ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

กระบวนการตรวจจับข้อผิดพลาด (Error Detection Process)

การตรวจจับข้อผิดพลาด
การตรวจจับข้อผิดพลาด

 

กระบวนการตรวจจับข้อผิดพลาด คือ การนำเทคนิคหรือวิธีการมาใช้ในการหาข้อผิดพลาดในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่าเครือข่ายโดยการใช้วิธีการคำนวณในการตรวจสอบโดยวิธีการตรวจสอบความผิดพลาดนั้นมีด้วยกัน 3 แบบ ได้เเก่ การใช้ Bit ตรวจสอบ (Parity Checks) การหาผลรวม (Checksum) การใช้ CRC (Cyclic Redundancy Checksum) โดยแบบก็มีวิธีที่แตกต่างกันออกไป 

 

การตรวจจับข้อผิดพลาด (Error Detection)

 1. การใช้ Bit ตรวจสอบ (Parity Checks)
 2. การหาผลรวม (CheckSum)
 3. การใช้ CRC (Cyclic Redundancy Checksum)

 

การใช้ Parity Bit ในการตรวจสอบผิดพลาด

 • เป็นการตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูลที่ง่ายที่สุด
 • Parity Bit คือ Bit ที่เพิ่มเข้าไปในส่วนท้ายของข้อมูล
 • มีให้เลือกใช้ได้สองแบบ คือ
  • แบบคู่ (Even parity Bit)
  • แบบคี่ (Odd parity bit)
 • ทั้งฝ่ายส่งและฝ่ายรับข้อมูล ต้องทำการตกลงแบบของ Parity bit ที่จะใช้ก่อนมีการสื่อสารข้อมูล

 

Even parity bit

 • วิธีการตรวจสอบผิดพลาดโดยใช้ Parity bit “แบบคู่” ทำได้โดยการเพิ่ม 0 หรือ 1 ต่อท้ายซึ่
 • ทำให้ใช้จำนวน 1 ในข้อมูลเป็นจำนวนคู่
 • เช่น ถ้าข้อมูลที่จะส่ง คือ 0110101 Parity bit จะต้องเป็น 0 เพราะจำนวนบิต 1 ที่อยู่ในข้อมูลเป็นจำนวนคู่อยู่แล้ว ดังนั้นข้อมูลที่ทำการส่งไปจริง คือ 01101010

 

Odd parity bit

 • วิธีการตรวจสอบความผิดพลาดโดยใช้ Parity bit “แบบคี่” ทำเช่นเดียวกัน กับ Parity bit “แบบคู่”
 • เช่น ถ้าข้อมูลที่จะส่งคือ 0110101 Parity bit จะต้องเป็น 1 เพราะจำนวนบิต 1 ที่อยู่ในข้อมูลเป็นจำนวนคู่อยู่แล้วดังนั้นข้อมูลที่ทำการส่งไปจริง คือ 01101011

 

การใช้ Parity bit ในการตรวจสอบผิดพลาด

 • ฝ่ายส่งข้อมูลต้องทำการคำนวณ (เลือกค่า Parity bit เป็น 0 หรือ 1) และเพิ่มผลลัพธ์จากการคำนวณต่อท้ายข้อมูลที่ต้องการจะส่ง
 • ฝ่ายรับข้อมูลทำการตรวจสอบข้อมูลโดยทำการนับจำนวนเลข 1 ในข้อมูลตามรูปแบบของ Parity bit (แบบคู่หรือแบบคี่) ที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้ว
 • ถ้าผลของการตรวจสอบถูกต้อง ก็สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้ ถ้าระหว่างการส่งข้อมูลมีความผิดพลาดและ ฝ่ายรับก็สามารถตรวจจับความผิดพลาดได้เพราะจำนวนบิต 1 จะไม่ตรงตามแบบที่ตกลงไว้ และสามารถแจ้งผู้ส่งให้ข้อมูลกลับมาอีกครั้ง

 

การตรวจสอบข้อมูลแบบ Checksums

 • ฝ่ายส่งทำการคำนวณหาค่า Checksums และส่งค่าไปพร้อมกับตัวข้อมูลเพื่อให้ฝ่ายรับข้อมูลใช้สำหรับตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
 • ข้อมูลถูกพิจารณาในรูปแบบของการเรียงกัน (Sequence) ของเลขจำนวนเต็ม ตามค่าของรหัส ASCII
 • การคำนวณ Checksums สามารถทำได้หลายรูปแบบ

 

การตรวจสอบ Checksums แบบ 16 บิต (16-Bit Checksums)

