ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

อัลกอริทึม คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร การเขียนโปรแกรม

อัลกอริทึม คืออะไร
อัลกอริทึม คือออะไร มีความสำคัญอย่างไร

  อัลกอริทึม (Algorithm) คือ กระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถอธิบายออกมาเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน เช่น การนำเข้าข้อมูล แล้วจะได้ผลลัพธ์เช่นไร กระบวนการอัลกอริทึมนี้จะประกอบด้วย วิธีการเป็นขั้นตอนๆ และมีส่วนที่ต้องทำซ้ำ จนกระทั้งเสร็จสิ้นกระบวนการทำงาน

 

อัลกอริทึม ไม่ใช่คำตอบ แต่เป็นชุดคำสั่งที่ทำให้ได้คำตอบ วิธีการอธิบาย อัลกอริทึม ได้เเก่ 

 1. Natural Language อธิบายแบบใช้ภาษาที่มนุษย์สื่อสารกันทั่วไป
 2. Pseudo code เป็นการอธิบายด้วยรหัสจำลองหรือรหัสเทียม
 3. Flowchart คือการอธิบายด้วยแผนภาพ

 

การนำอัลกอริทึมไปใช้ในการแก้ปัญหานั้น ไม่จำเป็นต้องใช้ในการเขียนโปรแกรมเท่านั้น แต่สามารถใช้ได้กับปัญหาอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งจำเป็นต้องวางเเผนอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนต่าง ๆ และสามารถตัดทอนขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนเกินความจะเป็น เเละเพิ่มเติมขั้นตอนใหม่เข้าไปได้

 

อัลกอริทึมมีความสำคัญอย่างไร การเขียนโปรแกรม หมายถึงการแสดงขลำดับหรือขั้นตอนการทำงาน หรือการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เช่นการกำหนดขั้นตอนเพื่อการแก้ไขปัญหาการจัดรียงข้อมูล หรือการกำหนดข้อมูลการค้นหาข้อมูล

อัลกอริทึมที่ดีควรมีคุณสมบัติดังนี้ 

 1. มีลำดับขั้นตอนการทำงาน ทั้งก่อน และหลังที่ชัดเจน
 2. เข้าใจลำดับขั้นตอนง่ายและไม่กำกวม
 3. สามารถเข้าใจการประมวลผลการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ได้
 4. การทำงานของอัลกอริทึมจะต้องสิ้นสุด หลังจากดำเนินงานตามระยะที่เวลากำหนด

 

องค์ประกอบของการจัดทำอัลกอริทึม

 1. การวิเคราะห์ (Analysis)
  • พิจารณาสิ่งที่โจทย์ต้องการ
  • พิจารณารูปแบบของผลลัพธ์ที่โจทย์ต้องการ
  • พิจารณาข้อมูลที่ได้รับมา
  • เลือกภาษาที่จะใช้เขียน
  • การกำหนดตัวแปรต่าง ๆ เพื่อใช้ในการแทนค่าข้อมูล
 2. การออกแบบ (Design)
  • ออกแบบผังงาน หรือ Flowchart เป็นการอธิบายขั้นตอนการทำงานโดยการใช้สัญลักษณ์รูปภาพในการแสดงความหมาย
  • รหัสเทียม หรือ Pseudo Code เป็นการอธิบายขั้นตอนการประมวลผลโดยการใช้วลีภาษาอังกฤษ
 3. การเขียนโปรแกรม (Coding/programming)
  • ใช้ภาษาเครื่องที่เป็นเลขฐานสอง 0 และ 1 
  • ใช้ภาษาระดับสูง เช่น Python Java
  • ใช้ GUI ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
 4. ทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม (Testing and Debugging)
  • เป็นขั้นตอนการทดสอบโปรแกรมที่เขียนออกมาว่ามีการทำงานถูกต้องตามที่ต้องการหรือไม่
   • เพื่อตรวจสอบความผิดพลาดทางไวย์กร (Syntax error
   • เพื่อตรวจสอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นขณะรันโปรแกรม (Run-Time Error)
 5. การจัดทำเอกสารและการบำรุงรักษา (Documentation and Maintenance)

 

อัลกอริทึม คือการทำให้ไม่สับสนกับวิธีดำเนินงาน เพราะทุกอย่างจะถูกจัดเรียงเป็นขั้นตอนมีวิธีการและทางเลือกไว้ เมื่อนำมาใช้จะทำให้การทำงานสำเร็จอย่างรวดเร็ว ทำให้ปัญหาลดลงหรือสามารถค้นหาต้นเหตุของปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

 

ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติมข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับ : ความหมายคำ คืออะไร

 

 

