน

 

Syntax:

jewishtojd(month,day,year);

 

โดยกำหนดให้

                    month แทน ระบุเดือนเป็นตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 13

                    day แทน ระบุวันเป็นตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 30

                    year แทน ระบุปีเป็นตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 9999

 

ตัวอย่าง

<?php
$jd=jewishtojd(2,23,2018);
echo $jd;
?>

 

ผลลัพธ์

ฟังก์ชันที่ใช้ในการแปลงวันที่จากปฏิทินให้เป็นวันที่
รูปแบบผลลัพธ์การใช้ฟังก์ชัน jewishtojd()

 

ข้อมูลอ้างอิง : www.w3schools.com

 

ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติมข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ : ฟังก์ชัน PHP