ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

Oracle ขยายความเป็นผู้นำด้าน CRM ซีอาร์เอ็ม ในเอเชีย-แปซิฟิก 

     เพื่อขยายความเป็นผู้นำในด้านระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ หรือ ระบบ CRM (ซีอาร์เอ็ม) ย่อมาจาก Customer Relationship Management (คัทโทเทอร์ รีเลชั่นชิฟ แมเนจเม้นท์)  ทั่วเอเชีย-แปซิฟิก ออราเคิลได้ประกาศกลยุทธ์ใหม่เพื่อช่วยให้องค์กรในเอเชีย-แปซิฟิกสามารถปรับ เปลี่ยนไปสู่องค์กรที่ ?มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า? โดยอาศัยการปรับปรุงให้ลูกค้าได้รับความพอใจสูงสุด ความจงรักภักดี และการดึงดูดลูกค้า เพื่อกระตุ้นการเติบโตของธุรกิจและเพิ่มคุณประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งหมดนี้เป็นกุญแจสำคัญสำหรับธุรกิจในการเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน, ศักยภาพในการเพิ่มผลกำไรและมูลค่าของผู้ถือหุ้น โดยกลยุทธ์ 4 ข้อของออราเคิลมุ่งเน้นการนำเสนอได้แก่

     - ผลิตภัณฑ์ CRM ที่มีความหลากหลายมากที่สุดในอุตสาหกรรม โดยผสานรวมโซลูชั่น CRM ที่ดีที่สุดและครอบคลุมการทำงานมากที่สุด เข้ากับความสามารถเฉพาะสำหรับแต่ละอุตสาหกรรม

     - ความยืดหยุ่นสูงสุดในโซลูชั่น CRM และตัวเลือกการติดตั้ง ตั้งแต่โซลูชั่นที่ติดตั้งภายในองค์กร ไปจนถึงโซลูชั่นแบบออนดีมานด์ (On Demand) ที่โฮสต์ไว้ที่อื่น 

     - แผนโร้ดแมป (roadmap) ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนสำหรับการสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ในระยะยาวจากการลงทุนในระบบ CRM และ

     - การลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้นสำหรับทรัพยากรด้านการขาย บริการ การให้คำปรึกษา และการตลาดสำหรับ CRM โดยเฉพาะ เพื่อรองรับการขยายตลาดในแต่ละประเทศ และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

ออราเคิลคาดการณ์แนวโน้มการเติบโตในธุรกิจแอพพลิเคชั่น เสริมสร้างความเป็นผู้นำ CRM ในเอเชีย-แปซิฟิก 

     ในปีงบประมาณ 2549 (สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2549) ออราเคิล เอเชีย-แปซิฟิก มีรายได้จาก CRM เพิ่มขึ้น 77% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ทั้งนี้ CRM มีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างธุรกิจแอพพลิเคชั่นโดยรวมของออราเคิล เอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งมีรายได้จากไลเซนส์ใหม่เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 80% (เปอร์เซ็นต์การเติบโตที่ระบุนี้ไม่รวมญี่ปุ่น และผลิตภัณฑ์ของซีเบล (Siebel) และรีเท็ก (Retek)

     หลังจากที่เข้าซื้อ กิจการของซีเบล ออราเคิลได้พัฒนาต่อยอดจากความสำเร็จของซีเบล รวมถึงรูปแบบการดำเนินงานในเอเชีย-แปซิฟิก โดยรักษาและผนวกรวมความเชี่ยวชาญด้าน CRM และเพิ่มการลงทุนในทรัพยากร CRM ทั่วภูมิภาคนี้ ซึ่งนับเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยรักษาความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกับลูกค้า และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าทั่วเอเชีย-แปซิฟิก

     บริษัทที่ปรีกษาการ เติบโตอุตสาหกรรมของโลก Frost & Sullivan ระบุว่า ออราเคิลครองตำแหน่งอันดับ 1 ในตลาด CRM ในเอเชีย-แปซิฟิก โดยมีส่วนแบ่งตลาดกว่า 31% [1] ในปัจจุบันออราเคิลมีลูกค้าแอพพลิเคชั่นมากกว่า 4,800 รายทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ไม่รวมญี่ปุ่น) และในกลุ่มลูกค้าดังกล่าว กว่า 20% ใช้ซอฟต์แวร์ CRM ของออราเคิล ส่วนในระดับโลกนั้น ออราเคิลเป็นผู้นำตลาด CRM โดยมีผู้ใช้ระบบกว่า 5 ล้านคน และอีกว่า 150 ล้านคนเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนใช้งานแบบให้บริการตนเอง (self-service)

