ให้เรตสมาชิก: 2 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
การจัดการเมนู : แก้ไขและเพิ่มเมนูใหม่
Blocks Administration - editing a block/adding a new block

เมนู(blocks) เป็นกล่อง(boxes) ที่จะปรากฏอยู่ตามส่วนต่างๆของเว็บไซต์คุณอาจจะเป็นทางซ้าย ทางขวา หรือส่วนกลางของเว็บไซต์

ตัวอย่างของเมนู ได้แก่ เมนูหลัก(main menu block) เมนูเข้าระบบ(login block) แบบสำรวจ(survey block) หรือแม้แต่เมนูผู้ควบคุมระบบ(administration block) โดยเมนูเหล่านี้อาจจะมาพร้อมกับระบบเลย เช่น แบบสำรวจ(Survey) หรือคุณเองก็สามารถที่จะเพิ่มเมนูของคุณเองได้ในรูปแบบของ text, html, หรือภาษา php

โดยแต่ละเมนูคุณสามารถที่จะ ลบ เพิ่ม หรือแม้แต่เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ เช่น เปลี่ยนตำแหน่งของการแสดงบนเว็บไซต์ และอื่นๆ...


การแก้ไขเมนู(Editing a block)

คุณสามารถเข้าไปจัดการ แก้ไขเมนู(block) ใดๆก็ได้ที่ เมนูผู้ควบคุมระบบ > เมนู(จัดการเมนู) โดยคลิ๊กที่ การจัดการ [แก้ไข] ในเมนูที่คุณต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลง!
โดยในหน้านี้จะแสดง รายชื่อของเมนู(block)ทั้งหมดที่มีของคุณ ตลอดจนรายละเอียดของแต่ละเมนู :

 • ชื่อ - แสดงที่ส่วนบนสุดของเมนู
 • ตำแหน่ง - ตำแหน่งตามแนวนอนบนเว็บ เช่น ซ้าย, ขวา หรือ ตรงกลาง
 • ลำดับที่ - ตำแหน่งตามแนวตั้งบนเว็บ โดยคุณสามารถเลื่อนขึ้น-ลงได้ แก้ไขได้ โดยคลิ๊กที่ ลูกศรขึ้น-ลง
 • ประเภท - ชนิดของเมนูที่ใช้งาน
 • สถานะ - ทำงาน(active) หรือ ไม่ทำงาน(inactive) ทำงาน คือ แสดงผล ไม่ทำงาน คือ ไม่แสดงผล(ซ่อนไว้)
 • ผู้สามารถอ่านข้อมูลได้ - คุณสามารถกำหนดกลุ่มบุคคลที่เห็นเมนูได้ โดยแบ่งเป็น บุคคลทั่วไป(Anonymous Users only), เห็นหมดทุกคน(All visitors), สมาชิกเท่านั้น(Registered Users Only) และ เฉพาะผู้ควบคุมระบบ(Admin only)
 • (ภาษา) - โดยทั่วไปจะเป็นทั้งหมด( ALL) ยกเว้นคุณใช้งานแบบหลายภาษา(multi-lingual) ซึ่งคุณสามารถกำหนดให้เมนูนี้แสดงเฉพาะเมื่อผู้ใช้เลือกภาษานั้นๆ
 • การจัดการ:แก้ไขได้ โดยคลิ๊กที่
  • แก้ไข - เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเมนู ***
  • ทำงาน/ไม่ทำงาน - กำหนดให้เมนูนั้นทำงานหรือไม่
  • ลบ - ลบเมนูนั้น(ไม่มีการ backup) แนะนำว่าไม่ควรทำแค่กำหนดให้ไม่ทำงานก็พอ!!!
  • แสดง - เป็นการทดสอบเมนูของผู้ควบคุมระบบ โดยจะแสดงที่ตรงกลาง เฉพาะมุมมองของผู้ควบคุมระบบเท่านั้น


[ กรุณาแก้ไขแต่ละเมนู(block) ด้วยความระมัดระวัง! ]

*** การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเมนู...

ชื่อ(Title): เปลี่ยนชื่อของเมนูที่จะปรากฏตรงส่วนบนสุดของเมนู ตัวอย่างเช่น เมนู Modules จะปรากฏเป็น "Modules" ในเมนูส่วนบนสุด คุณอาจจะเปลี่ยนชื่อเป็น "เมนูหลัก" ก็ได้ โดยชื่อจะช่วยสื่อถึงส่วนต่างๆที่อยู่ภายใต้เมนูนั้นๆ ทำให้ง่ายต่อสมาชิกของไซต์คุณที่จะทำความเข้าใจในลิงก์หรือข้อมูลต่างๆภายในเมนูดังกล่าว

การแก้ไขเนื้อหาของเมนู จะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน ตามประเภทของเมนู :