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
แจ้งเตือนชำระเงิน บน browser ด้วย Plugin System MZC Notify ใน MooZiiCart
โดย bolue พ 28 ต.ค. 2020 6:37 pm บอร์ด MindPHP News & Feedback
0
5
พ 28 ต.ค. 2020 6:37 pm โดย bolue
จัดการเว็บไซต์ที่มีหลายร้านค้าง่ายๆ ด้วย Plugin System MZC Multi Shop ใน MooZiiCart
โดย bolue พ 28 ต.ค. 2020 6:27 pm บอร์ด MindPHP News & Feedback
0
4
พ 28 ต.ค. 2020 6:27 pm โดย bolue
ลบส่วนส่วนเกินในรูปภาพ โดย Photoshop cc
โดย Bellamy พ 28 ต.ค. 2020 5:49 pm บอร์ด Graphic design
0
5
พ 28 ต.ค. 2020 5:49 pm โดย Bellamy
สอนการ บวก ลบ คูณ หาร ง่ายๆ ผ่านการใช้ Excel ออนไลน์
โดย Bellamy อ 27 ต.ค. 2020 7:38 pm บอร์ด Microsoft Office Knowledge & line & Etc
0
14
อ 27 ต.ค. 2020 7:38 pm โดย Bellamy
การสไลด์โชว์สินค้าได้หลายรูปแบบ ด้วย Module MZC Slider ii ใน MooZiiCart
โดย bolue อ 27 ต.ค. 2020 5:58 pm บอร์ด MindPHP News & Feedback
0
22
อ 27 ต.ค. 2020 5:58 pm โดย bolue
การแก้ไขข้อความ หรือเพิ่มรายละเอียดข้อความ แบบตรวจสอบได้ ผ่านทาง word online
โดย Bellamy อ 27 ต.ค. 2020 5:28 pm บอร์ด Microsoft Office Knowledge & line & Etc
0
19
อ 27 ต.ค. 2020 5:28 pm โดย Bellamy
ขั้นตอนทำงาน System Analyst and Design
โดย Bellamy จ 26 ต.ค. 2020 6:51 pm บอร์ด Microsoft Office Knowledge & line & Etc
0
40
จ 26 ต.ค. 2020 6:51 pm โดย Bellamy
แนะนำแหล่งท่องเที่ยวและการเดินทางในกทม
โดย Bellamy จ 26 ต.ค. 2020 4:53 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
2
29
จ 26 ต.ค. 2020 6:50 pm โดย Bellamy
Content Marketing คือ - ในปัจจุบันสำคัญอย่างไร?
โดย ploypola จ 26 ต.ค. 2020 12:07 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
20
จ 26 ต.ค. 2020 12:07 pm โดย ploypola
วิธีการ Insert , edit ,delete โดยผ่านตัว Model Laravel Framework
โดย makup ส 24 ต.ค. 2020 3:44 pm บอร์ด PHP Knowledge
1
35
ส 24 ต.ค. 2020 3:59 pm โดย makup
ติดปัญหาการค้นหาข้อมูล Listbox ให้เลือกค่าเก่าค้างไว้
โดย makup พฤ 22 ต.ค. 2020 8:05 pm บอร์ด Programming - PHP
13
155
พ 28 ต.ค. 2020 8:02 pm โดย mindphp
อยากทราบว่า ตรงที่แสดงข้อมูล URL จะให้แสดงเฉพาะ id แค่ตัวเลข ต้องทำอย่างไงครับ
โดย makup พฤ 22 ต.ค. 2020 8:05 pm บอร์ด Programming - PHP
3
44
พฤ 22 ต.ค. 2020 8:16 pm โดย mindphp
วิธีการ Upload file ภาพ ขึ้น Server
โดย makup พฤ 22 ต.ค. 2020 5:41 pm บอร์ด PHP Knowledge
1
56
พฤ 22 ต.ค. 2020 5:54 pm โดย makup
ปัญหา phpBB Error ในหน้า admin vsprintf(): Too few arguments
โดย mindphp พ 21 ต.ค. 2020 5:36 pm บอร์ด ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM
0
41
พ 21 ต.ค. 2020 5:36 pm โดย mindphp
สอนเขียนวิธี Upload File Laravel ขึ้น Server
โดย makup พ 21 ต.ค. 2020 3:41 pm บอร์ด PHP Knowledge
2
72
พ 21 ต.ค. 2020 5:25 pm โดย makup
สอบถาม การขึ้นบรรทัดใหม่ ด้วย การนับ len และตัดแบบเต็มคำยังไงคะ
โดย bolue อ 20 ต.ค. 2020 7:22 pm บอร์ด Programming - C/C++ & java & Python
2
64
อ 20 ต.ค. 2020 8:15 pm โดย mindphp
วิธีการทำระบบค้นหา ใน Laravel Framework
โดย makup อ 20 ต.ค. 2020 12:57 pm บอร์ด PHP Knowledge
0
96
อ 20 ต.ค. 2020 12:57 pm โดย makup
เจอปัญหา Publishing failed. You are probably offline. ปัญหาใน Wordpress 5.x
โดย mindphp อ 20 ต.ค. 2020 6:03 am บอร์ด ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM
1
85
อ 20 ต.ค. 2020 6:30 am โดย mindphp
แสดงสินค้าที่ขายได้ล่าสุด ด้วย Module Latest Sold Products ใน MooZiiCart
โดย bolue จ 19 ต.ค. 2020 6:53 pm บอร์ด MindPHP News & Feedback
1
192
จ 26 ต.ค. 2020 7:38 pm โดย prmindphp
ติดปัญหาเรื่อง การทำปุ่ม ค้นหา ที่มีการเชื่อมความสัมพันธ์ Laravel Framework
โดย makup จ 19 ต.ค. 2020 6:23 pm บอร์ด Programming - PHP
3
222
อ 20 ต.ค. 2020 1:32 pm โดย mindphp