ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

Deposit Fee หรือ  Listing Fee คือค่าธรรมเนียมหรือจำนวนเงินเล็กๆ ที่ต้องนำไปชำระเพื่อการประมูลราคาสินค้าต่างๆในที่นี้ขึ้นอยู่กับ จำนวนสินค้าที่ผู้ขายตั้งสำหรับประมูล และจำนวนเวลาที่คุณต้องการตั้งสินค้าเพื่อการประมูล

ในโลกของ Internet ค่าธรรมเนียมส่วนใหญ่มีการเรียกเก็บเนื่องจากเป็นค่าที่ผู้ดูแลระบบ ได้สร้างพื้นที่ช่องทางอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาใช้บริการ หรือ ให้เช่าพื้นที่ของทางเว็บไซต์ในการขายสินค้าออนไลน์ต่างๆ เป็นการสร้างรายได้และกำไรกับผู้ดูแลระบบและยังสามารถนำค่าธรรมเนียมไปใช้เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งๆขึ้นไป