1. ไฟล์
ชื่อไฟล์(Filename): เป็นส่วนที่ขับเคลื่อนเมนู โดยใช้โค้ดของเมนู ซึ่งนำมาจากไดเรคทอรี blocks/block-XXX.php ตัวอย่างเช่น block-Modules.php (จะปรากฎใน drop down box เป็น "Modules")

2. HTML
เนื้อหา(Content): ประกอบไปด้วย text หรือ html ซึ่งจะปรากฏภายในเมนูของคุณ พื้นที่นี้คุณสามารถแก้ไข และเพิ่มเติมสิ่งต่างๆที่จะปรากฏอยู่ภายในเมนูของคุณ
ข้อความในเมนูจะแสดงในลักษณะของ HTML คุณอาจจำเป็นต้องรู้คำสั่ง HTML เบื้องต้นอยู่บ้าง ตัวอย่างเช่น:
< BR > - ตัดบรรทัด
< P > - ขึ้นย่อหน้าใหม่
- ลิงก์ไปยังที่ต่างๆทั้งภายในและภายนอกเว็บไซต์
< B>< /B> - ตัวหนา
< I>< /I> - ตัวเอียง

3. RSS/RDF
เป็นส่วนที่ใช้ในการทำ หัวข้อข่าว(Headlines) ที่จะแสดงจากเว็บไซต์อื่นๆ ตัวอย่างเช่นการดึงข้อมูลในหน้าแรกจากเว็บไซต์ของ PHP-Nuke(phpnuke.org) โดยไฟล์ที่ใช้ในการแสดงก็คือ backend.php ของ PHP-Nuke (ดูรายละเอียดในส่วนของการเพิ่มเมนูใหม่ข้างล่าง)

ตำแหน่ง(Position): เพื่อให้คุณสามารถเลื่อนเมนูของคุณไปทางซ้าย ตรงกลาง หรือทางขวาของเว็บไซต์

(ภาษา(Language): เลือกภาษาที่จะให้แสดง ถ้าคุณกำหนดให้มีการทำงานแบบหลายภาษา)

ทำงาน(Activate)?: เปิดให้เมนูทำงานหรือไม่ (ใช่= ทำงาน ไม่= ไม่ทำงาน)

(เวลาโหลดใหม่? สำหรับ Headlines เท่านั้น ใช้ในกรณีที่ต้องการกำหนดระยะเวลาของการ Refresh ข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เป็นเจ้าของ Headline นั้น)

ใครสามารถเห็น(Who Can View This)?: เลือกกลุ่มของบุคคลที่สามารถที่จะเห็นเมนูนี้

หลังจากนั้นก็คลิ๊กที่ บันทึกเมนู(Save Block) เท่านี้คุณก็สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขเมนูได้ตามต้องการแล้ว!

การเพิ่มเมนูใหม่(Adding a New Block)

คุณสามารถเพิ่มเมนูใหม่ได้จาก เพิ่มเมนูใหม่ ซึ่งอยู่ตรงส่วนท้ายของ รายชื่อเมนูต่างๆที่มีทั้งหมดในเว็บไซต์ของคุณ

ชื่อ(Title): ชื่อของเมนู(block) ซึ่งจะปรากฏอยู่ตรงส่วนบนสุดของเมนูใหม่ที่คุณสร้างขึ้น

จากนั้นให้เลือกประเภทของเมนูที่ต้องการเพิ่มใหม่ โดยทั่วไปเมนูจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท(ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) จาก

1. RSS/RDF: เป็นการกำหนดไซต์ที่คุณต้องการนำเสนอหัวข้อข่าวจาก drop down menu ที่อยู่ข้างๆ ซึ่งจะแสดงเป็นรายชื่อไซต์ต่างๆที่คุณสามารถเลือกนำหัวข้อข่าว(Headlines)ให้มาปรากฏที่เว็บไซต์ของคุณ เช่น คุณต้องการนำเสนอหัวข้อข่าวของ PHP-Nuke คุณก็เลือก PHP-Nuke แต่ถ้าคุณอยากนำเสนอหัวข้อข่าวจากไซต์อื่นๆ(ที่เป็น PHP-Nuke เว็บไซต์) แต่ปรากฏว่ายังไม่มีในรายชื่อ คุณสามารถ ทำเอง ได้โดยคลิ๊กที่ Setup จะปรากฎหน้า จัดการหัวข้อข่าว ให้คุณไปที่ เพิ่มหัวข้อข่าว ซึ่งอยู่ตรงส่วนท้ายของรายชื่อหัวข้อข่าวที่มีทั้งหมดแล้วทำการเพิ่มใหม่ลงไป เช่น คุณต้องการเพิ่มหัวข้อข่าวจาก ComED คุณสามารถทำได้โดยกำหนดดังนี้ :

ชื่อเว็บ: ThaiNuke
RSS/RDF ไฟล์ URL: http://ednet.kku.ac.th/~comed/main/backend.php

จากนั้นคลิ๊กที่ เพิ่ม ก็จะมีรายชื่อของ ThaiNuke ในรายชื่อหัวข้อข่าวทั้งหมดของคุณ จากนั้นกลับไปที่หน้าเดิม(เพิ่มเมนูใหม่) ดูที่ drop down menu จะเห็นมี ComED อยู่ในรายชื่อหัวข้อข่าว ก็คลิ๊กเลือก!

