ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

The beginning of the Internet in Thailand (เดอะ บีกินนิ่ง ออฟ ดิ อินเตอร์เน็ต อิน ไทยแลนด์) จุดเริ่มต้นของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย

ภาพประกอบบทความเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย
ภาพประกอบบทความเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย

         นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 ประเทศไทยได้ติดต่อกับอินเทอร์เน็ตในลักษณะการใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แบบแลกเปลี่ยนถุงเมล์ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเขตหาดใหญ่ (PSU (พีเอสยู)) และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือสถาบันเอไอที (AIT) การติดต่ออินเทอร์เน็ตของทั้ง 2 สถาบันเป็นการใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยความร่วมมือกับประเทศออสเตรียตามโครงการ IDP ซึ่งเป็นการติดต่อเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยสายโทรศัพท์  จนกระทั่งปี พ.ศ.2531 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่นั้นได้ยื่นขอที่อยู่อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย โดยได้รับที่อยู่อินเทอร์เน็ต sritrang.psu.th นับว่าเป็นที่อยู่อินเทอร์เน็ตแห่งแรกของประเทศไทย

         ในปีพ.ศ.2534 บริษัท DEC (Thailand) (ดีอีซี ไทยแลนด์) ได้ขอที่อยู่อินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในกิจการของบริษัท โดยได้รับที่อยู่อินเทอร์เน็ตเป็น dec.co.th โดยที่  "th" เป็นส่วนที่เรียกว่าโดเมน(domain) ซึ่งเป็นส่วนแสดงโซนของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย  จากนั้นในปีพ.ศ.2535 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเครือข่ายและได้เช่าสาย "ลีสไลน์"(Leased Line) ซึ่งเป็นสายความเร็วสูงเพื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย UUNET (ยูยูเน็ต) ของบริษัท ยูยูเน็ตเทคโนโลยีจำกัด ซึ่งตั้งอยู่รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา การเชื่อมต่อในระยะเริ่มแรกโดย Leased Line ความเร็ว 9600 bps นับเป็นปีที่อินเทอร์เน็ตเริ่มเข้ามาในประเทศไทยอย่างเต็มตัว เครือข่ายโดยที่ตั้งชื่อว่า จุฬาเน็ต ( ChulaNet ) ได้ปรับปรุงด้วยความเร็วของ Leased Line จาก 9600 bps ไปเป็นความเร็ว 64 kbps และ 128 kbps ตามลำดับ และได้มีสถานศึกษาหลายแห่งได้ขอเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยผ่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ สถาบันเอไอที ( AIT ), มหาวิทยาลัยมหิดล ( MU ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( CMU ), สถานบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาลัยเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ( KMITL ) และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ ( AU ) โดยเรียกเครือข่ายนี้ว่า เครือข่ายไทยเน็ต (THAINET )

         ในปี พ.ศ.2535 เป็นปีเริ่มต้นของการจัดกลุ่มจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการศึกษาและวิจัยโดยมีชื่อว่า เอ็นดับเบิลยูจี ( NWG : NECTEC E-mail Working Group (เนคเทค อีเมล เวิร์คกิ้ง กรุ๊ป)) โดยหน่วยงานของรัฐ คือ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค ( NECTEC: National Electronic and Computer Technology Centre (เนคเทค: เนชั่นเนล อีเล็คทรอนิค แอน คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี เซ็นเตอร์)) สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีเครือข่าย "ไทยสาร" ( ThaiSarn : Thai Social / Scientific and Research Network (ไทยสาร: ไทยโซเชียล/ ไซทิฟิค แอน รีเซิร์จ เน็ตเวิร์ค)) เพื่อการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน โดยเริ่มแรกประกอบด้วยสถาบันการศึกษา 8 แห่ง ปัจจุบันเครือข่ายไทยสารเชื่อมโยงกับสถาบันต่างๆ กว่า 30 แห่ง ทั้งสถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐ

 

Reference: "อินเตอร์เน็ตในไทย". "ประวัติความเป็นมาของอินเทอเน็ตในประเทศไทย" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก www.thaigoodview.com[20 ต.ค. 2560]

Reference: "เครือข่ายไทยสารอินเทอร์เน็ต". "เครือข่ายไทยสารอินเทอร์เน็ต" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก wikipedia.org/wiki/เครือข่ายไทยสารอินเทอร์เน็ต [20 ต.ค. 2560]

