ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ขนาดกล่อง และ ขนาดซองจดหมายที่ใช้สำหรับการส่งจดหมายและพัสดุ

ในการจ่าหน้าซองจดหมาย เราจะต้องรู้ที่อยู่อาศัยของผู้รับ และรู้ว่าต้องส่งสิ่งของอะไร เพื่อจะได้หาขนาดของซองจดหมายและกล่องพัสดุ เพื่อนำมาใส่ของส่งไปนยังผู้รับได้ ถึงแม้ในปัจจุบันมีการขนส่งหลากหลายรูปแบบ แต่การส่งไปรษณีย์หรือการขนส่งทางบกก็ยังได้รับความนิยมจากคนส่วนใหญ่ เพราะแม้จะเสียค่าใช้จ่ายไม่มาก แต่สามารถรอรับสินค้าได้ง่ายและสะดวก รวดเร็ว แถมการส่งของมีการประกันสินค้า หากมีการชำรุดหรือเสียหาย ฉะนั้นเราจึงต้องเลือกขนาดของกล่องพัสดุและซองจดหมายที่่เหมาะสมในการขนส่ง เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับสินค้านั้นๆ

ขนาดของซองจดหมาย ตั้งตามมาตรฐานสากลของกระดาษ ซึ่งมีถึง 3 รหัสชุดด้วยกัน คือ ระดับ A B และ C

ในส่วนของซองจดหมายทั่วไปจะใช้ระดับรหัสชุด C มีดังนี้ C3 C4 C5 C6 C7 DL โดยแต่ละรหัสชุดก็จะมีขนาดแตกต่างกันไป 

1. ซองจดหมายธรรมดา มีหลายแบบให้เลือก

ซองจดหมายมีหลากหลายขนาด รวมถึงความแตกต่างของสีและราคา

ขนาดซองจดหมายและสี

1) ซอง ซี 6 สีขาว (Envelope C6 White) ขนาด 114 x 162 มม.  3 ซอง ราคา 2 บาท

2) ซอง ซี 6 ชนิดสี (Envelope C6 color) ขนาด  114 x 162 มม. ราคา 1 บาท

3) ซองอากาศ DL (International Envelope DL) ขนาด 110 x 220 มม. ราคา 1.50 บาท

4) ซอง ซี 5 สีครีม (Envelope C5 Cream-Colored) ขนาด 162 x 229 มม. ราคา 3 บาท

5) ซอง ซี 4 สีครีม (Envelope C4 Cream-Colored) ขนาด 229 x 324 มม. ราคา 4 บาท

6) ซองขยายข้าง ซี 4 (Expended size Envelopes C4) ขนาด 229 x 324 มม. ราคา 5 บาท

 

2. ซองจดหมายพร้อมส่ง เป็นซองที่ไม่ติดแสตมป์ก็สามารถส่งได้ และสามารถบรจุเอกสารในซองได้ไม่จำกัดน้ำหนัก ขนาด C6  ราคาซองละ 5 บาท

 

ลักษณะของซองจดหมายพร้อมส่ง มีเม็ดพลาสติกกันกระแทก

ซองจดหมายพร้อมส่ง

 

3. ซองกันกระแทก (Padded Envelope)  ซองกระดาษแบบพิเศษ ด้านในกรุด้วยพลาสติกฟองอากาศสามารถกันกระแทกได้เป็นอย่างดี สามารถใส่ของเล็กๆน้อยๆ ที่ต้องการกันกระแทกได้

ขนาดซองกันกระแทก สามารถ่วยกันกระแทก และจุน้ำหนักได้มาก

ซองกันกระแทก

ราคาและขนาดของซองจดหมาย

ซองกันกระแทก ซี 5 (Padded Envelope C5) ขนาด 162 x 229 มม. ราคา 12 บาท

ซองกันกระแทก ซี 4 (Padded Envelope C4) ขนาด 249 x 324 มม. ราคา 17 บาท

 

 ขนาดกล่องกระดาษสำหรับใส่พัสดุ

1. กล่องใส่พัสดุแบบสำเร็จรูป มี 6 ขนาดให้เลือกใส่ได้ตามที่ต้องการ แข็งแรง ห่อหุ้มได้ดี


ขนาดกล่องกระดาษสำเร็จรูป สามารถประกอบเป็นกล่องได้ง่าย และกันกระแทก

ขนาดต่างๆของกล่องกระดาษสำเร็จรูป

ราคาต่อกล่องในการจำหน่ายจะรวม อุปกรณ์ปิดผนึก(เชือก+เทปกาว)แล้ว ในส่วนค่าบริการจะคิดตามน้ำหนักของสิ่งของที่ใส่ลงไป

หมายเลข ก   14 x 20 x 6 ซม.    ราคา 9 บาท

หมายเลข ข   17 x 25 x 9 ซม.    ราคา 12 บาท

หมายเลข ค   20 x 30 x 11 ซม.   ราคา 16 บาท

หมายเลข ง   22 x 35 x 14 ซม.   ราคา 20 บาท

หมายเลข จ   24 x 40 x 17 ซม.   ราคา 25 บาท

หมายเลข ฉ   30 x 45 x 20 ซม.   ราคา 32 บาท

 

