ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

การกำหนดตารางการทำงาน PERT/CPM

PERT/CPM การกำหนดตารางการทำงานของโปรเจค

 

PERT ย่อมาจากคำว่า Program Evalution  and  Review Technique หมายถึงเทคนิคการวางแผนและการควบคุมการทำงานที่ใช้ข้อมเชิงปริมาณ ก็คือการใช้วิธีการทางสถิติ เพื่ิอแก้ไขความไม่เเน่นนอนของเวลาสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ 

 CPM ย่อมาจากคำว่า Critical  Path Method หมายถึงเทคนิคที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อช่วยผู้บริหารในการวางแผนและควบคุมโครงการโดยทั้ง PERT และ  CPM หมายถึงเครื่องมือประกออบด้วยแนวคิดที่เหมือนกันเกี่ยวกับสายงานวิกฤต และกิจกรรมที่มีเวลายืดหยุ่น 

 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ข่ายงานประกอบด้วย

 • การแยกแยะงาน  (job breakdown)
  • เป็นขั้นตอนการแจกแจงของกิจกรรมต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องทำในโครงการทั้งหมดว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่ต้องทำ กิจกรรมต่างๆ มีความสัมพันธ์กันอย่างไร กิจกรรมใดต้องทำก่อนกิจกรรมใดต้องทำหลัง
 • การประมาณการเวลาของกิจกรรม (activity time estimation) 
  • เป็นการประมาณการเวลาที่ต้องใช้ทำแต่ละกิจกรรมโดยอาศัยผู้ชำนาญงานในแต่ละกิจกรรม การประมาณการจะทำโดยประมาณการเพียงค่าเดียว โดยถือว่าค่านี้มีความเป็นไปได้มากที่สุด มีโอกาสมากที่จะเกิดความคลาดเคลื่อน

 

ขั้นตอนของการนำ PERT/CPM  ไปใช้

 • ศึกษารายละเอียดของโครงการ
 • จัดลำดับการทำงานของกิจกรรม
 • ประมาณเวลาในการดำเนินกิจกรรม
 • เขียนโครงข่ายงาน

การเขียน PERT/CPM มีสัญลักษณ์ที่ใช้ดังนี้ 

 • จุดเชื่อมต่อ (Node)
  • ใช้เเสดงถึงเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนจบโครงการ
สัญลักษณ์วงกลมใช้แทน Node ของระบบงาน
 • เส้นตรงที่เชื่อมระหว่างโหนด
  • ใช้เเสดงถึงกิจกรรม หรืองานที่ทำ โดยที่โหนดตรงหัวลูกศร คือจุดสิ้นสุดของกิจกรรมหรืองานนั้น ๆ 
ใช้เส้นลูกศรแทนการเชื่อมต่อระหว่างโหนด
 •  เส้นปะที่เชื่อมระหว่างโหนด
  • แสดงถึงกิจกรรมหรืองานสมมุติ (Dummy Activity) เป็นกิจกรรมที่ไม่มีตัวตนหรือกิจกรรมที่ไม่ได้ใช้ทรัพยากรใด ๆ ทั้งสิ้นแต่จำเป็นต้องใส่ไว้เพื่อให้ถูกต้องกับความจริง

 

สัญลักษณ์เส้นปะ แทนกิจกรรมสมมุติ

 

การเขียน PERT/ CPM CHART เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารโครงการ ที่ใช้หลักการพื้นฐานอันเดียวกัน คือ การใช้วิธีการวิเคราะห์ข่ายงาน (Network method) ซึ่งเป็นวิธีการที่จำเเนกโครงการออกเป็นกิจกรรมย่อยและแสดงความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเเละกันระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ 

 

ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติมข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับ : บทความทั่วไป

 

