ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 
CEO คืออะไร
     CEO ย่อมาจาก Chief Executive Officer คือ บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบสูงสุดในองค์กรหรือบริษัท แนวคิด CEO มาจากแนวคิดของระบบธุรกิจอเมริกัน ที่นิยมการบริหารงานที่ค่อนข้างเด็ดขาด รวดเร็ว และการตัดสินสินที่ฉับพลันไม่งุ่มง่าม เพราะในวงการธุรกิจ เต็มไปด้วยการแข่งขัน ฉกฉวยแย่งชิงโอกาส ไม่ว่าจะเป็นผลิต หรือการช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาด และในขณะเดียวกันก็ต้องดูแลควบคุมการใช้บุคลากรให้เต็มศักยภาพ และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงต้องมีประธานหรือหัวหน้าฝ่ายบริหารสูงสุดของบริษัท ได้รับมอบอำนาจหน้าที่จากคณะกรรมการอำนวยการ หรือบอร์ดของบริษัท ให้มีอำนาจในการจัดการ ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบาย การตัดสินใจ และการใช้อำนาจจัดการบริษัทอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด เนื่องจากหัวหน้าฝ่ายบริหารดังกล่าวจะเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญที่จะทำให้บริษัท มีกำไร หรือขาดทุน มีความเจริญก้าวหน้าหรือความอยู่รอดขององค์การ ดังนั้นผู้ที่เป็น CEO จึงต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และความสามารถสูง
      หน้าที่หลักของ CEO
1.เป็นกรรมการบริหาร สนับสนุนการทำงานขององค์การ
2.รับผิดชอบด้านการออกแบบ การวางแผนตลาด การประชาสัมพันธ์ การผลิต การบริการ
3.บริหารจัดการด้านการเงิน ภาษี การจัดการความเสี่ยง
4.การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์การ
5.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์การ
6.จัดการด้านงบประมาณเพื่อพัฒนาองค์การ
     บทบาทโดยทั่วไปของ CEO
1. ในฐานะผู้นำ
-เป็นผู้แทนองค์การ เป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำในองค์การ
2. ในฐานะผู้บริหาร
-วางกลยุทธ์ สร้างวัฒนธรรมองค์การ ปกครองดูแล บริหารจัดการองค์การ เช่น การใช้กลยุทธ์แบบ CRM เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
3. ในฐานะผู้ตัดสินใจ
-ตัดสินใจ แนะนำการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร นำเสนอนโยบาย
4. ในฐานะผู้จัดการ
-จัดการทรัพยากรในองค์การ ปรับปรุงแผนงาน
5. ในฐานะนักพัฒนา
-นำสิ่งใหม่มาเพื่อความเจริญก้าวหน้า เทคโนโลยี ความรู้
    

ข้อมูลอ้างอิง
http://blog.eduzones.com
กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
R - [email Formart-หางาน] หลังสมัครงาน บน Odoojob
โดย thatsawan พฤ 21 พฤษภาคม 2020 4:57 pm บอร์ด Odoojob.com - Manual & Content
0
5
พฤ 21 พฤษภาคม 2020 4:57 pm โดย thatsawan
ทำไมสมัครสมาชิกแล้วเข้าสู่ระบบไม่ได้??