2. ชื่อไฟล์(Filename): เลือกชื่อของเมนูที่คุณต้องการเพิ่ม เช่น Total Hits ใช้ในกรณีที่คุณต้องการเพิ่มเมนูที่จะเอาไว้แสดงจำนวนหน้าทั้งหมดที่มีผู้เข้าชม เป็นต้น แต่ถ้าคุณต้องการที่จะใส่เนื้อหาเองไม่ว่าจะเป็น text หรือ html ก็ดี ให้ปล่อยไว้(ไม่มี) ถ้าเลือกที่จะใช้งาน RSS/RDF ก็ทำเช่นเดียวกัน(ปล่อยไว้)

3. เนื้อหา(Content): จะเป็นส่วนที่แสดง ถ้าส่วนของชื่อไฟล์เป็น ไม่มี(NONE) และ ปล่อยว่างไว้ในส่วนของ RSS/RDF แต่ถ้าคุณเลือกใช้งานไฟล์ หรือ RSS/RDF ส่วนของเนื้อหาจะไม่ทำงานทันที(แม้ว่าคุณใส่ข้อมูลลงไปแล้วก็ตาม)
ข้อความในเมนูจะแสดงในลักษณะของ HTML คุณจึงจำเป็นต้องรู้คำสั่ง HTML เบื้องต้นอยู่บ้าง ตัวอย่างเช่น:
< BR > - ตัดบรรทัด
< P > - ขึ้นย่อหน้าใหม่
- ลิงก์ไปยังที่ต่างๆทั้งภายในและภายนอกเว็บไซต์
< B>< /B> - ตัวหนา
< I>< /I> - ตัวเอียง

ตำแหน่ง(Position): เพื่อให้คุณสามารถเลื่อนเมนูของคุณไปทางซ้าย ตรงกลาง หรือทางขวาของเว็บไซต์

(ภาษา(Language): เลือกภาษาที่จะให้แสดง ถ้าคุณกำหนดให้มีการทำงานแบบหลายภาษา)

ทำงาน(Activate)?: เปิดให้เมนูทำงานหรือไม่ (ใช่= ทำงาน ไม่= ไม่ทำงาน)

(เวลาโหลดใหม่? สำหรับ Headlines เท่านั้น ใช้ในกรณีที่ต้องการกำหนดระยะเวลาของการ Refresh ข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เป็นเจ้าของ Headline นั้น)

ใครสามารถเห็น(Who Can View This)?: เลือกกลุ่มของบุคคลที่สามารถที่จะเห็นเมนูนี้

หลังจากนั้นก็คลิ๊กที่ สร้างเมนู(Create Block) เท่านี้คุณก็จะได้เมนูใหม่มาใช้งานแล้ว!


หมายเหตุ กรณีนี้ที่เกิดปัญหาการจัดเรียงของเมนูคุณสามารถแก้ไขได้โดยคลิ๊กที่ [ เกิดปัญหาในการจัดอันดับเมนู ] ลองทดสอบเพิ่มเมนูดูนะครับ :)

