ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

PDPA (Personal Data Protection Act) หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนตัว ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นกฎหมายที่ใช้คุ้มครองข้อมูลส่วนตัว เนื่องจากปัจจุบันสังคมออนไลน์มีเหตุการณ์เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีการป้องกัน ทำให้ผู้คนโดนแฮคหรือนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในทางที่ผิด ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งการละเมิดสิทธิ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวมากขึ้นเรื่อยๆ และมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นทุกวัน กฎหมายนี้จึงเกิดขึ้นมาเพื่อคุ้มครองการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ผู้คนมีความปลอดภัยในด้านต่างๆ ซึ่งกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

Infografic PDPA

Infographic PDPA

ข้อมูลส่วนตัว คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลนั้นๆ ซึ่งข้อมูลส่วนตัวจะมีดังนี้ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน ,การศึกษา รูปถ่าย รวมทั้งข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ศาสนา เชื้อชาติ ความเห็นทางการเมือง ประวัติอาชญากรรม ฯลฯ

ที่มาของกฎหมาย PDPA

กฎหมาย PDPA เป็นกฎหมายที่ใช้เป็นสากลทั่วโลก โดยประเทศไทยได้ประยุกต์กฎหมาย PDPA กฎหมายคุ้มครองคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ EU หรือ General Data Protection Regulation  (GDPR) ซึ่งประเทศไทยได้นำกฎพื้นฐานต่างๆ มาใช้ เช่น การใช้สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล การบังคับใช้กฎหมาย ฯลฯ

PDPA มีไว้เพื่ออะไร

PDPA เป็นกฎหมายที่ใช้ปกป้องข้อมูลส่วนตัวของแต่ละบุคคล โดยต้องผ่านความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล โดยเจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรกับข้อมูลส่วนตัวของตนเองก็ได้ เช่น เปิดเผย ปิดข้อมูล โอนข้อมูล ลบ ทำลาย หรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัว และผู้อื่นไม่มีสิทธิ์ไปรุกล้ำข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตได้เช่นกัน  และการที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นได้ต้องได้รับการยินยอมก่อน ถ้าเจ้าของข้อมูลไม่ยินยอมให้ข้อมูล แต่อีกฝ่ายยังเข้าละเมิดสิทธิ์ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย และต้องรับโทษตามกฎหมาย

กฎหมายนี้ใช้กับใครได้บ้าง

กฎหมายนี้จะใช้ได้กับคน 3 กลุ่ม ได้แก่

  • บุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล (Data Subject)
  • บุคคลที่มีสิทธิ์ตัดสินใจและเปิดเผยข้อมูล (Data Controller)
  • บุคคลประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor)

ภาคธุรกิจต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

สำหรับภาคธุรกิจนั้นไม่จำเป็นต้องทำอะไรมากมายเลย เพียงแค่ทำตามกฎหมายนี้ และต้องคิดว่าจะเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างไรให้ปลอดภัยและต้องตระหนักว่าข้อมูลส่วนใดสามารถขอได้หรือขอไม่ได้ นอกจากนี้ยังต้องทำเอกสารขอความยินยอมขอข้อมูลส่วนตัวจากลูกค้า ส่วนลูกค้าจะยอมให้ข้อมูลหรือไม่ ก็แล้วแต่ว่าลูกค้าจะตัดสินใจอย่างไร โดยแบบฟอร์มเอกสารจะต้องอธิบายว่าจะนำข้อมูลส่วนใดไปใช้ทำอะไรบ้าง เพื่อให้ลูกค้าและผู้ประกอบธุรกิจเข้าใจตรงกันและจะทำตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้ ซึ่งเอกสารนี้จะต้องเปิดทางเลือกให้กับลูกค้าว่าจะรับหรือไม่รับข้อตกลงเหล่านี้เอาไว้ด้วย

โทษของ พ.ร.บ.

