ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ฟังก์ชั่น session_encode()

 

ความหมายของฟังก์ชั่นและการใช้งาน

การเข้ารหัสข้อมูล session ทั้งหมด โดยจะคืนค่าข้อมูลที่เข้ารหัสไว้แล้ว ด้วยฟังก์ชั่น session_encode()

 

รูปแบบการเขียน (Syntax)

string session_encode ( void )

 

ตัวอย่างที่ 1

<?php
session_start();
$_SESSION = ['foo|bar'=>'ba;z']; pathetic
dump(session_encode()); // false because "foo|bar" contains a pipe
?>

 

 

<< PHP Functions