ให้เรตสมาชิก: 2 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
แก้ปัญหา Javascript Error Object doesn't support this property or method ที่หน้าเพิ่ม-แก้ไขสินค้า ของ jshopping  เมื่อใช้ IE7
ปัญหาเกิดจาก joomla.html.pane ที่ทำหน้าที่สร้าง javascript โดยใช้โค้ด

$pane =& JPane::getInstance('Tabs');
echo $pane->startPane('productPane');
...
echo $pane->endPane();

เพื่อแบ่งข้อมูลเป็น tab ซึ่งมีปัญหากับ code ของ jshopping ทำให้ tab panel ไม่สามารถแสดงเป็น panel
ดังรูป
Javascript Errorแก้ปัญหานี้โดยทำ tab panel ขึ้นมาเองโดยไม่ได้ใช้ JPane ของ Joomla
แก้ไขไฟล์
administrator\components\com_jshopping\views\product_edit\tmpl\default.php
ตามนี้
<?php
    $row = $this->product;
    $lists = $this->lists;
    $tax_value = $this->tax_value;
    $jshopConfig = &JSFactory::getConfig();
    $currency = $this->currency;
   
    $document = &JFactory::getDocument();
    $document->addScript( 'components/com_jshopping/js/SpryAssets/SpryTabbedPanels.js' );
    $document->addStyleSheet('components/com_jshopping/js/SpryAssets/SpryTabbedPanels.css');

    
    JHTML::_('behavior.tooltip');
//    jimport('joomla.html.pane');
 //   JHTML::_('behavior.modal', 'a.modal');
?>
<script type="text/javascript">var lang_delete = "<?php print _JSHOP_DELETE; ?>";</script>
<form action = "index.php?option=com_jshopping&controller=products" method = "post" enctype = "multipart/form-data" name = "adminForm">
<div id="TabbedPanels1">
  <ul>
    <li tabindex="0">Description</li>
    <li tabindex="0">Details</li>
     <?php  if ($jshopConfig->admin_show_attributes) { ?>
     <li tabindex="0">Attributes</li>
     <?php } ?>
    <?php   if ($jshopConfig->admin_show_freeattributes) { ?>
         <li tabindex="0">Free Attributes</li>
    <?php } ?>     
            <li tabindex="0">Images</li>
    <?php  if ($jshopConfig->admin_show_product_video) { ?>
        <li tabindex="0">Video</li>
    <?php } ?>    
    
    <?php  if ($jshopConfig->admin_show_product_related) { ?>
        <li tabindex="0">Related Product</li>
    <?php } ?>       
    <?php  if ($jshopConfig->admin_show_product_files) { ?>    
    <li tabindex="0">Files</li>
    <?php } ?>    
    <?php if ($jshopConfig->admin_show_product_extra_field) { ?>
        <li tabindex="0">Extra field</li>
    <?php } ?>
  </ul>
  <div>
 
    <div>
    <?php
           include(dirname(__FILE__)."/description.php");
       ?>
    </div>
    <div>
    <?php
           include(dirname(__FILE__)."/info.php");
          JPluginHelper::importPlugin('jshoppingadmin');
           $dispatcher =& JDispatcher::getInstance();   
           $dispatcher->trigger( 'onDisplayProductEditTabs', array(&$pane, &$row, &$list, &$tax_value, &$currency) );
    ?>
    </div>
<?php  if ($jshopConfig->admin_show_attributes) { ?>
     <div>
        <?php include(dirname(__FILE__)."/attribute.php"); ?>
     </div>
<?php } ?>     
<?php   if ($jshopConfig->admin_show_freeattributes) { ?>
     <div>
        <?php include(dirname(__FILE__)."/freeattribute.php"); ?>
     </div>
<?php } ?>
  <div>
      <?php  include(dirname(__FILE__)."/images.php"); ?>
  </div>
<?php  if ($jshopConfig->admin_show_product_video) { ?>
     <div>
     <?php include(dirname(__FILE__)."/videos.php"); ?>
     </div>
<?php } ?>  
<?php   if ($jshopConfig->admin_show_product_related) { ?>
    <?php  include(dirname(__FILE__)."/related.php"); ?>
<?php } ?>
    <?php  if ($jshopConfig->admin_show_product_files) { ?>
  <div>
  <?php  include(dirname(__FILE__)."/files.php"); ?>
  </div>
<?php } ?>  
<?php   if ($jshopConfig->admin_show_product_extra_field) { ?>
    <div>
        <?php include(dirname(__FILE__)."/extrafields.php"); ?>
    </div>
<?php } ?>
</div>      
   <?php
//   $pane =& JPane::getInstance('Tabs');
 //  echo $pane->startPane('productPane');
   