ภาพประกอบบทความ: suttinatmalailoy.blogspot.com

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
Welcome to International school in Chonburi.
โดย tomtam1771 อ 25 ก.พ. 2020 12:30 am บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
5
อ 25 ก.พ. 2020 12:30 am โดย tomtam1771
วิธีปิด ไม่ได้ teamviewerd ทำงานบน Ubunto
โดย mindphp จ 24 ก.พ. 2020 4:31 pm บอร์ด Linux - Web Server
0
25
จ 24 ก.พ. 2020 4:31 pm โดย mindphp
แก้ปัญหา Vmware ของเรารัน Host ไม่ได้ เจอข้อความ This virtual machine is configured for 64-bit guest operating systems
โดย mindphp จ 24 ก.พ. 2020 3:37 am บอร์ด ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์
0
722
จ 24 ก.พ. 2020 3:37 am โดย mindphp
จะทำอย่างไรให้ ค่าในอาเรย์ที่ซ้ำกันเหลือแค่ค่าเดียวครับ
โดย waterwelon ศ 21 ก.พ. 2020 2:04 pm บอร์ด Programming - PHP
2
45
ศ 21 ก.พ. 2020 2:34 pm โดย waterwelon
ความรุนแรงในเด็กๆ
โดย noppadonsk ศ 21 ก.พ. 2020 11:47 am บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
24
ศ 21 ก.พ. 2020 11:47 am โดย noppadonsk
องค์ประกอบพื้นฐานของการจัดทำ Extension ใน phpBB 3 ส่วนของ admin
โดย Ittichai_chupol พฤ 20 ก.พ. 2020 1:56 pm บอร์ด PHP Knowledge
0
30
พฤ 20 ก.พ. 2020 1:56 pm โดย Ittichai_chupol
ประทานโทษ
โดย noppadonsk พฤ 20 ก.พ. 2020 12:54 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
15
พฤ 20 ก.พ. 2020 12:54 pm โดย noppadonsk
มาแล้ว Plugin System MooZiiCart Auto Close สำหรับตั้งเวลาเปิดปิดระบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
โดย prmindphp พ 19 ก.พ. 2020 6:40 pm บอร์ด MindPHP News & Feedback
0
89
พ 19 ก.พ. 2020 6:40 pm โดย prmindphp
ถ้าคุณต้องเลือก
โดย noppadonsk พ 19 ก.พ. 2020 11:22 am บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
22
พ 19 ก.พ. 2020 11:22 am โดย noppadonsk
อยากจะทราบว่าวิธีการแสดงค่าอาเรย์แต่ล่ะค่าครับ
โดย waterwelon พ 19 ก.พ. 2020 11:04 am บอร์ด Programming - PHP
2
45
พ 19 ก.พ. 2020 11:58 am โดย thatsawan
คลายเครียด
โดย noppadonsk อ 18 ก.พ. 2020 2:50 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
40
อ 18 ก.พ. 2020 2:50 pm โดย noppadonsk
7 สิ่งที่ต้องปรับปรุงเพื่อลดค่า Bounce Rate บนหน้าเว็บไซต์
โดย phasamon อ 18 ก.พ. 2020 10:22 am บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
31
อ 18 ก.พ. 2020 10:22 am โดย phasamon
อยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักบนโลกออนไลน์ ลองหาบริษัทรับทำ SEO ดูซิ !
โดย totheworld จ 17 ก.พ. 2020 3:34 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
73
จ 17 ก.พ. 2020 3:34 pm โดย totheworld
สี่เหตุผลที่ควรปรับปรุงเว็บไซต์
โดย phasamon จ 17 ก.พ. 2020 2:05 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
53
จ 17 ก.พ. 2020 2:05 pm โดย phasamon
อย่าได้พลาดเชียว
โดย noppadonsk จ 17 ก.พ. 2020 10:52 am บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
27
จ 17 ก.พ. 2020 10:52 am โดย noppadonsk
วิธีการแก้ไขปํญหา undefined index กรณีกำหนดเงือนไขเทียบค่าอาร์เรย์
โดย Ittichai_chupol ศ 14 ก.พ. 2020 5:50 pm บอร์ด PHP Knowledge
0
128
ศ 14 ก.พ. 2020 5:50 pm โดย Ittichai_chupol
เรื่องน่าเศร้า
โดย noppadonsk ศ 14 ก.พ. 2020 10:19 am บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
80
ศ 14 ก.พ. 2020 10:19 am โดย noppadonsk
อยากทรบวิธีจัดการไม่ให้สมาชิกที่อยู่ในกลุ่มที่กำหนดมาส่องโพสต์ของผู้อื่นได้
โดย Ittichai_chupol พฤ 13 ก.พ. 2020 3:22 pm บอร์ด Programming - PHP
3
118
พฤ 13 ก.พ. 2020 5:31 pm โดย thatsawan
กลับไปเริ่มใหม่
โดย noppadonsk พฤ 13 ก.พ. 2020 10:57 am บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
70
พฤ 13 ก.พ. 2020 10:57 am โดย noppadonsk
อยากทราบการเอาเลขมาคุณในช่อง 10อัน แล้วมาแล้วผลข้างล่างครับ
โดย comopal พ 12 ก.พ. 2020 6:49 pm บอร์ด Programming - PHP
1
197
พฤ 13 ก.พ. 2020 9:39 am โดย LEG