ข้อมูลตัวอักษร(หรือตัวเลข) แต่ละคู่จะถูกพิจารณาแบบเลขจำนวนเต็มฐาน 16 โดยทำการคำนวณผลบวกถ้าผลของการบวกมากกว่า 16 บิต บิตที่เกินขึ้นมาให้นำมาเพิ่มกับผลบวกสุดท้าย

การตรวจสอบ Checksum แบบ 16 บิต
การตรวจสอบ Checksum แบบ 16 บิต

 

ข้อดี

 • ประหยัดทั้งเวลา และทรัพยากรของระบบ เนื่องจากการบวกทำได้อย่างรวดเร็ว

ข้อเสีย

 • การตรวจสอบข้อมูลแบบ Checksum ไม่สามารถตรวจสอบความผิดพลาดได้ในกรณีที่ข้อมูลถูกเปลี่ยนแปลงไปแต่ผลรวมของ Checksum มีค่าเท่าเดิม

 

การตรวจสอบข้อมูลแบบ Cyclic Redundancy Check (CRC)

 • ผู้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกจต้องของกาส่งข้อมูล (Frame Check Sequence หรือ FCS) ต่อท้ายตัวข้อมูลจริงที่จะทำการส่ง
 • กระบวนการคำนวณค่า FCS ของ CRC ใช้หลักการหารเลหือเศษในเลขฐานสอง (Modulo 2)
 • โดยการใช้ข้อมูลที่ต้องการจะทำการส่ง หารด้วยค่า Polynomial Generator เศษเหลือจากการหาร คือ ค่า FCS ข้อมูลที่ทำการส่งจริงไปให้ผู้รับ คือ ตัวข้อมูลต่อท้ายด้วยค่า FCS ที่ได้จากการคำนวณ

 

การนำเทคนิคทั้ง 3 มาทำการตรวจสอบนั้นเป็นวิธีที่หาความผิดพลาดระหว่างการส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย โดยเเต่ละวิธีจะมาความน่าเชื่อถือและการใช้งานที่เเตกต่างกัน โดยจะเริ่มตั้งเเต่การหาความผิดพลาดน้อยสุด ไปมากที่สุด เเละวิธีที่หาความผิดพลาดที่ครอบคลุมที่สุด คือ การตรวจสอบข้อมูลแบบ Cyclic Redundancy Check (CRC)

 

ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติมข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับ : บทความทั่วไป