 

2. กล่องใส่พัสดุแบบธรรมดา มีหลาย 6 ขนาด ซึ่งตัวกล่องจะทำด้วยกระดาษลูกฟูกทีได้มาตรฐาน สามารถป้องกันจากการขนส่งได้ดี

กล่องกระดาษธรรมดาที่มีหลากหลายขนาดและมีราคาที่แตกต่าง

กล่องกระดาษธรรมดาขนาดต่างๆ

ขนาดและราคาต่อหน่วย 

หมายเลข 1   30 x 100 x 30 ซม.  ราคา 35 บาท

หมายเลข 2   31 x 36 x 13 ซม.    ราคา 20 บาท

หมายเลข 3   31 x 36 x 26 ซม.    ราคา 37 บาท

หมายเลข 4   55 x 100 x 55 ซม.   ราคา 105 บาท

หมายเลข 5   40 x 45 x 35 ซม.    ราคา 40 บาท

หมายเลข 6   45 x 55 x 40 ซม.    ราคา 55 บาท

 

 

         สถานที่จัดจำหน่ายกล่องจดหมายและซองจดหมายขนาดต่างๆ สามารถซื้อได้ที่ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ และร้านไปรษณีย์ไทยทุกแห่งทั่วประเทศ ซึ่งราคาในการบริการขนส่งจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักของสิ่งของที่ใส่ลงไป

         ฟอนต์ตัวอักษร ที่่สามารถปริ้นใบปะหน้าซองจดหมายได้นั้น หากต้องการจ่าหน้าซองจดหมายด้วยการพิมพ์แนะนำให้ใช้ ฟอนต์ตัวอักษรที่เป็นทางการเมื่อส่งเอกสารสำคัญไปยังสถานที่ราชการ เช่น

TH-Niramit-AS

ตัวอย่างฟอนต์TH Niramit AS

ตัวอย่างฟอนต์TH Niramit AS

TH-Sarabun-PSK

ตัวอย่างฟอนต์TH Sarabun PSK

ตัวอย่างฟอนต์TH Sarabun PSK

 

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ในการจ่าหน้าซองจดหมายสามารถปริ้นจ่าหน้าซองจดหมายแบบไม่เป็นทางการได้ ในกรณีที่ส่งเอกสารหรือพัสดุแบบไม่เป็นทางการหรือแบบทั่วไป สามารถใช้ฟอนต์ไหนก็ได้ตามที่่สะดวก เช่น การส่งของออนไลน์ การจดหมายชิงโชค เป็นต้น รวมไปถึงการเขียนจ่าหน้าซอง ลายมือตัวบรรจง อ่านออก และสะอาด เพื่อความสะดวกในอ่านของผู้นำส่งของไปรษณีย์

แบบฟอร์มในการจ่าหน้า ต้องมีชื่อ ที่่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และรหัสไปรษณีย์ของผู้ส่งและผู้รับ ต้องพิมพ์หรือเขียนให้ชัดเจน เพราะหากไม่มีผู้รับ ไปรษณีย์สามารถโทรหาผู้ส่ง หรือส่งจดหมายกลับมายังผู้ส่งได้

ขนาดในการปริ้นใบปะหน้าซองจดหมายหรือกล่องพัสดุ ต้องเอาที่เหมาะสม กับกล่องที่บรรจุ ไม่เล็กและไม่ใหญ่เกินไป และข้อมูลที่จ่าหน้าซองต้องครบถ้วนสมบูรณ์

ในปัจจุบันนี้มีการส่งจดหมายและสินค้าหายรูปแบบมากมาย ทำให้ผู้ส่งมีตัวเลือกในการเลือกใ้บริการของบริษัทที่ทำการจัดส่งจดหมาย โดยอาจเลือกจากระยะเวลาในการขนส่ง การบริการ  ค่าขนส่ง คุณภาพของสินค่าที่ฝากส่งหลังจากได้รับสินค้า เป็นต้น ซึ่งมีบริษัทที่ให้บริการมากมาย เช่น ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, SCG Express,  DHL Express, Nim Express, Lineman เป็นต้น  

 

