Computer Network คืออะไร คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค คือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Computer Network คืออะไร     Computer Network...
Mindphp
ให้เรตสมาชิก: 4 / 5
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

Computer Network คืออะไร
     Computer Network คือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งหมายถึงการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปเข้าด้วยกันด้วยสายเคเบิล หรือสื่ออื่นๆ ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถรับส่งข้อมูลแก่กันและกันได้ ในกรณีที่เป็นการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลาง เราเรียกคอมพิวเตอร์ที่เป็นศูนย์กลางนี้ว่า โฮสต์ (Host) และเรียกคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่เข้ามาเชื่อมต่อว่า ไคลเอนต์ (Client/Terminal) 
     ระบบเครือข่าย (Network) จะเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเพื่อการติดต่อสื่อสาร   เราสามารถส่งข้อมูลภายในอาคาร หรือข้ามระหว่างเมืองไปจนถึงอีกซีกหนึ่งของโลก   ซึ่งข้อมูลต่างๆ อาจเป็นทั้งข้อความ รูปภาพ เสียง ก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วแก่ผู้ใช้   ซึ่งความสามารถเหล่านี้ทำให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการใช้งานในแวดวงต่างๆ
     รูปแบบของเน็ตเวิร์คแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
1. LAN (Local Area Network) เป็นกลุ่มของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันในพื้นที่จำกัด เช่นภายในตึกสำนักงาน หรือภายในโรงงาน ส่วนมากจะใช้สายเคเบิ้ลในการติดต่อสื่อสารกัน
2. MAN (Metropolitan Area Network) เป็นการนำระบบ LAN หลายๆ LAN ที่มีพื้นที่อยู่ใกล้เคียงกันมาเชื่อมต่อกัน ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เช่นเชื่อมต่อกันในเมือง หรือในจังหวัด เป็นต้น
3.WAN (Wide Area Network) เป็นกลุ่มของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันแบบกว้างขวาง อาจจะเป็นภายในประเทศ หรือระหว่างประเทศเป็นการใช้ หลายๆ LAN หรือหลายๆ MAN ซึ่งอยู่คนละพื้นที่ เชื่อมต่อเข้าหากัน เช่น สำนักงานที่ New York เชื่อมต่อกับที่ London การติดต่อสื่อสารกัน อาจจะใช้ตั้งแต่สายโทรศัพท์จนกระทั่งถึงดาวเทียม
    -อาจจะมีอีกประเภทหนึ่ง คือ SAN (Small Area Network) เป็นกลุ่มของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันในพื้นที่ขนาดเล็กมาก อาจจะเป็นในบ้าน หรือสำนักงานขนาดเล็กที่มีจำนวนของคอมพิวเตอร์ไม่ควรจะเกิน 10 เครื่อง

Computer Network คืออะไร คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค คือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ลักษณะของระบบเครือข่าย


ปัจจุบันมีการใช้งาน Cloud กันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นการทำงานโปรแกรมต่างๆ เช่น office, ระบบ CRM, ระบบ ERP ก็มีการใช้งานบน Cloud มันอย่างแพร่หลาย ทำให้ Network ที่เสถียนมีความจำเป็นมาก

ข้อมูลอ้างอิง
http://web.kku.ac.th
http://blog.eduzones.com

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
Joomla 4.2 และ 3.10.11 ออกมาให้ใช้งานกันแล้ว
โดย Thanapoom1514 พ 17 ส.ค. 2022 5:11 pm บอร์ด MindPHP News & Feedback
0
9
พ 17 ส.ค. 2022 5:11 pm โดย Thanapoom1514
การรับ base64 ของภาพ เป็นและนำไปใส่ไฟล์ PDF
โดย fonfonn พ 17 ส.ค. 2022 4:35 pm บอร์ด Python Knowledge
0
5
พ 17 ส.ค. 2022 4:35 pm โดย fonfonn
สอบถามเรื่อง การทำ cookies consent ครับ พอจะมีแนวทางหรือตัวอย่างไหมครับ
โดย nutzaaclub พ 17 ส.ค. 2022 12:00 pm บอร์ด Programming - PHP
0
8
พ 17 ส.ค. 2022 12:00 pm โดย nutzaaclub
สอบถาม error ตอน INSERT INTO
โดย Thanapoom1514 พ 17 ส.ค. 2022 9:37 am บอร์ด Programming - PHP
3
33
พ 17 ส.ค. 2022 9:51 am โดย flook
การสร้างโฟล์เดอร์เพื่อเก็บไฟล์ภาพที่ทำการแปลง จาก base64 PDF เป็น ไฟล์ภาพ
โดย fonfonn อ 16 ส.ค. 2022 10:06 pm บอร์ด Python Knowledge
0
19
อ 16 ส.ค. 2022 10:06 pm โดย fonfonn
ปัญหาการตั้งค่าฐานข้อมูล Joomla
โดย noncup302 อ 16 ส.ค. 2022 7:01 pm บอร์ด Joomla Development
6
68
พ 17 ส.ค. 2022 7:01 pm โดย noncup302
สอบถามการโค้ดให้ตัวฟอร์มเรียกใช้งาน API ด้วยภาษา JavaScript
โดย fonfonn อ 16 ส.ค. 2022 1:02 pm บอร์ด JavaScript & Jquery Ajax & Node.JS
5
58
พ 17 ส.ค. 2022 9:27 am โดย wkid
สอบถามเรื่อง BEGIN ใน BEGIN ของ phpBB
โดย flook อ 16 ส.ค. 2022 12:42 pm บอร์ด Programming - PHP
4
34
อ 16 ส.ค. 2022 1:38 pm โดย flook