โดย sirirat พฤ 21 พฤษภาคม 2020 4:56 pm บอร์ด MindPHP News & Feedback
1
86
พ 10 มิ.ย. 2020 4:35 pm โดย mindphp
สิ่งสำคัญที่คุ้มครองชีวิตให้ปลอดภัย เงินเก็บสำรองฉุกเฉิน
โดย medalezga พฤ 21 พฤษภาคม 2020 4:45 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
62
พฤ 21 พฤษภาคม 2020 4:45 pm โดย medalezga
R - [email Formart-mdsoft] หลังจากสมัครผ่าน mapp "แจ้งข้อมูลการเข้าระบบของเว็บไซต์ OdooJob"
โดย thatsawan พฤ 21 พฤษภาคม 2020 4:42 pm บอร์ด Odoojob.com - Manual & Content
0
4
พฤ 21 พฤษภาคม 2020 4:42 pm โดย thatsawan
การกำหนดเลเวลของวัสดุในระบบ ERP เพื่อการใช้งาน
โดย sirirat พฤ 21 พฤษภาคม 2020 3:41 pm บอร์ด Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
0
62
พฤ 21 พฤษภาคม 2020 3:41 pm โดย sirirat
การผูก Role เข้ากับ User เพื่อกำหนดสิทธิ์การมองเห็น
โดย sirirat พฤ 21 พฤษภาคม 2020 2:53 pm บอร์ด Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
0
70
พฤ 21 พฤษภาคม 2020 2:53 pm โดย sirirat
R - Option ตัวเลือก Industrials
โดย thatsawan พฤ 21 พฤษภาคม 2020 1:01 pm บอร์ด Odoojob.com - Manual & Content
0
5
พฤ 21 พฤษภาคม 2020 1:01 pm โดย thatsawan
เจอปัญหา GitLab Error 500 เฉพาะ user
โดย mindphp พฤ 21 พฤษภาคม 2020 1:01 pm บอร์ด Linux - Web Server
0
287
พฤ 21 พฤษภาคม 2020 1:01 pm โดย mindphp
R - Option ตัวเลือก ตำแหน่งที่ตั้ง
โดย thatsawan พฤ 21 พฤษภาคม 2020 1:00 pm บอร์ด Odoojob.com - Manual & Content
0
3
พฤ 21 พฤษภาคม 2020 1:00 pm โดย thatsawan
R - Option ตัวเลือก หมวดหมู่
โดย thatsawan พฤ 21 พฤษภาคม 2020 1:00 pm บอร์ด Odoojob.com - Manual & Content
0
1
พฤ 21 พฤษภาคม 2020 1:00 pm โดย thatsawan
R - Option ตัวเลือก การศึกษา
โดย thatsawan พฤ 21 พฤษภาคม 2020 1:00 pm บอร์ด Odoojob.com - Manual & Content
1
2
ส 06 มิ.ย. 2020 6:50 pm โดย thatsawan
R - Option ตัวเลือก สวัสดิการ
โดย thatsawan พฤ 21 พฤษภาคม 2020 1:00 pm บอร์ด Odoojob.com - Manual & Content
0
2
พฤ 21 พฤษภาคม 2020 1:00 pm โดย thatsawan
R - Option ตัวเลือก ประเภทการจ้าง
โดย thatsawan พฤ 21 พฤษภาคม 2020 12:59 pm บอร์ด Odoojob.com - Manual & Content
1
2
ส 06 มิ.ย. 2020 6:53 pm โดย thatsawan
ERP กับการขอเบิกเครื่องมือมาใช้จากสโตร์
โดย sirirat พฤ 21 พฤษภาคม 2020 12:58 pm บอร์ด Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
0
46
พฤ 21 พฤษภาคม 2020 12:58 pm โดย sirirat
R - Option ตัวเลือก ประสบการณ์
โดย thatsawan พฤ 21 พฤษภาคม 2020 12:53 pm บอร์ด Odoojob.com - Manual & Content
1
3
ส 06 มิ.ย. 2020 6:50 pm โดย thatsawan
R - Option ตัวเลือก เงินเดือน
โดย thatsawan พฤ 21 พฤษภาคม 2020 12:53 pm บอร์ด Odoojob.com - Manual & Content
0
3
พฤ 21 พฤษภาคม 2020 12:53 pm โดย thatsawan
การจัดการภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อนำส่งในระบบ ERP
โดย sirirat พฤ 21 พฤษภาคม 2020 12:00 pm บอร์ด Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
0
47
พฤ 21 พฤษภาคม 2020 12:00 pm โดย sirirat
การตั้งหนี้จากรายการซื้อวัสดุอุปกรณ์ในระบบ ERP
โดย sirirat พฤ 21 พฤษภาคม 2020 11:00 am บอร์ด Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
0
45
พฤ 21 พฤษภาคม 2020 11:00 am โดย sirirat
งานประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2563
โดย sirirat พฤ 21 พฤษภาคม 2020 10:08 am บอร์ด M102 - ศิริรัตน์ ทิพย์น้อย
4
26
พฤ 21 พฤษภาคม 2020 8:45 pm โดย thatsawan
R - รูปแบบชื่อที่ใช้ แสดง และ subject ของ E-mail แต่ละฉนับ
โดย mindphp พฤ 21 พฤษภาคม 2020 1:53 am บอร์ด OdooJob.com - Developer
0
1
พฤ 21 พฤษภาคม 2020 1:53 am โดย mindphp