ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

Task Manager ตรวจสอบการทำงานบนระบบปฏิบัติการ บน Windows 8

ความหมายของโปรแกรม รวมถึงช่องทางการใช้งานของ Task Manager

Task Manager on Windows
Task Manager on Windows

 

            คอมพิวเตอร์หรือโน็ตบุ๊คเข้ามามีส่วนในการทำงานเกือบจะร้อยเปอร์เซนในปัจจุบัน ซึ่งคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่สามารถทำงานได้หลากหลายซึ่งจะสามารถทำงานได้โดยผ่านระบบปฏิบัติการ OS ต่างๆมีเป็นระบบควบคุมการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อีกที ปัจจุบันการทำงานผ่านโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ต้องใช้อุปกรณ์คอมที่มีคุณภาพสูงเพื่อสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นแต่ละระบบปฏิบัติการจึงต้องมีโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่าง ระบบปฏิบัติการ Windows (วินโดว์) จะใช้โปรแกรมชื่อว่า "Task Manager (ทาค เมเนเจอร์)" ซึ่งจะเป็นโปรแกรมที่ติดมากับวินโดว์ใช้สำหรับตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

 

ช่องทางการเปิดใช้งาน Task Manager บน Windows

1. กดที่แป้นพิมพ์คีย์บอร์ด 3 ปุ่มพร้อมกัน "Ctrl + Alt + Delete"

 

2. กดที่แป้นพิมพ์คีย์บอร์ด 3 ปุ่มพร้อมกัน "Ctrl + Alt + .Del จุด ที่ Numlock"

 

3. กดที่แป้นพิมพ์คีย์บอร์ด 3 ปุ่มพร้อมกัน "Ctrl + Shift + Esc"

 

4. ใช้คำสั่งโดยกดปุ่ม Windows ที่แป้นพิมพ์หรือกด Start หน้า Desktop เลือก "Run" ป้อนคำว่า taskmgr จากนั้นกด OK

 

5. วิธี "คลิกขวา" ที่หน้าจอว่างๆ Desktop แล้วเลือก Start Task Manager

 

6. และเข้าไปที่โฟลเดอร์เช่น C:\Windows\System32 หาไฟล์ .exe ชื่อว่า taskmgr.exe

 

              สำหรับหน้าตาของโปรแกรม Task Manager บน Windows จะประกอบไปด้วย Processes, Performance, App History, Startup, User, Details, Services โดยในแต่ละส่วนจะแสดงข้อมูลการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน ณ ปัจจุบันทำให้เราเห็นการทำงานต่างๆได้

 

1.  Processes : แถบนี้จะแสดงโปรแกรมที่กำลังทำงานในปัจจุบันอาจจะมีทั้งโปรแกรมที่เราตั้งใจติดตั้งและโปรแกรมที่ติดมากับวินโดว์อาจจะไม่รู้จักทั้งหมดแต่สามารถตรวจสอบได้ว่าแต่ละโปรแกรมใช้งานอุปกรณ์มากแค่ไหนนอกจากนี้ยังสามารถปิดโปรแกรมได้ทันที่ด้วยการคลิกที่โปรแกรมและกด "End Task"

สถานะการแสดงของ Processes คิดเป็นเปอร์เซน

  • Name : ชื่อโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่
  • Status : สถานะของโปรแกรมที่กำลังทำงาน
  • CPU : การใช้ทรัพยากรประมวลผลด้วย CPU คิดเป็นเปอร์เซน
  • Memory : การใช้หน่วยความจำสำรองของโปรแกรมนั้นๆเช่น RAM คิดเป็นหน่วย MB และคิดรวมเป็นเปอร์เซน
  • Disk : แสดงหน่วยความจำหลักบนไดร์ของโปรแกรมที่ติดตั้ง คิดเป็นเปอร์เซน
  • Network : แสดงการใช้งานโปรแกรมในการใช้อินเตอร์เน็ต
Processes Task Manager
Processes Task Manager

 

 2. Performance : แสดงภาพรวมการใช้งานโปรแกรมทั้งหมดและเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพของอุปกรณ์ของเครื่องเราแสดงเป็นกราฟให้เห็น รวมถึงข้อมูลอื่นๆอย่างละเอียด

Performance Task Manager
Performance Task Manager

 

3. App History : แสดงประวัติการใช้งานโปรแกรมของวันนั้นโดยจะแสดงรายละเอียดอื่นๆด้วยเช่น CPU Time, Network เป็นต้น

App History Task Manager
App History Task Manager

 

4. Startup : สำหรับส่วนนี้คือเมื่อเราเปิดเครื่องขึ้นมาเปิดที่เปิดการใช้งาน Startup จะเปิดใช้งานโปรแกรมเมื่อเปิดเครื่องทันทีโดยจะแสดงรายละเอียดและสามารถกำหนดการเปิด - ปิด Startup ได้ที่ Status กำหนด Disabbled เพื่อปิดการเปิดใช้งานอัตโนมัติ และจะแสดงความสำคัญของโปรแกรมบอกว่าโปรแกรมควรจะเปิดหรือไม่ที่ Startup impact หากเป็น None คือไม่มีความจำเป็นในการเปิด

Startup Task Manager
Startup Task Manager

 

5. User : แสดงผู้ใช้งานที่เข้าใช้งาน Windows และแสดงผลรวมของการใช้งานโปรแกรมทั้งหมด

User Task Manager
User Task Manager

 

5. Details : แสดงข้อมูลรายละเอียดของโปรแกรมนั้นๆรวมถึง User ที่ใช้งานและสถานะการทำงานด้วย

Details Task Manager
Details Task Manager

 

6. Services : แสดง Services ของวินโดว์เองที่จะทำงานเมื่อเราเปิดเครื่องขึ้นมาช่วยให้เราสามารถสร้างแอ็พพลิเคชันที่สามารถเรียกใช้งานและทำงานได้นานและพร้อมที่จะทำงานได้ตลอดเวลา ข้อระวังหากหยุดการทำงาน Services บางตัวอาจมีผลกระทบส่วนของการใช่งานโปรแกรมหรือวินโดว์ได้

Services Task Manager
Services Task Manager

 

มาลองดูการตรวจสอบการใช้งานบน Ubuntu กันบ้าง : System Monitor (ซิสเต็ม มอนิเตอร์) ในระบบปฏิบัติการ Ubuntu (อูบันตู)