ให้เรตสมาชิก: 1 / 5

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

เราสามารถหา script การทำงานต่างๆ ของ Cpanel ได้ตามพาร์ทข้างล่างนี้

Common cPanel /Scripts

Install Zend Optimizer /scripts/installzendopt
Hostname A Entry Missing! /scripts/fixndc then restart bind and apache
Install Cron on New Server /scripts/installrpm anacron vixie-cron ; /etc/rc.d/init.d/crond start
Bandwidth issues /scripts/cleanbw
/scripts/fixwebalizer (To fix problem in webalizer that stop updating stats)
/scripts/fixcommonproblems
/scripts/fixeverything
Fixing Mail List MailMan /usr/local/cpanel/bin/convertmailman2
Reinstall MailMan /scripts/reinstallmailman
Fix Permissions on accounts: /scripts/fixhome
Edit mySQL conf file: pico /etc/my.cnf
Edit php.ini: pico /usr/local/lib/php.ini
Edit Apache Conf: pico /etc/httpd/conf/httpd.conf
Checking Real Time Top Processes Login to SSH and run: top
Run cpanel backup /scripts/cpbackup
To try and fix domain controller: /scripts/fixndc

Quotas /scripts/initquotas ? takes a while to run
/scripts/resetquotas
/scripts/fixquotas ? takes a while to run

/scripts/adddns Add a Dns Entry
/scripts/addfpmail Install Frontpage Mail Exts
/scripts/addservlets Add JavaServlets to an account (jsp plugin required)
/scripts/adduser Add a User
/scripts/admin Run WHM Lite
/scripts/apachelimits Add Rlimits (cpu and mem limits) to apache.
/scripts/dnstransfer Resync with a master DNS Server
/scripts/editquota Edit A User?s Quota
/scripts/finddev Search For Trojans in /dev
/scripts/findtrojans Locate Trojan Horses
Suggest Usage
/scripts/findtrojans > /var/log/trojans
/scripts/fixtrojans /var/log/trojans
/scripts/fixcartwithsuexec Make Interchange work with suexec
/scripts/fixinterchange Fix Most Problems with Interchange
/scripts/fixtrojans Run on a trojans horse file created by findtrojans to remove them
/scripts/fixwebalizer Run this if a user?s stats stop working
/scripts/fixvaliases Fix a broken valias file
/scripts/hdparamify Turn on DMA and 32bit IDE hard drive access (once per boot)
/scripts/initquotas Re-scan quotas. Usually fixes Disk space display problems
/scripts/initsuexec Turn on SUEXEC (probably a bad idea)
/scripts/installzendopt Fetch + Install Zend Optimizer
/scripts/ipusage Display Ipusage Report
/scripts/killacct Terminate an Account
/scripts/killbadrpms Delete ?Security Problem Infested RPMS?
/scripts/mailperm Fix Various Mail Permission Problems
/scripts/mailtroubleshoot Attempt to Troubleshoot a Mail Problem
/scripts/mysqlpasswd Change a Mysql Password
/scripts/quicksecure Kill Potential Security Problem Services
/scripts/rebuildippool Rebuild Ip Address Pool
/scripts/remdefssl Delete Nasty SSL entry in apache default httpd.conf
/scripts/restartsrv Restart a Service (valid services: httpd,proftpd,exim,sshd,cppop,bind,mysql)
/scripts/rpmup Syncup Security Updates from RedHat/Mandrake
/scripts/runlogsnow Force a webalizer/analog update.
/scripts/secureit Remove non-important suid binaries
/scripts/setupfp4 Install Frontpage 4+ on an account.
/scripts/simpleps Return a Simple process list. Useful for finding where cgi scripts are running from.
/scripts/suspendacct Suspend an account
/scripts/sysup Syncup Cpanel RPM Updates
/scripts/unblockip Unblock an IP
/scripts/unsuspendacct UnSuspend an account
/scripts/upcp Update Cpanel
/scripts/updatenow Update /scripts
/scripts/wwwacct Create a New Account

/scripts/runweblogs account username for awstats to run manually

Sometimes such behavior of apache/httpd (taking more and more memory until it dies or crashes the server) can be caused by corrupted MySQL database. Try to do the following:
1) Kill the mysql server
/etc/rc.d/init.d/mysql stop