//   include(dirname(__FILE__)."/description.php");
 //  include(dirname(__FILE__)."/info.php");
   
//   JPluginHelper::importPlugin('jshoppingadmin');
 //  $dispatcher =& JDispatcher::getInstance();   
  // $dispatcher->trigger( 'onDisplayProductEditTabs', array(&$pane, &$row, &$list, &$tax_value, &$currency) );
 /*  
   if ($jshopConfig->admin_show_attributes) {
        include(dirname(__FILE__)."/attribute.php");
   }
   if ($jshopConfig->admin_show_freeattributes) {
    include(dirname(__FILE__)."/freeattribute.php");
   }
   
   include(dirname(__FILE__)."/images.php");

   if ($jshopConfig->admin_show_product_video) {
        include(dirname(__FILE__)."/videos.php");
   }
   if ($jshopConfig->admin_show_product_related) {
    include(dirname(__FILE__)."/related.php");
   }
   if ($jshopConfig->admin_show_product_files) {
    include(dirname(__FILE__)."/files.php");
   }
   if ($jshopConfig->admin_show_product_extra_field) {
    include(dirname(__FILE__)."/extrafields.php");
   }
*/    
 //  echo $pane->endPane();
   ?>    
   <input type = "hidden" name = "task" value = "" />
   <input type = "hidden" name = "current_cat" value = "<?php echo JRequest::getVar('current_cat', 0)?>" />
   <input type = "hidden" name = "product_id" value = "<?php echo $row->product_id?>" />             
</form>
<script type="text/javascript">
<!--
var TabbedPanels1 = new Spry.Widget.TabbedPanels("TabbedPanels1");
//-->
</script>

<script type = "text/javascript">
function submitbutton(pressbutton){
    if (pressbutton == 'save' || pressbutton == 'apply'){
        if (isEmpty($F_('product_width_image')) && isEmpty($F_('product_height_image'))){
           alert ('<?php echo _JSHOP_WRITE_SIZE_BAD?>');
        } else if ($_('category_id').selectedIndex == -1){
           alert ('<?php echo _JSHOP_WRITE_SELECT_CATEGORY?>');
        } else {
            submitform(pressbutton);
        }
    } else {
        submitform(pressbutton);
    }
}
 
function showHideAddPrice(){
     $_('tr_add_price').style.display = ($_('product_is_add_price').checked)  ? ('') : ('none');
}
showHideAddPrice();
</script>
โดยใช้ SpryAssets เป็น library เก็บไว้ใน
administrator\components\com_jshopping\js\SpryAssets\*

