ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

คู่มือการใช้งาน Custom field ใน Joomla

 

           Custom Fields เป็นหนึ่งในคุณลักษณะใหม่ของ Joomla ที่ถูกเพิ่มมาในเว็อร์ชัน 3.7 ซึ่งตัว Custom Fields จะช่วยให้เราสามารถจัดการเพิ่มแก้ไขและลบฟิลล์ได้อย่างไม่จำกัด โดยสามารถจัดกลุ่มของฟิลล์ต่างๆได้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการเก็บข้อมูลที่ต้องการได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ต้องไปเสียเวลาในการหาส่วนเสริมมาติดตั้งเพิ่มเติม โดยตัว Custom Fields มีประเภทของ Fields ที่จะนำมาสามารถใช้งานได้ถึง 15 ประเภทด้วยกัน ได้แก่

 1. Calendar Field ฟิล์ดปฏิทิน สำหรับใส่ข้อมูลวันที่และเวลาซึ่งจะมีไอคอนรูปปฏิทินสามารถคลิกจะแสดงเป็นป๊อปอัพ (Pop-up) ให้ผู้ใช้เลือกได้สะดวกมากขึ้น
 2. Checkbox Field ฟิล์ดเช็คบล็อก สำหรับแสดงเช็คบล็อกเป็นลักษณะตัวเลือกที่สามารถเลือกได้หลายตัว
 3. Color Field ฟิล์ดสี สำหรับข้อมูลที่เป็นรหัสสีของเว็บไซต์ ซึ่งจะมีป๊อปอัพ (Pop-up) ให้คลิกเลือก ในช่องข้อมูลจะแสดงเป็นรหัสของสี
 4. Editor Field ฟิล์ดเอดิเตอร์ สำหรับแสดงช่องใส่ข้อมูลแบบ WYSIWYG (What you see is what you get) สามารถใส่ข้อมูล กำหนดรูปแบบ แทรกลิงก์และอื่นๆ
 5. Integer Field ฟิล์ดตัวเลข สำหรับช่องข้อมูลที่ต้องการแสดงเป็นตัวเลขเท่านั้น ซึ่งสามารถกำหนดค่าน้อยที่สุดและมากที่สุด รวมถึงสามารถกำหนดให้เลือกข้อมูลได้มากกว่า 1 ค่าได้
 6. List Field ฟิล์ดรายการ สำหรับแสดงรายการข้อมูลหลายๆ ตัว เป็นรูปแบบ Drop Down ซึ่งสามารถกำหนดได้ว่าให้เลือกรายการเดียวหรือหลายๆ รายการ
 7. List of Images Field ฟิล์ดรายการรูปภาพ สำหรับแสดงรายชื่อรูปภาพในระบบ สามารถกำหนดโฟลเดอร์ที่ต้องการแสดงได้
 8. Media Field ฟิล์ดมีเดีย สำหรับอัพโหลดรูปภาพ และเลือกรูปภาพมาแสดง ซึ่งสามารถกำหนดโฟลเดอร์ที่อัพโหลดและเลือกรูปภาพมาแสดงได้
 9. Radio Field ฟิล์ดเรดิโอ สำหรับแสดงตัวเลือกที่สามารถเลือกได้แค่รายการเดียว
 10. Sql Field ฟิล์ดเอสคิวแอล สำหรับแสดงรายการข้อมูลแบบ Drop Down ซึ่งข้อมูลจะใช้คำสั่งเอสคิวแอลในการดึงข้อมูลมาแสดง
 11. Text Field ฟิล์ดข้อความ สำหรับข้อมูลที่เป็นข้อความ ตัวเลข หรือทั้งสองอย่าง ที่ไม่ยาวมาก
 12. Textarea Field ฟิล์ดกล่องข้อความ สำหรับข้อมูลที่เป็นข้อความ ตัวเลข หรือทั้งสองอย่าง ที่ข้อมูลค่อนข้างเยอะ
 13. Url Field ฟิล์ดลิงก์ สำหรับข้อมูลที่เป็นลิงก์ ไฟล์ หรือที่อยู่เว็บไซต์ สามารถกำหนดรูปแบบของลิงก์ที่ต้องการได้
 14. User Field ฟิล์ดข้อมูลผู้ใช้ สำหรับเลือกข้อมูลผู้ใช้ของระบบ โดยคลิกที่ไอคอนจะแสดงป๊อปอัพ (Pop-up) ให้คลิกเลือกผู้ใช้ที่ต้องการ
 15. Usergroup Field ฟิล์ดข้อมูลกลุ่มผู้ใช้ สำหรับเลือกข้อมูลกลุ่มผู้ใช้ของระบบ ซึ่งจะแสดงรายการข้อมูลแบบ Drop Down สามารถกำหนดได้ว่าเลือกรายการเดียวหรือหลายรายการ

