ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

การพยากรณ์อากาศคืออะไร

       ในโลกเรานั้นมีสภาพอากาศและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดการแปรเปลี่ยนไปได้ทุกนาที บางครั้งก็เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัว แต่หากเราสามารถรับรู้ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นล่วงหน้าได้นั้นก็น่าจะดี เพื่อทำให้เราได้เตรียมตัวที่จะรับมือกับสภาพอากาศต่าง อาทิเช่น ร้อน, หนาว, ฝนตก, ลมแรง, หิมะตก, รวมถึงภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น เป็นต้น จึงต้องมีการพยากรณ์อากาศเกิดขึ้นเพื่อเป็นการเตือนให้มนุษย์เราได้หาทางรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น ปัจจุบันมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยและสามารถดูการพยากรณ์อากาศได้ในแอฟบนมือถือ

        พยากรณ์อากาศ หมายถึง การคาดหมายสภาพลมฟ้าอากาศในอนาคต การที่จะพยากรณ์อากาศได้ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการได้แก่

ประการแรก คือ ความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์และกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบรรยากาศ

ประการที่สอง คือ สถาวะอากาศปัจจุบัน

ประการสุดท้ายคือ ความสามารถที่จะผสมผสานองค์ประกอบทั้งสอบข้างต้นเข้าด้วยกันเพื่อคาดหมายการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

       ความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์และกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบรรยากาศ ได้มาจากเฝ้าสังเกตและบันทึกไว้ มนุษย์ได้มีการสังเกตลมฟ้าอากาศมานานแล้ว เพราะมนุษย์อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมฟ้าอากาศโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จึงมีความตำเป็นที่ต้องทราบลักษณะลมฟ้าอากาศที่เป็นประโยชน์และลักษณะอากาศที่เป็นภัย การสังเกตทำให้สามารถอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดลักษณะอากาศแบบต่างๆ ได้ อย่างไรก็ตามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศนั้นยังมีอยู่น้อยมาก เมื่อเทียบกับปรากฏการณ์ของบรรยากาศที่มนุษย์ยังไม่มีความเข้าใจอย่างเพียงพอ 

 ระบบการตรวจสอบสภาพอากาศ

ระบบการพยากรณ์อากาศ       

ทั้งนี้เพราะอุตุนิยมวิทยาซึ่งเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับบรรยากาศและปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องนั้น ได้มีการพัฒนานำเอาวิทยาศาสตย์และเทคโนโลยีที่ช่วยตรวจสภาพอากาศได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นคือการตรวจอากาศด้วยเรดาร์และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา เมื่อมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของลมฟ้าอากาศ และมีข้อมูลผลการตรวจสอบอากาศแล้ว สิ่งที่ต้องทำเพื่อให้สามารถพยากรณ์อากาศได้ คือการวิเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจอากาศเพื่อให้ทราบลักษณะอากาศปัจจุบัน

เทคโนโลยีกับพยากรณ์อากาศ

     เทคโนโลยีกับพยากรณ์อากาศ

         เราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันการคาดการณ์สภาพอากาศของทางกรมอุตุนิยมวิทยานั้นมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น อีกทั้งประชาชนยังสามารถเข้าถึงและรับรู้เพื่อเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้การพยากรณ์อากาศจะยังคงพัฒนาเทคโนโลยีที่มีการวิเคราะห์และรับรู้ถึงสภาพอากาศ รวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ตลอดจนกับการรับมือกับภัยพิบัติจากสภาพอากาศที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

อ้างอิง

หนังสืออุตุนิยมวิทยา การพยากรณ์อากาศ, [ออนไลน์], เข้าถึงได้ https://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=63

การพยากรณ์อากาศ, [ออนไลน์], เข้าถึงได้ http://tairgle.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=16:forecast&catid=8&Itemid=159&lang=th

 

อ้างอิงรูปภาพ

https://researchcafe.org/weather-forecast/

 

 

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
การจ้างงานผู้พิการ
โดย fighthrmd125 พฤ 25 ก.พ. 2021 5:53 pm บอร์ด Share Knowledge
0
10
พฤ 25 ก.พ. 2021 5:53 pm โดย fighthrmd125
แนวทางการสรรหา ช่องทาง สรรหาผู้พิการเข้าทำงาน
โดย fighthrmd125 พฤ 25 ก.พ. 2021 5:12 pm บอร์ด Share Knowledge
0
5
พฤ 25 ก.พ. 2021 5:12 pm โดย fighthrmd125
Google Structured ส่วนการ vote ในบทความจะดึงข้อมูลมาจากไหนค่ะ
โดย eange08 พฤ 25 ก.พ. 2021 5:04 pm บอร์ด Joomla Development
1
10
พฤ 25 ก.พ. 2021 5:34 pm โดย eange08
B - ระบบ LINE API ไม่ตอบพบข้อมูล [2021-02][001]
โดย tsukasaz พฤ 25 ก.พ. 2021 3:35 pm บอร์ด MlineCRM Line + MD-CRM
1
6
พฤ 25 ก.พ. 2021 3:35 pm โดย tsukasaz
สอบถามจะเอา logo มาใส่ที่ publisher ต้องดึงมาจากไหน
โดย eange08 พฤ 25 ก.พ. 2021 3:26 pm บอร์ด Joomla Development
1
15
พฤ 25 ก.พ. 2021 3:30 pm โดย tsukasaz
ขั้นตอนและการเตรียมตัว การสรรหา ว่าจ้าง พนักงานพิการเข้าทำงาน
โดย fighthrmd125 พฤ 25 ก.พ. 2021 3:02 pm บอร์ด Share Knowledge
0
10
พฤ 25 ก.พ. 2021 3:02 pm โดย fighthrmd125
ทำ google structured ถ้าจะเอาค่า name publisher ได้จากไหนค่ะ
โดย eange08 พฤ 25 ก.พ. 2021 1:19 pm บอร์ด Joomla Development
2
14
พฤ 25 ก.พ. 2021 2:56 pm โดย eange08
หลักการเตรียมตัวก่อนเข้าสัมภาษณ์งาน กับบริษัททางด้านไอที
โดย fighthrmd125 พ 24 ก.พ. 2021 5:21 pm บอร์ด Share Knowledge
0
28
พ 24 ก.พ. 2021 5:21 pm โดย fighthrmd125