ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

Oracle ขยายความเป็นผู้นำด้าน CRM ซีอาร์เอ็ม ในเอเชีย-แปซิฟิก 

     เพื่อขยายความเป็นผู้นำในด้านระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ หรือ ระบบ CRM (ซีอาร์เอ็ม) ย่อมาจาก Customer Relationship Management (คัทโทเทอร์ รีเลชั่นชิฟ แมเนจเม้นท์)  ทั่วเอเชีย-แปซิฟิก ออราเคิลได้ประกาศกลยุทธ์ใหม่เพื่อช่วยให้องค์กรในเอเชีย-แปซิฟิกสามารถปรับ เปลี่ยนไปสู่องค์กรที่ ?มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า? โดยอาศัยการปรับปรุงให้ลูกค้าได้รับความพอใจสูงสุด ความจงรักภักดี และการดึงดูดลูกค้า เพื่อกระตุ้นการเติบโตของธุรกิจและเพิ่มคุณประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งหมดนี้เป็นกุญแจสำคัญสำหรับธุรกิจในการเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน, ศักยภาพในการเพิ่มผลกำไรและมูลค่าของผู้ถือหุ้น โดยกลยุทธ์ 4 ข้อของออราเคิลมุ่งเน้นการนำเสนอได้แก่

     - ผลิตภัณฑ์ CRM ที่มีความหลากหลายมากที่สุดในอุตสาหกรรม โดยผสานรวมโซลูชั่น CRM ที่ดีที่สุดและครอบคลุมการทำงานมากที่สุด เข้ากับความสามารถเฉพาะสำหรับแต่ละอุตสาหกรรม

     - ความยืดหยุ่นสูงสุดในโซลูชั่น CRM และตัวเลือกการติดตั้ง ตั้งแต่โซลูชั่นที่ติดตั้งภายในองค์กร ไปจนถึงโซลูชั่นแบบออนดีมานด์ (On Demand) ที่โฮสต์ไว้ที่อื่น 

     - แผนโร้ดแมป (roadmap) ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนสำหรับการสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ในระยะยาวจากการลงทุนในระบบ CRM และ

     - การลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้นสำหรับทรัพยากรด้านการขาย บริการ การให้คำปรึกษา และการตลาดสำหรับ CRM โดยเฉพาะ เพื่อรองรับการขยายตลาดในแต่ละประเทศ และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

ออราเคิลคาดการณ์แนวโน้มการเติบโตในธุรกิจแอพพลิเคชั่น เสริมสร้างความเป็นผู้นำ CRM ในเอเชีย-แปซิฟิก 

     ในปีงบประมาณ 2549 (สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2549) ออราเคิล เอเชีย-แปซิฟิก มีรายได้จาก CRM เพิ่มขึ้น 77% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ทั้งนี้ CRM มีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างธุรกิจแอพพลิเคชั่นโดยรวมของออราเคิล เอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งมีรายได้จากไลเซนส์ใหม่เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 80% (เปอร์เซ็นต์การเติบโตที่ระบุนี้ไม่รวมญี่ปุ่น และผลิตภัณฑ์ของซีเบล (Siebel) และรีเท็ก (Retek)

     หลังจากที่เข้าซื้อ กิจการของซีเบล ออราเคิลได้พัฒนาต่อยอดจากความสำเร็จของซีเบล รวมถึงรูปแบบการดำเนินงานในเอเชีย-แปซิฟิก โดยรักษาและผนวกรวมความเชี่ยวชาญด้าน CRM และเพิ่มการลงทุนในทรัพยากร CRM ทั่วภูมิภาคนี้ ซึ่งนับเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยรักษาความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกับลูกค้า และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าทั่วเอเชีย-แปซิฟิก

     บริษัทที่ปรีกษาการ เติบโตอุตสาหกรรมของโลก Frost & Sullivan ระบุว่า ออราเคิลครองตำแหน่งอันดับ 1 ในตลาด CRM ในเอเชีย-แปซิฟิก โดยมีส่วนแบ่งตลาดกว่า 31% [1] ในปัจจุบันออราเคิลมีลูกค้าแอพพลิเคชั่นมากกว่า 4,800 รายทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ไม่รวมญี่ปุ่น) และในกลุ่มลูกค้าดังกล่าว กว่า 20% ใช้ซอฟต์แวร์ CRM ของออราเคิล ส่วนในระดับโลกนั้น ออราเคิลเป็นผู้นำตลาด CRM โดยมีผู้ใช้ระบบกว่า 5 ล้านคน และอีกว่า 150 ล้านคนเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนใช้งานแบบให้บริการตนเอง (self-service)