2) Repair all SQL databases:
myisamchk -r /var/lib/mysql/*/*.MYI

3) Start mysql again:
/etc/rc.d/init.d/mysql start

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
วิธีการติดตั้ง Font TH Sarabun PSK ใน Google document บนระบบปฎิบัตรการ Ubuntu
โดย Bellamy ส 31 ต.ค. 2020 7:43 pm บอร์ด Microsoft Office Knowledge & line & Etc
0
5
ส 31 ต.ค. 2020 7:43 pm โดย Bellamy
การไล่สีพื้นหลังด้วยสีพาสเทลให้ชิคๆเก๋ๆ ด้วย Photoshop cc 2019
โดย Bellamy ส 31 ต.ค. 2020 6:44 pm บอร์ด Graphic design
0
4
ส 31 ต.ค. 2020 6:44 pm โดย Bellamy
การตัดตัวอักษรด้วย Photoshop cc 2019
โดย Bellamy ส 31 ต.ค. 2020 6:23 pm บอร์ด Graphic design
0
3
ส 31 ต.ค. 2020 6:23 pm โดย Bellamy
สอบถามค่ะเรื่องต้องการลดขนาดตัวเลข ใน Nimbus
โดย Bellamy ส 31 ต.ค. 2020 5:05 pm บอร์ด ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์
4
15
ส 31 ต.ค. 2020 5:21 pm โดย mindphp
ไม่แสดงผลข้อมูลค้นหา , เมื่อมีการคลิกตัวปุ่มตัวอักษร ในส่วนเสริม Dictionary
โดย makup ส 31 ต.ค. 2020 4:16 pm บอร์ด ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM
4
27
ส 31 ต.ค. 2020 5:07 pm โดย makup
ไม่แสดงปุ่ม submit ที่เพิ่มมา , หลังจากที่ได้ทำการเพิ่มไปแล้ว
โดย makup ส 31 ต.ค. 2020 1:25 pm บอร์ด ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM
2
16
ส 31 ต.ค. 2020 1:53 pm โดย makup
แถบเมนูตรง ส่วนเสริม dict ขึ้นคำว่า .MODS ไม่เป็นภาษาไทย
โดย makup ส 31 ต.ค. 2020 11:04 am บอร์ด ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM
2
16
ส 31 ต.ค. 2020 11:11 am โดย makup
ติดปัญหา ทำอย่างไงจะให้ Query ข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
โดย makup ศ 30 ต.ค. 2020 7:47 pm บอร์ด Programming - PHP
4
24
ศ 30 ต.ค. 2020 7:59 pm โดย makup
การรวมข้อความจากหลายตาราง
โดย Bellamy ศ 30 ต.ค. 2020 6:55 pm บอร์ด Microsoft Office Knowledge & line & Etc
0
14
ศ 30 ต.ค. 2020 6:55 pm โดย Bellamy
ตัวระบบปฎิบัติการ ubuntu ที่เครื่องทำงานมีปัญหา , เมื่อเวลาทำการเปิดเครื่องบน Ubuntu
โดย makup ศ 30 ต.ค. 2020 2:40 pm บอร์ด ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์
1
29
ศ 30 ต.ค. 2020 3:12 pm โดย mindphp
การแก้ไขปัญหาภาษาไทยสระทับซ้อนกันใน โปรแกรม Adobe Illustrator cc 2019
โดย Bellamy พฤ 29 ต.ค. 2020 5:32 pm บอร์ด Graphic design
0
18
พฤ 29 ต.ค. 2020 5:32 pm โดย Bellamy
ขอวิธีแก้ Bug ปุ่ม Next ให้เป็นภาษาไทย , หลังจากที่ได้ทำการติดตั้งตัง ตัวรับรองภาษาไทยแล้ว
โดย makup พฤ 29 ต.ค. 2020 5:15 pm บอร์ด ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM
2
54
ศ 30 ต.ค. 2020 5:34 pm โดย makup
เกิด Fatal error ในหน้าแรก , เกิดจากเข้าไปตรง ส่วนเสริม แล้วพอคลิกปุ่ม หน้าเว็บบอรด์
โดย makup พฤ 29 ต.ค. 2020 4:20 pm บอร์ด ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM
1
36
พฤ 29 ต.ค. 2020 4:33 pm โดย thatsawan
จะอัพเกรดJoomla 1.5 ไปเป็น 3.9
โดย somporn.so พฤ 29 ต.ค. 2020 3:56 pm บอร์ด ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM
1
29
พฤ 29 ต.ค. 2020 4:08 pm โดย mindphp
จำทำเว็บขายของ ใช้ Joomla Virtuemart ดีไหม
โดย Anonymous พฤ 29 ต.ค. 2020 3:10 pm บอร์ด ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM
1
31
พฤ 29 ต.ค. 2020 4:10 pm โดย mindphp
ขอวิธีการติดตั้ง phpBB ในตัวเครื่อง Ubuntu หน่อยครับ
โดย makup พฤ 29 ต.ค. 2020 1:37 pm บอร์ด ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM
4
42
พฤ 29 ต.ค. 2020 2:29 pm โดย mindphp
แจ้งเตือนชำระเงิน บน browser ด้วย Plugin System MZC Notify ใน MooZiiCart
โดย bolue พ 28 ต.ค. 2020 6:37 pm บอร์ด MindPHP News & Feedback
0
43
พ 28 ต.ค. 2020 6:37 pm โดย bolue
จัดการเว็บไซต์ที่มีหลายร้านค้าง่ายๆ ด้วย Plugin System MZC Multi Shop ใน MooZiiCart
โดย bolue พ 28 ต.ค. 2020 6:27 pm บอร์ด MindPHP News & Feedback
1
35
ศ 30 ต.ค. 2020 6:41 pm โดย bolue
ลบส่วนส่วนเกินในรูปภาพ โดย Photoshop cc
โดย Bellamy พ 28 ต.ค. 2020 5:49 pm บอร์ด Graphic design
0
35
พ 28 ต.ค. 2020 5:49 pm โดย Bellamy
สอนการ บวก ลบ คูณ หาร ง่ายๆ ผ่านการใช้ Excel ออนไลน์
โดย Bellamy อ 27 ต.ค. 2020 7:38 pm บอร์ด Microsoft Office Knowledge & line & Etc
0
33
อ 27 ต.ค. 2020 7:38 pm โดย Bellamy