 

วิธีการสร้าง Custom Fields ดังนี้

 1. เข้าไปใน Joomla ในฝั่งของผู้ดูแลระบบดังรูป
  Custom Fields เป็นหนึ่งในคุณลักษณะใหม่ของ Joomla ที่ถูกเพิ่มมาในเว็อร์ชัน 3.7
  เข้าหน้า Joomla ในฝั่งของผู้ดูแลระบบ
 2. จากนั้นก็ทำการสร้าง Field Groups โดยไปที่ Content > Field Groups ดังรูป
  Custom Fields เป็นหนึ่งในคุณลักษณะใหม่ของ Joomla ที่ถูกเพิ่มมาในเว็อร์ชัน 3.7
  Content Field Groups
 3. จากนั้นทำการสร้าง Field Groups โดยไปที่ New ดังรูป
  Custom Fields เป็นหนึ่งในคุณลักษณะใหม่ของ Joomla ที่ถูกเพิ่มมาในเว็อร์ชัน 3.7
  สร้าง Field Groups
 4. จากนั้นระบุ Field Groups ที่ต้องการจะสร้างดังตัวอย่างในรูป
  Custom Fields เป็นหนึ่งในคุณลักษณะใหม่ของ Joomla ที่ถูกเพิ่มมาในเว็อร์ชัน 3.7
  สร้าง Field Groups
 5. เมื่อสร้าง Field Groups มาแล้วเราก็ทำการเพิ่ม Field โดยไปที่ Content > Field ดังรูป
  Content Field
 6. จากนั้นทำการสร้าง Field โดยไปที่ “New” ดังรูป
  Custom Fields เป็นหนึ่งในคุณลักษณะใหม่ของ Joomla ที่ถูกเพิ่มมาในเว็อร์ชัน 3.7
  สร้าง Field
 7. จากนั้นทำการเพิ่ม Field ที่ต้องการได้ดังตัวอย่าง
  Custom Fields เป็นหนึ่งในคุณลักษณะใหม่ของ Joomla ที่ถูกเพิ่มมาในเว็อร์ชัน 3.7
  เพิ่มข้อมูล Field
 8. จากนั้นสามารถดูผลลัพธ์ได้ในหน้าเขียนบทความ โดยไปที่ Content > Articles > Add New Articles ดังรูป
  Custom Fields เป็นหนึ่งในคุณลักษณะใหม่ของ Joomla ที่ถูกเพิ่มมาในเว็อร์ชัน 3.7
  Add New Articles
 9. จากนั้นเลือกแท็บที่เป็นชื่อของ Field Group ที่ได้สร้างไว้ในแท็บด้านบน ดังรูป
  Custom Fields เป็นหนึ่งในคุณลักษณะใหม่ของ Joomla ที่ถูกเพิ่มมาในเว็อร์ชัน 3.7
  เลือก Field Group ที่สร้างไว้
 10. จากนั้นเราสามารถเพิ่มข้อมูลได้ ดังรูป
  Custom Fields เป็นหนึ่งในคุณลักษณะใหม่ของ Joomla ที่ถูกเพิ่มมาในเว็อร์ชัน 3.7
  เพิ่มข้อมูลลงใน Fields
 11. จากนั้นสามารถนำข้อมูลที่เพิ่มลงใน Field มาแสดงได้ ดังรูป
  Custom Fields เป็นหนึ่งในคุณลักษณะใหม่ของ Joomla ที่ถูกเพิ่มมาในเว็อร์ชัน 3.7
  นำข้อมูลที่เพิ่มลงใน Field มาแสดงได้
 12. หากต้องการที่จะนำ Field ไปใช้ในทุกๆบทความก็สามารถสร้างเทมเพลตให้กับบทความได้โดยสามารถทำให้บทความเป็นรูปแบบเดียวกันโดยสามารถทำได้โดยสร้างไฟล์ HTML มาแล้วเขียนโค้ดแล้วได้ดังตัวอย่าง
  <div class="text-center extension-nemeber">(ระบุ ID ของฟิลที่สร้างไว้ในตัวอย่าง ID จะเป็น 8)</div>
 13. จากนั้นก็เอาไฟล์ที่สร้างไปใส่ในโฟลเดอร์ของ Joomla ที่ได้ติดตั้งไว้โดยเข้าไปตามพาส media/editors/tinymce/templates
 14. จากนั้นก็สามารถเรียกใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ได้โดยไปที่ Insert Template ดังรูป โดยจะแสดง popup ขึ้นมาให้เราสามารถเลือกเทมเพลตที่เราได้สร้างไว้ได้
  Custom Fields เป็นหนึ่งในคุณลักษณะใหม่ของ Joomla ที่ถูกเพิ่มมาในเว็อร์ชัน 3.7
  Insert Template
 15. จากนั้นไปดูในหน้าเว็บผลลัพธ์ที่ได้ดังรูป
  Custom Fields เป็นหนึ่งในคุณลักษณะใหม่ของ Joomla ที่ถูกเพิ่มมาในเว็อร์ชัน 3.7
  ผลลัพธ์ของการนำค่าใน Fields มาแสดง

