ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

การตั้งเมนูหลายภาษาสำหรับ Template ที่ไม่สามารถกำหนดผ่าน Module ได้ใน Joomla

 

          ใน Joomla สามารถติดตั้งเทมเพลตได้หลายเทมเพลตโดยเทมเพลตจะมีได้หลายแบบคือแบบฟรีกับแบบเสียเงินโดยถ้าต้องการที่จะกำหนดโมดูลเปลี่ยนภาษาเราจะไม่สามารถเปลี่ยนได้โดยจะมีวิธีการทำให้เปลี่ยนภาษาได้ดังนี้

 

วิธีการตั้งเมนูหลายภาษาสำหรับ Template ที่ไม่สามารถกำหนดผ่าน Module ได้ใน Joomla ดังนี้

 1. ไปที่ Joomla ในฝั่งของผู้ดูแลระบบ ดังรูป
  ใน Joomla สามารถติดตั้งเทมเพลตได้หลายเทมเพลตโดยเทมเพลตจะมีได้หลายแบบเป็นแบบซื้อและฟรี
  Joomla ในฝั่งของผู้ดูแลระบบ
 2. จากนั้นไปที่ Extensions > Templates ดังรูป
  ใน Joomla สามารถติดตั้งเทมเพลตได้หลายเทมเพลตโดยเทมเพลตจะมีได้หลายแบบเป็นแบบซื้อและฟรี
  Extensions Templates
 3. จากนั้นไปที่ templates ที่ต้องการ ดังรูป
  ใน Joomla สามารถติดตั้งเทมเพลตได้หลายเทมเพลตโดยเทมเพลตจะมีได้หลายแบบเป็นแบบซื้อและฟรี
  Templates
 4. จากนั้นกดปุ่ม Save as Copy ดังรูป
  ใน Joomla สามารถติดตั้งเทมเพลตได้หลายเทมเพลตโดยเทมเพลตจะมีได้หลายแบบเป็นแบบซื้อและฟรี
  Save as Copy
 5. จากนั้นตั้งค่าได้ดังรูปตัวอย่าง
  ใน Joomla สามารถติดตั้งเทมเพลตได้หลายเทมเพลตโดยเทมเพลตจะมีได้หลายแบบเป็นแบบซื้อและฟรี
  ตั้งค่าเทมเพลต
 6. จากนั้นตรง Default จะแสดงเป็นรูปธงชาติตามภาษาที่เราต้องการ ดังรูป
  ใน Joomla สามารถติดตั้งเทมเพลตได้หลายเทมเพลตโดยเทมเพลตจะมีได้หลายแบบเป็นแบบซื้อและฟรี
  Default จะแสดงเป็นรูปธงชาติ

 

          จากนั้นเว็บของเราก็สามารถเปลี่ยนภาษาได้ตามที่ต้องการได้เมื่อกดเปลี่ยนภาษา

 

ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติมข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ : Joomla