หากทำผิดกฎหมาย ย่อมมีการลงโทษ โดยโทษของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีดังนี้

ทางอาญา จำคุก 1 ปี หรือปรับสูงสุด 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทางแพ่ง ต้องจ่ายค่าเสียหายตามจริงหรือตามที่ผู้เสียหายเรียกร้อง

 

PDPA เป็นกฎหมายที่ใช้สำหรับคุ้มครองการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวเนื่องจากไม่รู้ว่าใครนำข้อมูลของเรามาใช้บ้างและนำไปใช้ทำอะไรบ้าง เพื่อปกป้องสิทธิ์ของทั้งคนทั่วไป ภาครัฐ ภาคภาคเอกชนรวมทั้งภาคธุรกิจ จึงต้องออกกฎหมายนี้มาใช้ เพื่อผู้คนรู้ถึงสิทธิ์ของตัวเองว่าตัวเองสามารถใช้สิทธิ์ ว่าแต่ละคนทำอะไรได้แค่ไหน กฎหมายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม ดังนั้นทุกคนควรศึกษา พ.ร.บ.นี้ไว้เพื่อไม่ให้ทำผิดกฎหมาย 

 

อ้างอิง

PDPA หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำคัญอย่างไร ? ทำไมต้องรู้ ? ตอนที่ 2, [ออนไลน์], เข้าถึงได้ https://www.mfec.co.th/th/tech-talk/pdpa-ep2/

PDPA ,[ออนไลน์], เข้าถึงได้ https://privacy.uw.edu/design/agreements/pdpa/#pdpafaq

PDPA คืออะไร เจ้าของข้อมูลสามารถใช้สิทธิ์อะไรได้บ้าง ,[ออนไลน์], เข้าถึงได้ https://pdpa.pro/blogs/what-is-pdpa

อ้างอิงรูป

https://bit.ly/2JSqLY9 

 

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
การจ้างงานผู้พิการ
โดย fighthrmd125 พฤ 25 ก.พ. 2021 5:53 pm บอร์ด Share Knowledge
0
10
พฤ 25 ก.พ. 2021 5:53 pm โดย fighthrmd125
แนวทางการสรรหา ช่องทาง สรรหาผู้พิการเข้าทำงาน
โดย fighthrmd125 พฤ 25 ก.พ. 2021 5:12 pm บอร์ด Share Knowledge
0
5
พฤ 25 ก.พ. 2021 5:12 pm โดย fighthrmd125
Google Structured ส่วนการ vote ในบทความจะดึงข้อมูลมาจากไหนค่ะ
โดย eange08 พฤ 25 ก.พ. 2021 5:04 pm บอร์ด Joomla Development
1
10
พฤ 25 ก.พ. 2021 5:34 pm โดย eange08
B - ระบบ LINE API ไม่ตอบพบข้อมูล [2021-02][001]
โดย tsukasaz พฤ 25 ก.พ. 2021 3:35 pm บอร์ด MlineCRM Line + MD-CRM
1
6
พฤ 25 ก.พ. 2021 3:35 pm โดย tsukasaz
สอบถามจะเอา logo มาใส่ที่ publisher ต้องดึงมาจากไหน
โดย eange08 พฤ 25 ก.พ. 2021 3:26 pm บอร์ด Joomla Development
1
15
พฤ 25 ก.พ. 2021 3:30 pm โดย tsukasaz
ขั้นตอนและการเตรียมตัว การสรรหา ว่าจ้าง พนักงานพิการเข้าทำงาน
โดย fighthrmd125 พฤ 25 ก.พ. 2021 3:02 pm บอร์ด Share Knowledge
0
10
พฤ 25 ก.พ. 2021 3:02 pm โดย fighthrmd125
ทำ google structured ถ้าจะเอาค่า name publisher ได้จากไหนค่ะ
โดย eange08 พฤ 25 ก.พ. 2021 1:19 pm บอร์ด Joomla Development
2
14
พฤ 25 ก.พ. 2021 2:56 pm โดย eange08
หลักการเตรียมตัวก่อนเข้าสัมภาษณ์งาน กับบริษัททางด้านไอที
โดย fighthrmd125 พ 24 ก.พ. 2021 5:21 pm บอร์ด Share Knowledge
0
28
พ 24 ก.พ. 2021 5:21 pm โดย fighthrmd125