     จากความสำเร็จในการ ผนวกรวมเทคโนโลยีของซีเบล ทำให้วันนี้ออราเคิลได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะผู้นำระดับโลกใน ตลาด CRM? มร. พอล แอพเพิลบี รองประธานฝ่ายธุรกิจ CRM ของออราเคิล เอเชีย-แปซิฟิก กล่าว กลยุทธ์ของเราในการขยายธุรกิจและความเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่องมีลักษณะเรียบ ง่าย กล่าวคือ เราเสริมสร้างความเป็นผู้นำทางด้าน CRM ด้วยการช่วยเหลือลูกค้าในการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรที่มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า? อย่างแท้จริง โดยอาศัยการปรับปรุงกลยุทธ์ บุคลากร ระบบงาน และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ทั้งหมดนี้นับเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดและ รักษาความจงรักภักดีของลูกค้า ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจเติบโตและเพิ่มคุณประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้น

     ลูกค้าเลือกใช้ CRM ของออราเคิล เพื่อปรับปรุงผลประกอบการ ผลประกอบการของออราเคิลในปีงบประมาณ 2549 รวมถึงจำนวนลูกค้ารายใหม่และการใช้งานจริงที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับ CRM ในอุตสาหกรรมหลักๆ นับเป็นเครื่องยืนยันถึงความเป็นผู้นำและ ความสามารถของออราเคิลในการช่วยให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ทางด้านธุรกิจอย่าง เต็มที่จากโซลูชั่น CRM ทั้งนี้ออราเคิลได้ขยายความสามารถทางด้าน CRM จากการเข้าซื้อ กิจการของซีเบล และในวันนี้ออราเคิลนำเสนอประสบการณ์เชิงลึกที่เหนือกว่าสำหรับแต่ละ อุตสาหกรรม รวมถึงฟังก์ชันการทำงานที่ก้าวล้ำ เครือข่ายคู่ค้าและฝ่ายบริการที่แข็งแกร่ง เพื่อให้ลูกค้าประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง 

     องค์กรต่างๆ ต้องเผชิญการแข่งขันในระดับโลก จึงจำเป็นต้องเพิ่มความคล่องตัวและความสามารถในการปรับตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าที่กระจัดกระจายอยู่ตามจุด ต่างๆ มร. แอพเพิลบี กล่าวเสริม เรานำเสนอแนวทางที่เป็นนวัตกรรม โดยผสานรวมระบบส่วนหน้า (front-office) และระบบส่วนหลัง (back-office) รวมถึงโซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ บนแพลตฟอร์ม CRM ของออราเคิล และผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือ ลูกค้าของออราเคิลได้รับความสำเร็จเพิ่มมากขึ้นและออราเคิลได้รับการยอมรับ อย่างกว้างขวางในตลาด CRM สำหรับทุกอุตสาหกรรมและองค์กรทุกขนาด ตั้งแต่องค์กรขนาดใหญ่ ไปจนถึงองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก?

 