     จากความสำเร็จในการ ผนวกรวมเทคโนโลยีของซีเบล ทำให้วันนี้ออราเคิลได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะผู้นำระดับโลกใน ตลาด CRM? มร. พอล แอพเพิลบี รองประธานฝ่ายธุรกิจ CRM ของออราเคิล เอเชีย-แปซิฟิก กล่าว กลยุทธ์ของเราในการขยายธุรกิจและความเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่องมีลักษณะเรียบ ง่าย กล่าวคือ เราเสริมสร้างความเป็นผู้นำทางด้าน CRM ด้วยการช่วยเหลือลูกค้าในการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรที่มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า? อย่างแท้จริง โดยอาศัยการปรับปรุงกลยุทธ์ บุคลากร ระบบงาน และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ทั้งหมดนี้นับเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดและ รักษาความจงรักภักดีของลูกค้า ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจเติบโตและเพิ่มคุณประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้น

     ลูกค้าเลือกใช้ CRM ของออราเคิล เพื่อปรับปรุงผลประกอบการ ผลประกอบการของออราเคิลในปีงบประมาณ 2549 รวมถึงจำนวนลูกค้ารายใหม่และการใช้งานจริงที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับ CRM ในอุตสาหกรรมหลักๆ นับเป็นเครื่องยืนยันถึงความเป็นผู้นำและ ความสามารถของออราเคิลในการช่วยให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ทางด้านธุรกิจอย่าง เต็มที่จากโซลูชั่น CRM ทั้งนี้ออราเคิลได้ขยายความสามารถทางด้าน CRM จากการเข้าซื้อ กิจการของซีเบล และในวันนี้ออราเคิลนำเสนอประสบการณ์เชิงลึกที่เหนือกว่าสำหรับแต่ละ อุตสาหกรรม รวมถึงฟังก์ชันการทำงานที่ก้าวล้ำ เครือข่ายคู่ค้าและฝ่ายบริการที่แข็งแกร่ง เพื่อให้ลูกค้าประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง 

     องค์กรต่างๆ ต้องเผชิญการแข่งขันในระดับโลก จึงจำเป็นต้องเพิ่มความคล่องตัวและความสามารถในการปรับตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าที่กระจัดกระจายอยู่ตามจุด ต่างๆ มร. แอพเพิลบี กล่าวเสริม เรานำเสนอแนวทางที่เป็นนวัตกรรม โดยผสานรวมระบบส่วนหน้า (front-office) และระบบส่วนหลัง (back-office) รวมถึงโซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ บนแพลตฟอร์ม CRM ของออราเคิล และผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือ ลูกค้าของออราเคิลได้รับความสำเร็จเพิ่มมากขึ้นและออราเคิลได้รับการยอมรับ อย่างกว้างขวางในตลาด CRM สำหรับทุกอุตสาหกรรมและองค์กรทุกขนาด ตั้งแต่องค์กรขนาดใหญ่ ไปจนถึงองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก?

 