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
R - ลุกค้าต้องการให้ช่วยกรอก ข้อมูล Engagement Tool -Vulnerability Assessment Penetration Test - TH
โดย mindphp ศ 26 เม.ย. 2019 3:34 pm บอร์ด Diageo - Web Ordering - Developer
1
3
ศ 26 เม.ย. 2019 3:34 pm โดย mindphp
R - 4.ระหว่าง Log in ไปแล้วหากลูกค้าเปิดหน้าเว็ปทิ้งไว้โดยไม่ทำอะไรนานไป ควรมี Session Expired เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
โดย Parichat ศ 26 เม.ย. 2019 2:53 pm บอร์ด Diageo - Web Ordering - Tester
0
1
ศ 26 เม.ย. 2019 2:53 pm โดย Parichat
3. ก่อนการ Log in ยังไม่ควรโชว์ข้อมูลที่เป็นความลับ เช่น ข่าวสารต่างๆ , โปรโมชั่น ,รูปสินค้า และ ราคาสินค้า
โดย Parichat ศ 26 เม.ย. 2019 2:52 pm บอร์ด Diageo - Web Ordering - Tester
0
2
ศ 26 เม.ย. 2019 2:52 pm โดย Parichat
R - 2. ตอนอัพโหลด GRN ไฟล์ที่นำออกมาจาก SAP จะมีรายการสินค้าที่เป็นของแถม ซึ่งไม่ได้เกิด ตอนลูกค้าสั่งสินค้า
โดย Parichat ศ 26 เม.ย. 2019 2:52 pm บอร์ด Diageo - Web Ordering - Tester
0
2
ศ 26 เม.ย. 2019 2:52 pm โดย Parichat
R - 1. อยากให้เพิ่มป็อปอัพ เวลาในการสั่งสินค้าของลูกค้า กรุงเทพ ภายใน 15:00 ต่างจังหวัด ภายใน 14:00
โดย Parichat ศ 26 เม.ย. 2019 2:51 pm บอร์ด Diageo - Web Ordering - Tester
0
1
ศ 26 เม.ย. 2019 2:51 pm โดย Parichat
การบันทึกบัญชีส่วนของเจ้าของ
โดย สริญญา สมสา ศ 26 เม.ย. 2019 2:25 pm บอร์ด Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
0
6
ศ 26 เม.ย. 2019 2:25 pm โดย สริญญา สมสา
[Closed] R - ตรงหน้าตะกร้าสินค้าจาก ชำระเงิน ให้เปลี่ยนเป็น ตรวจสอบแล้ว
โดย Parichat พฤ 25 เม.ย. 2019 9:10 pm บอร์ด Diageo - Web Ordering - Tester
2
6
ศ 26 เม.ย. 2019 2:16 pm โดย Parichat
[Closed] R - เพิ่มส่วนของ sale ที่สามารถกำหนดได้ว่า Sale คนไหนรับผิดชอบลูกค้าเจ้าไหนบ้าง
โดย Parichat พฤ 25 เม.ย. 2019 9:03 pm บอร์ด Diageo - Web Ordering - Tester
2
5
ศ 26 เม.ย. 2019 1:57 pm โดย Parichat
[Closed] B - Admin ไม่สามารถ export to SAP ได้ [2019-04][025]
โดย Parichat พฤ 25 เม.ย. 2019 4:30 pm บอร์ด Diageo - Web Ordering - Tester
2
8
ศ 26 เม.ย. 2019 1:48 pm โดย Parichat
B - เพิ่มเติม รายชื่อ DM ค่ะ [2019-04][049]
โดย Parichat ศ 26 เม.ย. 2019 1:45 pm บอร์ด Diageo - Web Ordering - Tester
1
7
ศ 26 เม.ย. 2019 2:30 pm โดย tsukasaz
ภาษีซื้อต้องห้าม
โดย สริญญา สมสา ศ 26 เม.ย. 2019 11:01 am บอร์ด Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
0
4
ศ 26 เม.ย. 2019 11:01 am โดย สริญญา สมสา
งานประจำวันที่ 26 เมษายน 2562
โดย poumtip ศ 26 เม.ย. 2019 9:20 am บอร์ด M080 - สุทธาทิพย์ อู่นาค
0
2
ศ 26 เม.ย. 2019 9:20 am โดย poumtip
B - เช็คตัววันที่จัดส่ง เหมือนยังผิดอยู่
โดย Parichat พฤ 25 เม.ย. 2019 9:23 pm บอร์ด Diageo - Web Ordering - Tester
0
2
พฤ 25 เม.ย. 2019 9:23 pm โดย Parichat
B - ในหน้าดูรายละเอียดสินค้าต้องล้อตามภาษาที่เปลี่ยน
โดย Parichat พฤ 25 เม.ย. 2019 9:09 pm บอร์ด Diageo - Web Ordering - Tester
0
3
พฤ 25 เม.ย. 2019 9:09 pm โดย Parichat
R - ในหน้า Order ตรงปริ้นให้แสดงรูปแบบเดียวกับรูปแบบอีเมลสั่งซื้อที่ส่งให้ลูกค้า
โดย Parichat พฤ 25 เม.ย. 2019 9:07 pm บอร์ด Diageo - Web Ordering - Tester
0
1
พฤ 25 เม.ย. 2019 9:07 pm โดย Parichat
R - ในหน้า order ฝั่งแอดมิน ลบได้แค่ออเดอร์ที่มีสถานะ เพนดิ้งและคอนเฟิม แต่สถานะคอมพรีสไม่สามารถลบได้
โดย Parichat พฤ 25 เม.ย. 2019 9:04 pm บอร์ด Diageo - Web Ordering - Tester
1
3
ศ 26 เม.ย. 2019 5:36 pm โดย Parichat
R - หน้าคืนสินค้าตรงหน่วย Quantity ให้เปิดช่องให้คีย์ได้ทั้งขวดและลัง
โดย Parichat พฤ 25 เม.ย. 2019 9:01 pm บอร์ด Diageo - Web Ordering - Tester
0
1
พฤ 25 เม.ย. 2019 9:01 pm โดย Parichat
R - ในหน้าสร้างรายการคืนสินค้าใน listbox ให้แสดงเลข order number ต่อท้ายเลข Invoice Number
โดย Parichat พฤ 25 เม.ย. 2019 8:58 pm บอร์ด Diageo - Web Ordering - Tester
0
1
พฤ 25 เม.ย. 2019 8:58 pm โดย Parichat
B - แก้ไข Password ไม่ได้ฝั่งเว็บ
โดย Parichat พฤ 25 เม.ย. 2019 8:32 pm บอร์ด Diageo - Web Ordering - Tester
0
4
พฤ 25 เม.ย. 2019 8:32 pm โดย Parichat
R - ในหน้าประวัติการสั่งซื้อให้เพิ่มอินวอยนัมเบอร์มาแสดงต่อจาก order number
โดย Parichat พฤ 25 เม.ย. 2019 7:44 pm บอร์ด Diageo - Web Ordering - Tester
0
2
พฤ 25 เม.ย. 2019 7:44 pm โดย Parichat