ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ฟังก์ชั่น array_keys()

 

ความหมายของฟังก์ชั่นและการใช้งาน

การคืนค่า key ทั้งหมดแบบ array โดย array ที่ได้จะมี key ตั้งแต่ 0 ขั้นไปตามลำดับ ด้วยฟังก์ชั่น array_keys()

 

รูปแบบการเขียน (Syntax)

array array_keys ( array $array [, mixed $search_value = null [, bool $strict = false ]] )

 

ตัวอย่างที่ 1

<?php
$array = array(0 => 100, "color" => "red");
print_r(array_keys($array));

$array = array("blue", "red", "green", "blue", "blue");
print_r(array_keys($array, "blue"));

$array = array("color" => array("blue", "red", "green"),
        "size" => array("small", "medium", "large"));
print_r(array_keys($array));
?>

Output

Array
(
  [0] => 0
  [1] => color
)
Array
(
  [0] => 0
  [1] => 3
  [2] => 4
)
Array
(
  [0] => color
  [1] => size
)

 

 

<< PHP Functions