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
วิธีใช้โปรแกรม Weka ในการทำนายข้อมูล
โดย Grammanano ส 07 ธ.ค. 2019 6:54 pm บอร์ด Share Knowledge
0
8
ส 07 ธ.ค. 2019 6:54 pm โดย Grammanano
พื้นฐาน RML เพื่อทำใบปริ้นท์ในระบบ ERP
โดย Grammanano ส 07 ธ.ค. 2019 4:58 pm บอร์ด M098 - อนงค์นาท ไฝขาว
1
7
ส 07 ธ.ค. 2019 5:47 pm โดย Grammanano
แนะนำฟีเจอร์ Coupons ของ MooZiiCart ตัวช่วย ทำ คูปองส่วนลด ในเว็บขายของ สำหรับร้านค้าออนไลน์ ที่จะกระตุ้นยอดขายบางช่วง
โดย prmindphp ส 07 ธ.ค. 2019 3:56 pm บอร์ด MindPHP News & Feedback
0
11
ส 07 ธ.ค. 2019 3:56 pm โดย prmindphp
ใน ปล๊กอิน เราสามารถนำข้อความในไฟล์ภาษาออกมาแสดงได้อย่างไร ครับ
โดย jamepiyawat ส 07 ธ.ค. 2019 2:21 pm บอร์ด Joomla Development
0
10
ส 07 ธ.ค. 2019 2:21 pm โดย jamepiyawat
Block IP เข้าเว็บ เซิร์ฟเวอร์ เป็นข่วง ด้วย .htaccess
โดย mindphp ส 07 ธ.ค. 2019 2:12 pm บอร์ด Linux - Web Server
1
946
ส 07 ธ.ค. 2019 3:37 pm โดย mindphp
ภาพประกอบ Extensions
โดย numtan5839 ส 07 ธ.ค. 2019 11:19 am บอร์ด M097 - ตรีเนตร บูรณโพธิ์ทอง
0
2
ส 07 ธ.ค. 2019 11:19 am โดย numtan5839
งานประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2562
โดย numtan5839 ส 07 ธ.ค. 2019 10:15 am บอร์ด M097 - ตรีเนตร บูรณโพธิ์ทอง
3
8
ส 07 ธ.ค. 2019 7:02 pm โดย numtan5839
งานประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2562
โดย Grammanano ส 07 ธ.ค. 2019 10:05 am บอร์ด M098 - อนงค์นาท ไฝขาว
3
18
ส 07 ธ.ค. 2019 7:33 pm โดย mindphp
คำว่า extension ผิดค่ะ
โดย numtan5839 ศ 06 ธ.ค. 2019 8:17 pm บอร์ด MindPHP News & Feedback
1
17
ส 07 ธ.ค. 2019 1:20 am โดย mindphp
ทำอย่างไรให้ google slide นั้นสามารถแสดงหน้าที่เรากำหนดได้ ผ่าน url ครับ
โดย jamepiyawat ศ 06 ธ.ค. 2019 5:23 pm บอร์ด ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์
1
955
ส 07 ธ.ค. 2019 5:42 pm โดย numtan5839
การทำนายข้อมูลแบบ Dicision Tree ด้วยโปรแกรม Weka
โดย Grammanano ศ 06 ธ.ค. 2019 5:16 pm บอร์ด Share Knowledge
0
11
ศ 06 ธ.ค. 2019 5:16 pm โดย Grammanano
ทำไม แปลงวันเดือนปีเป็นวันที่ ตามระบบของ Joomla แล้ววันถึงถอยไปวันหนึ่งครับ
โดย jamepiyawat ศ 06 ธ.ค. 2019 3:23 pm บอร์ด Joomla Development
1
17
ศ 06 ธ.ค. 2019 4:51 pm โดย thatsawan
คำสั่งพื้นฐานในการใช้ Matlab เพื่อการทำ Image Processing
โดย Grammanano ศ 06 ธ.ค. 2019 3:20 pm บอร์ด Share Knowledge
0
949
ศ 06 ธ.ค. 2019 3:20 pm โดย Grammanano
Introducing the Module Weather Forcecast.
โดย numtan5839 ศ 06 ธ.ค. 2019 2:34 pm บอร์ด M097 - ตรีเนตร บูรณโพธิ์ทอง
3
13
ส 07 ธ.ค. 2019 3:25 pm โดย numtan5839
เขียนบทความ แต่พอ save แล้วเนื้อหาไม่แสดง
โดย numtan5839 ศ 06 ธ.ค. 2019 2:30 pm บอร์ด MindPHP News & Feedback
0
12
ศ 06 ธ.ค. 2019 2:30 pm โดย numtan5839
จะทำอย่างไรให้ดึงข้อความ 10 ตัวท้ายได้ครับ
โดย jamepiyawat ศ 06 ธ.ค. 2019 11:39 am บอร์ด Programming - PHP
3
957
ศ 06 ธ.ค. 2019 2:04 pm โดย jamepiyawat
จะทำอย่างไรให้ Plugin Content Change Log แสดงข้อความด้านบนได้ ครับ
โดย jamepiyawat ศ 06 ธ.ค. 2019 11:03 am บอร์ด Joomla Development
1
954
ศ 06 ธ.ค. 2019 7:42 pm โดย thatsawan
งานประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2562
โดย Grammanano ศ 06 ธ.ค. 2019 9:43 am บอร์ด M098 - อนงค์นาท ไฝขาว
5
33
ส 07 ธ.ค. 2019 6:59 pm โดย Grammanano
งานประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2562
โดย numtan5839 ศ 06 ธ.ค. 2019 9:34 am บอร์ด M097 - ตรีเนตร บูรณโพธิ์ทอง
10
33
ศ 06 ธ.ค. 2019 7:42 pm โดย numtan5839
เปิดตัวเว็บบอร์ด รูปแบบใหม่ ของเรา มีอะไรมาใหม่ ลองมาดูกัน เราใช้ phpBB 3.2 นะ
โดย mindphp พ 04 ธ.ค. 2019 7:44 pm บอร์ด MindPHP News & Feedback
1
971
พ 04 ธ.ค. 2019 8:03 pm โดย thatsawan