 

ในการใช้งาน Custom field ใน Joomla เราสามารถทำเทมเพลตให้กับบทความของเราได้โดยในเทมเพลตเราสามารถตกแต่งให้บทความของเราสวยและน่าอ่านได้เพื่อดึงดูดผู้คนให้เข้ามาอ่านได้เยอะอีกด้วย

 

ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติมข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ : Joomla

parichat
, คู่มือการใช้งาน Custom field ใน Joomla - by คู่มือสอนใช้งาน Joomla,
5 1 1 5
กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
Q - สอบถามทำให้ mouse over ที่ไอคอนรูปวงกลม แล้วให้แสดงรูปที่เป็นข้อความขึ้น
โดย eange08 ศ 05 มี.ค. 2021 4:52 pm บอร์ด Joomla Dev
1
4
ศ 05 มี.ค. 2021 5:47 pm โดย tsukasaz
กลุ่มประเทศผู้ส่งออกข้าว
โดย jataz2 ศ 05 มี.ค. 2021 11:07 am บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
14
ศ 05 มี.ค. 2021 11:07 am โดย jataz2
Q - พอมี module หรือ plugin ที่เป็นพวก social อย่าง line, ig บ้างไหมค่ะ
โดย eange08 พฤ 04 มี.ค. 2021 5:21 pm บอร์ด Joomla Dev
1
7
พฤ 04 มี.ค. 2021 5:26 pm โดย tsukasaz
reboot เครื่องไม่ได้ครับ
โดย chakirin.bfds พฤ 04 มี.ค. 2021 12:25 pm บอร์ด ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์
2
40
พฤ 04 มี.ค. 2021 3:14 pm โดย chakirin.bfds
แก้ css ส่วน padding ด้วย override แล้วไม่เปลี่ยนตาม
โดย eange08 พ 03 มี.ค. 2021 4:43 pm บอร์ด Joomla Development
1
25
พ 03 มี.ค. 2021 4:47 pm โดย tsukasaz
Joomla PDPA ใช้ EB Sticky Cookie Notice โมดูล แสดงแจ้งเตือนการเก็บข้อมูล Cookie ของผู้ใช้งาน
โดย tsukasaz พ 03 มี.ค. 2021 4:39 pm บอร์ด Joomla Extension Review
0
25
พ 03 มี.ค. 2021 4:39 pm โดย tsukasaz
อัพเดทหรือยัง? ปรับปรุงเรื่องความปลอดภัย 9 จุด ใน Joomla 3.9.25
โดย tsukasaz พ 03 มี.ค. 2021 12:28 pm บอร์ด MindPHP News & Feedback
0
65
พ 03 มี.ค. 2021 12:28 pm โดย tsukasaz
B - เปิดหน้าเว็บด้วย template เป็น Shaper_megadeal_ii แล้ว Error 404
โดย eange08 พ 03 มี.ค. 2021 12:04 pm บอร์ด เว็บไซต์ Rnyard - Tester
2
7
พ 03 มี.ค. 2021 7:25 pm โดย tsukasaz