อ้างอิง

https://www.officemate.co.th/blog/

https://topbestbrand.com/

https://bangkokseo.net/

https://www.thailandpost.co.th/un/article_list/product/573

https://www.iop.co.th/content

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
วิธีการนำข้อความที่ผู้ใช้กรอกให้เข้าไปอยู่ในไฟล์ pdf ด้วยภาษา php
โดย jamepiyawat พ 29 ม.ค. 2020 6:53 pm บอร์ด PHP Knowledge
0
7
พ 29 ม.ค. 2020 6:53 pm โดย jamepiyawat
ติดตั้ง module flaskwebgui ไม่ได้ครับ
โดย benzas00123 พ 29 ม.ค. 2020 6:53 pm บอร์ด Programming - C/C++ & java & Python
0
5
พ 29 ม.ค. 2020 6:53 pm โดย benzas00123
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบัญชีแยกประเภท
โดย nutchasn พ 29 ม.ค. 2020 6:32 pm บอร์ด Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
0
2
พ 29 ม.ค. 2020 6:32 pm โดย nutchasn
Pillow library ฟังก์ชั่น Image.new() ฟังก์ชั่นที่ใช้สำหรับการสร้างไฟล์รูปภาพ
โดย benzas00123 พ 29 ม.ค. 2020 6:21 pm บอร์ด Python Knowledge
0
4
พ 29 ม.ค. 2020 6:21 pm โดย benzas00123
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงบทดลอง (Taial Balance)
โดย nutchasn พ 29 ม.ค. 2020 6:00 pm บอร์ด Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
0
8
พ 29 ม.ค. 2020 6:00 pm โดย nutchasn
Pillow library ฟังก์ชั่น ImageDraw() ฟังก์ชั่นสำหรับการเพิ่มตัวอักษรเข้าไปในภาพ
โดย benzas00123 พ 29 ม.ค. 2020 5:52 pm บอร์ด Python Knowledge
0
11
พ 29 ม.ค. 2020 5:52 pm โดย benzas00123
การปรับปรุงค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (Prepaid expenses)
โดย nutchasn พ 29 ม.ค. 2020 5:29 pm บอร์ด Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
0
3
พ 29 ม.ค. 2020 5:29 pm โดย nutchasn
วิธีการเขียน php สำหรับตรวจสอบหมายเลขบัตรประชาชนว่ามีความถูกต้องหรือไม่
โดย Ittichai_chupol พ 29 ม.ค. 2020 5:24 pm บอร์ด PHP Knowledge
0
8
พ 29 ม.ค. 2020 5:24 pm โดย Ittichai_chupol
ทำความรู้จักกับชนิดข้อมูลใน SQL
โดย nutchasn พ 29 ม.ค. 2020 4:38 pm บอร์ด Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
0
8
พ 29 ม.ค. 2020 4:38 pm โดย nutchasn
วิธีการปรับปรุงรายได้รับล่วงหน้า (Deferred Income)
โดย nutchasn พ 29 ม.ค. 2020 3:38 pm บอร์ด Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
0
8
พ 29 ม.ค. 2020 3:38 pm โดย nutchasn
ผมไม่สามารถใช้ module tkinter ได้ครับ
โดย benzas00123 พ 29 ม.ค. 2020 2:04 pm บอร์ด Programming - C/C++ & java & Python
9
40
พ 29 ม.ค. 2020 6:57 pm โดย benzas00123
การปรับปรุงรายได้ค้างรับ (Accrued Revenue)
โดย nutchasn พ 29 ม.ค. 2020 2:09 pm บอร์ด Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
0
9
พ 29 ม.ค. 2020 2:09 pm โดย nutchasn
ปิด textbox เพื่อให้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วย radio button
โดย benzas00123 พ 29 ม.ค. 2020 11:31 am บอร์ด HTML CSS
0
10
พ 29 ม.ค. 2020 11:31 am โดย benzas00123
อยากทราบวิธีการ insert ข้อมูลในตอนติดตั้ง Extension ของ phpbb
โดย Ittichai_chupol พ 29 ม.ค. 2020 11:03 am บอร์ด Programming - PHP
1
11
พ 29 ม.ค. 2020 11:08 am โดย thatsawan
เจอของจริง
โดย noppadonsk พ 29 ม.ค. 2020 10:58 am บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
8
พ 29 ม.ค. 2020 10:58 am โดย noppadonsk
อยากทราบวิธีแยกข้อมูลที่เรียงกันอย่างไม่เป็นระเบียบเข้า DB
โดย meetingyou999 อ 28 ม.ค. 2020 10:37 pm บอร์ด Programming - PHP
0
14
อ 28 ม.ค. 2020 10:37 pm โดย meetingyou999
Pillow library ฟังก์ชั่น Filters สำหรับการปรับ Filters ของภาพให้มีลูกเล่นมากขึ้น
โดย benzas00123 อ 28 ม.ค. 2020 6:52 pm บอร์ด Python Knowledge
0
26
อ 28 ม.ค. 2020 6:52 pm โดย benzas00123
เรียนรู้การใช้สูตรจาก Excel
โดย nutchasn อ 28 ม.ค. 2020 6:51 pm บอร์ด Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
0
14
อ 28 ม.ค. 2020 6:51 pm โดย nutchasn
Pillow library ฟังก์ชั่น convert ฟังก์ชั่นสำหรับเปลี่ยนโหมดสีของภาพ
โดย benzas00123 อ 28 ม.ค. 2020 6:40 pm บอร์ด Python Knowledge
0
13
อ 28 ม.ค. 2020 6:40 pm โดย benzas00123
ทำความรู้จักโปรแกรม power bi ในการวิเคราะห์ข้อมูล
โดย nutchasn อ 28 ม.ค. 2020 4:30 pm บอร์ด Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
0
10
อ 28 ม.ค. 2020 4:30 pm โดย nutchasn