ที่มา : http://www.it-preview.com/

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
งานประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2563
โดย natthanit.r2538 อ 02 มิ.ย. 2020 10:11 am บอร์ด M103 - ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ
4
31
อ 02 มิ.ย. 2020 7:42 pm โดย natthanit.r2538
มารู้จักจังหวัดสงขลา เมืองสองทะเลกันค่ะ
โดย natthanit.r2538 อ 02 มิ.ย. 2020 4:27 pm บอร์ด M103 - ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ
0
7
อ 02 มิ.ย. 2020 4:27 pm โดย natthanit.r2538
ระบบบัญชีคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร และจะทำอย่างไรหากต้องการวางระบบบัญชี
โดย natthanit.r2538 อ 02 มิ.ย. 2020 2:13 pm บอร์ด M103 - ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ
0
4
อ 02 มิ.ย. 2020 2:13 pm โดย natthanit.r2538
เปิดบริษัทต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ ภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร ??
โดย natthanit.r2538 อ 02 มิ.ย. 2020 12:16 pm บอร์ด M103 - ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ
0
7
อ 02 มิ.ย. 2020 12:16 pm โดย natthanit.r2538
ภ.ง.ด. 1,3,53 คืออะไร
โดย natthanit.r2538 อ 02 มิ.ย. 2020 11:08 am บอร์ด M103 - ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ
0
7
อ 02 มิ.ย. 2020 11:08 am โดย natthanit.r2538
สรุปการประชุมลูกค้าครั้งแรก
โดย natthanit.r2538 จ 01 มิ.ย. 2020 6:46 pm บอร์ด M103 - ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ
0
2
จ 01 มิ.ย. 2020 6:46 pm โดย natthanit.r2538
สวนครัวริมระเบียง
โดย natthanit.r2538 จ 01 มิ.ย. 2020 4:42 pm บอร์ด M103 - ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ
0
10
จ 01 มิ.ย. 2020 4:42 pm โดย natthanit.r2538
วิธีการเดินทางจาก สงขลา มา กรุงเทพฯ
โดย natthanit.r2538 จ 01 มิ.ย. 2020 1:47 pm บอร์ด M103 - ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ
0
17
จ 01 มิ.ย. 2020 1:47 pm โดย natthanit.r2538
งานประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2563
โดย natthanit.r2538 จ 01 มิ.ย. 2020 10:53 am บอร์ด M103 - ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ
2
32
อ 02 มิ.ย. 2020 10:00 am โดย natthanit.r2538
note
โดย natthanit.r2538 จ 01 มิ.ย. 2020 10:52 am บอร์ด M103 - ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ
0
6
จ 01 มิ.ย. 2020 10:52 am โดย natthanit.r2538
Work's on Hand ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ M103
โดย natthanit.r2538 จ 01 มิ.ย. 2020 10:49 am บอร์ด M103 - ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ
0
4
จ 01 มิ.ย. 2020 10:49 am โดย natthanit.r2538
list ความรู้ที่มี ว่าเคยเรียน หรือ เคยทำอะไรมาบ้าง
โดย natthanit.r2538 จ 01 มิ.ย. 2020 10:48 am บอร์ด M103 - ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ
2
23
จ 01 มิ.ย. 2020 11:08 am โดย natthanit.r2538
B - เข้าเมนูหน้ารวมรายการใน admin ไม่ได้
โดย thatsawan ศ 29 พฤษภาคม 2020 5:58 pm บอร์ด Odoojob.com - Tester
0
1
ศ 29 พฤษภาคม 2020 5:58 pm โดย thatsawan
B - ยังขาดหน้าผลการค้นหา จาก search.php
โดย mindphp ศ 29 พฤษภาคม 2020 6:11 am บอร์ด FDD (Main)
0
1
ศ 29 พฤษภาคม 2020 6:11 am โดย mindphp
B - กล่องค้นหาจากหน้า index ใช้งานไม่ได้ กดแล้วไม่ไปหน้าค้นหา
โดย mindphp ศ 29 พฤษภาคม 2020 5:39 am บอร์ด FDD (Main)
1
1
ศ 29 พฤษภาคม 2020 5:53 am โดย mindphp
B - ไม่ใช่แค่โชว์ icon facebook มันต้องทำลิงค์เพื่อให้คลิกไป
โดย mindphp ศ 29 พฤษภาคม 2020 4:39 am บอร์ด FDD (Main)
1
2
ศ 29 พฤษภาคม 2020 4:51 am โดย mindphp
อัพเดท phpbb 3.3 เเล้ว extenstion ใช้งานไม่ได้
โดย thatsawan พฤ 28 พฤษภาคม 2020 10:08 pm บอร์ด ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM
1
125
พฤ 28 พฤษภาคม 2020 10:10 pm โดย thatsawan
วิธีการสร้าง css ที่ใช้งานเฉพาะในบราวเซอร์ safari เท่านั้น
โดย Ittichai_chupol พฤ 28 พฤษภาคม 2020 6:06 pm บอร์ด CSS Knowledge
0
121
พฤ 28 พฤษภาคม 2020 6:06 pm โดย Ittichai_chupol
R - Set Demo เป็น subdomain ของ ตัวนี้
โดย mindphp พฤ 28 พฤษภาคม 2020 6:17 am บอร์ด มารียา ซีฟู้ดส์ - Developer
0
9
พฤ 28 พฤษภาคม 2020 6:17 am โดย mindphp
อยากทราบวิธีการกำหนด ค่า css ให้กับ button โดยกำหนดเฉพาะแต่ละบราวเซอร์
โดย Ittichai_chupol พ 27 พฤษภาคม 2020 8:39 pm บอร์ด HTML CSS
1
52
พ 27 พฤษภาคม 2020 9:15 pm โดย mindphp