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
งานประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2563
โดย bolue ส 06 มิ.ย. 2020 9:57 am บอร์ด M104 - สุภาภรณ์ อินกรรไกร
6
21
ส 06 มิ.ย. 2020 6:11 pm โดย bolue
ส่วนสำคัญของใบกำกับภาษี
โดย natthanit.r2538 ส 06 มิ.ย. 2020 5:56 pm บอร์ด Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
0
16
ส 06 มิ.ย. 2020 5:56 pm โดย natthanit.r2538
วิธีการ ไล่สีพื้นหลัง โดย css
โดย bolue ส 06 มิ.ย. 2020 5:03 pm บอร์ด CSS Knowledge
0
11
ส 06 มิ.ย. 2020 5:03 pm โดย bolue
วิธีการสร้าง nav-tabs โดย bootstrap
โดย bolue ส 06 มิ.ย. 2020 4:52 pm บอร์ด Booststap Knowledge
0
25
ส 06 มิ.ย. 2020 4:52 pm โดย bolue
วิธีกดภาพ เล็กด้านข้าง แล้วโชว์ภาพใหญ่ ในพื้นที่ดำๆ โดยใช้ javascript
โดย bolue ส 06 มิ.ย. 2020 4:24 pm บอร์ด Jquery & Ajax Knowledge
0
24
ส 06 มิ.ย. 2020 4:24 pm โดย bolue
B- แจ้งปัญหาจากการใช้ระบบเช่าสถานที่ ออกรายงานข้อมูลลูกค้าค้างชำระรวม(แยกตามลูกค้า) ไม่ได้
โดย natthanit.r2538 ส 06 มิ.ย. 2020 4:24 pm บอร์ด M103 - ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ
1
6
ส 06 มิ.ย. 2020 4:51 pm โดย natthanit.r2538
B- แจ้งปัญหาจากการใช้ระบบเช่าสถานที่ พิมพ์ใบเสร็จไม่ได้
โดย natthanit.r2538 ส 06 มิ.ย. 2020 3:57 pm บอร์ด M103 - ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ
0
4
ส 06 มิ.ย. 2020 3:57 pm โดย natthanit.r2538
B- แจ้งปัญหาจากการใช้ระบบเช่าสถานที่ ออกรายงานการขายแล้วไม่พบข้อมูล
โดย natthanit.r2538 ส 06 มิ.ย. 2020 3:35 pm บอร์ด M103 - ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ
4
12
ส 06 มิ.ย. 2020 4:26 pm โดย natthanit.r2538
B - หน้า admin สร้าง User เเล้วเจอ error
โดย thatsawan ส 06 มิ.ย. 2020 3:05 pm บอร์ด มารียา ซีฟู้ดส์ - Tester
0
1
ส 06 มิ.ย. 2020 3:05 pm โดย thatsawan
G - ไกด์การสรา้ง Line@ และ Menu ใน Line
โดย thatsawan ส 06 มิ.ย. 2020 1:11 pm บอร์ด มารียา ซีฟู้ดส์ - Tester
4
9
ส 06 มิ.ย. 2020 5:54 pm โดย thatsawan
G - ไกด์การสร้าง Shop ในส่วนของ admin
โดย thatsawan ส 06 มิ.ย. 2020 1:07 pm บอร์ด มารียา ซีฟู้ดส์ - Tester
2
4
ส 06 มิ.ย. 2020 5:54 pm โดย thatsawan
แจ้งปัญหาการการสั่งพิมพ์ใบเสร็จไม่ได้
โดย natthanit.r2538 ส 06 มิ.ย. 2020 12:01 pm บอร์ด ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM
0
29
ส 06 มิ.ย. 2020 12:01 pm โดย natthanit.r2538
กดภาพเล็กๆ ด้านข้าง แล้วโชว์ภาพใหญ่ ในพื้นที่ดำๆ ทำยังไง
โดย bolue ส 06 มิ.ย. 2020 11:20 am บอร์ด JavaScript & Jquery Ajax
1
23
ส 06 มิ.ย. 2020 4:27 pm โดย bolue
R - งานออกแบบหน้าจอ bootstrap หน้าโปรไฟล์
โดย bolue ส 06 มิ.ย. 2020 10:21 am บอร์ด M104 - สุภาภรณ์ อินกรรไกร
6
21
ส 06 มิ.ย. 2020 3:39 pm โดย bolue
งานประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2563
โดย natthanit.r2538 ส 06 มิ.ย. 2020 9:58 am บอร์ด M103 - ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ
4
15
ส 06 มิ.ย. 2020 7:56 pm โดย natthanit.r2538
Celeb net worth?
โดย Bailey99 ศ 05 มิ.ย. 2020 7:03 pm บอร์ด PHP Knowledge
1
28
ศ 05 มิ.ย. 2020 7:28 pm โดย rajneeskumar
วิธีการ ใช้งาน vuetify คู่กับ vue.js
โดย bolue ศ 05 มิ.ย. 2020 6:02 pm บอร์ด CSS Knowledge
0
15
ศ 05 มิ.ย. 2020 6:02 pm โดย bolue
วิธีการ ติดตั้ง vue.js สำหรับผู้เริ่มต้น หัดเขียน สอนติดตั้ง
โดย bolue ศ 05 มิ.ย. 2020 4:55 pm บอร์ด Jquery & Ajax Knowledge
0
38
ศ 05 มิ.ย. 2020 4:55 pm โดย bolue
วิธีการ ใช้ Grid ออกแบบเป็น responsive design โดย vuetify
โดย bolue ศ 05 มิ.ย. 2020 3:36 pm บอร์ด CSS Knowledge
0
28
ศ 05 มิ.ย. 2020 3:36 pm โดย bolue
วิธีการ เรียนใช้ dialog จาก components โดย vue.js
โดย bolue ศ 05 มิ.ย. 2020 1:45 pm บอร์ด Jquery & Ajax Knowledge
0
32
ศ 05 มิ.ย. 2020 1:45 pm โดย bolue