ที่มา : http://www.it-preview.com/

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
บันทึกการประชุม OpenERP MD-ERP
โดย rinrada ส 04 ก.พ. 2017 11:52 am บอร์ด OpenERP - MD-ERP (Main)
26
173
พฤ 21 พ.ย. 2019 6:56 pm โดย thatsawan
การใช้ ฟังก์ชัน hsl() และ hsal () กำหนดค่าของสี
โดย bankjittapol พฤ 21 พ.ย. 2019 6:55 pm บอร์ด CSS Knowledge
0
9
พฤ 21 พ.ย. 2019 6:55 pm โดย bankjittapol
วิธีการแยกตัวอักษรเข้าอาร์เรย์ (Array) แต่ล่ะอาร์เรย์ ด้วยคำสั่ง split
โดย jamepiyawat พฤ 21 พ.ย. 2019 6:50 pm บอร์ด Jquery & Ajax Knowledge
0
5
พฤ 21 พ.ย. 2019 6:50 pm โดย jamepiyawat
วิธีการดึงค่าเฉพาะค่าสุดท้ายของ class แม้ว่าจะมี class ชื่อเหมือนกัน หลายคลาส โดย javascript
โดย Ittichai_chupol พฤ 21 พ.ย. 2019 6:39 pm บอร์ด Jquery & Ajax Knowledge
0
14
พฤ 21 พ.ย. 2019 6:39 pm โดย Ittichai_chupol
การติดตั้ง wkhtmltopdf ด้วย terminal บน ubuntu
โดย jirawoot พฤ 27 มิ.ย. 2019 4:00 pm บอร์ด Linux - Web Server
3
698
พฤ 21 พ.ย. 2019 2:49 pm โดย mindphp
การปรับแก้ไข(Overrides) Modules ใน Template
โดย bankjittapol พฤ 21 พ.ย. 2019 2:36 pm บอร์ด Joomla Developing Knowledge
0
8
พฤ 21 พ.ย. 2019 2:36 pm โดย bankjittapol
wkhmtltopdf คืออะไร
โดย jirawoot พ 03 ก.ค. 2019 6:35 pm บอร์ด Share Knowledge
1
218
พฤ 21 พ.ย. 2019 2:34 pm โดย mindphp
อัพเกรด wkhtmltopdf บน Ubuntu 16.04
โดย mindphp พฤ 21 พ.ย. 2019 2:33 pm บอร์ด Linux - Web Server
0
7
พฤ 21 พ.ย. 2019 2:33 pm โดย mindphp
VDO - โปรแกรมแปลงพื้นที่
โดย numtan5839 พฤ 21 พ.ย. 2019 1:59 pm บอร์ด M097 - ตรีเนตร บูรณโพธิ์ทอง
1
11
พฤ 21 พ.ย. 2019 4:27 pm โดย thatsawan
VDO - การใช้โปรแกรมคำนวณแคลอรี่
โดย numtan5839 พฤ 21 พ.ย. 2019 1:46 pm บอร์ด M097 - ตรีเนตร บูรณโพธิ์ทอง
1
10
พฤ 21 พ.ย. 2019 4:24 pm โดย thatsawan
แนะนำ tools Online
โดย chaiyasitpraphut พ 13 พ.ย. 2019 6:21 pm บอร์ด MindPHP News / Feedback
1
54
พฤ 21 พ.ย. 2019 12:33 pm โดย mindphp
ต้องการเก็บ cache ข้อมูลที่ดึงมาจาก api ของ กรมอุตุฯ ต้องทำยังไงครับ
โดย bankjittapol พฤ 21 พ.ย. 2019 10:40 am บอร์ด Joomla Development
1
15
พฤ 21 พ.ย. 2019 10:43 am โดย thatsawan
อัพเดทความคืบหน้า / Progress - ThaiVI
โดย mindphp พ 10 ต.ค. 2018 3:49 am บอร์ด ThaiVI (Main)
409
2754
พฤ 21 พ.ย. 2019 10:32 am โดย thatsawan
งานประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
โดย numtan5839 พฤ 21 พ.ย. 2019 10:11 am บอร์ด M097 - ตรีเนตร บูรณโพธิ์ทอง
8
31
พฤ 21 พ.ย. 2019 7:42 pm โดย numtan5839
Google Station บริการ Wi-Fi ฟรี จาก google มีบริการภายในสนามบิน 6 แห่ง
โดย jamepiyawat จ 26 ส.ค. 2019 6:19 pm บอร์ด Share Knowledge
2
299
พฤ 21 พ.ย. 2019 9:49 am โดย aloha11x
เปลี่ยน Default Python3 บนเครื่อง Ubuntu 16.04 จาก Python3.5 เป็น Python3.6
โดย mindphp พฤ 21 พ.ย. 2019 7:04 am บอร์ด Linux - Web Server
0
8
พฤ 21 พ.ย. 2019 7:04 am โดย mindphp
สร้าง Template ใน Joomla
โดย bankjittapol พ 20 พ.ย. 2019 8:06 pm บอร์ด Joomla Developing Knowledge
0
9
พ 20 พ.ย. 2019 8:06 pm โดย bankjittapol
list box เลือกแสดงรูปแบบของวันที่ (Date Format )
โดย bankjittapol พ 20 พ.ย. 2019 6:55 pm บอร์ด Joomla Developing Knowledge
0
12
พ 20 พ.ย. 2019 6:55 pm โดย bankjittapol
คำสั่งเข้าใช้งาน PostgreSQL ด้วย Command Line
โดย mindphp อ 30 ก.ค. 2017 11:24 pm บอร์ด PostgreSQL
6
1813
พ 20 พ.ย. 2019 6:38 pm โดย mindphp
replace() คำสั่งค้นหาแทนที่ใน javascript
โดย jamepiyawat พ 20 พ.ย. 2019 6:36 pm บอร์ด Jquery & Ajax Knowledge
0
9
พ 20 พ.ย. 2019 6:36 pm โดย jamepiyawat