ที่มา: Computer Education : Khon Kaen University
กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
B - เข้าเมนูหน้ารวมรายการใน admin ไม่ได้
โดย thatsawan ศ 29 พฤษภาคม 2020 5:58 pm บอร์ด Odoojob.com - Tester
0
1
ศ 29 พฤษภาคม 2020 5:58 pm โดย thatsawan
B - ยังขาดหน้าผลการค้นหา จาก search.php
โดย mindphp ศ 29 พฤษภาคม 2020 6:11 am บอร์ด FDD (Main)
0
1
ศ 29 พฤษภาคม 2020 6:11 am โดย mindphp
B - กล่องค้นหาจากหน้า index ใช้งานไม่ได้ กดแล้วไม่ไปหน้าค้นหา
โดย mindphp ศ 29 พฤษภาคม 2020 5:39 am บอร์ด FDD (Main)
1
1
ศ 29 พฤษภาคม 2020 5:53 am โดย mindphp
B - ไม่ใช่แค่โชว์ icon facebook มันต้องทำลิงค์เพื่อให้คลิกไป
โดย mindphp ศ 29 พฤษภาคม 2020 4:39 am บอร์ด FDD (Main)
1
2
ศ 29 พฤษภาคม 2020 4:51 am โดย mindphp
อัพเดท phpbb 3.3 เเล้ว extenstion ใช้งานไม่ได้
โดย thatsawan พฤ 28 พฤษภาคม 2020 10:08 pm บอร์ด ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM
1
72
พฤ 28 พฤษภาคม 2020 10:10 pm โดย thatsawan
วิธีการสร้าง css ที่ใช้งานเฉพาะในบราวเซอร์ safari เท่านั้น
โดย Ittichai_chupol พฤ 28 พฤษภาคม 2020 6:06 pm บอร์ด CSS Knowledge
0
71
พฤ 28 พฤษภาคม 2020 6:06 pm โดย Ittichai_chupol
R - Set Demo เป็น subdomain ของ ตัวนี้
โดย mindphp พฤ 28 พฤษภาคม 2020 6:17 am บอร์ด มารียา ซีฟู้ดส์ - Developer
0
8
พฤ 28 พฤษภาคม 2020 6:17 am โดย mindphp
อยากทราบวิธีการกำหนด ค่า css ให้กับ button โดยกำหนดเฉพาะแต่ละบราวเซอร์
โดย Ittichai_chupol พ 27 พฤษภาคม 2020 8:39 pm บอร์ด HTML CSS
1
28
พ 27 พฤษภาคม 2020 9:15 pm โดย mindphp
อัพเดท Changelog flask framework ของภาษา Python
โดย jirawoot พ 27 พฤษภาคม 2020 12:19 pm บอร์ด Python Knowledge
0
83
พ 27 พฤษภาคม 2020 12:19 pm โดย jirawoot
งานประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
โดย yositacha26 พ 27 พฤษภาคม 2020 12:13 pm บอร์ด MP011 - โยษิตา จันทะวงษ์
1
25
พ 27 พฤษภาคม 2020 12:15 pm โดย yositacha26
อยากทราบว่า วิธีการกำหนดการตั้งค่า ภาษาไทย ใน Netbeans
โดย Ittichai_chupol พ 27 พฤษภาคม 2020 10:13 am บอร์ด ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์
0
76
พ 27 พฤษภาคม 2020 10:13 am โดย Ittichai_chupol
B - บริษัท approve ประวัติที่ส่งมาสมัครเเล้ว เเต่ยังแสดงสถานะเดิมอยู่
โดย thatsawan อ 26 พฤษภาคม 2020 6:27 pm บอร์ด Odoojob.com - Tester
0
4
อ 26 พฤษภาคม 2020 6:27 pm โดย thatsawan
อยากทราบวิธีการแก้ไข ภาษาไทยกลายอักษรแปลกๆ
โดย Ittichai_chupol จ 25 พฤษภาคม 2020 4:35 pm บอร์ด Programming - PHP
1
99
จ 25 พฤษภาคม 2020 5:43 pm โดย thatsawan
อยากทราบวิธีการ แบบคอลัมเป็น 3 คอลีม โดยใช้ tag <dl>
โดย Ittichai_chupol จ 25 พฤษภาคม 2020 11:56 am บอร์ด HTML CSS
1
104
จ 25 พฤษภาคม 2020 2:42 pm โดย thatsawan
บันทึกประชุม มารียา ซีฟู้ดส์
โดย thatsawan จ 25 พฤษภาคม 2020 11:40 am บอร์ด มารียา ซีฟู้ดส์ (Main)
2
12
ศ 29 พฤษภาคม 2020 9:32 am โดย tsukasaz
10 สุดยอดสตรีทฟู้ดในแอฟริกาตะวันตก
โดย Anonymous อ 24 พฤษภาคม 2020 9:58 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
1
118
จ 25 พฤษภาคม 2020 8:03 pm โดย ขุนพล ตั้นตระกูล
ข้อมูลสำหรับทำระบบ
โดย mindphp อ 24 พฤษภาคม 2020 4:07 am บอร์ด มารียา ซีฟู้ดส์ (Main)
0
10
อ 24 พฤษภาคม 2020 4:07 am โดย mindphp
อัพเดดความคืบหน้า / Progress - มารียา ซีฟู้ดส์
โดย mindphp อ 24 พฤษภาคม 2020 4:07 am บอร์ด มารียา ซีฟู้ดส์ (Main)
3
22
ศ 29 พฤษภาคม 2020 2:25 pm โดย thatsawan
อัพเดด Template เว็บไซต์ FDD (V2)
โดย mindphp อ 24 พฤษภาคม 2020 3:51 am บอร์ด FDD (Main)
0
1
อ 24 พฤษภาคม 2020 3:51 am โดย mindphp
R - ปรับกราฟฟิก ของเว็บ FDD
โดย mindphp อ 24 พฤษภาคม 2020 3:50 am บอร์ด FDD (Main)
0
2
อ 24 พฤษภาคม 2020 3:50 am โดย mindphp