ให้เรตสมาชิก: 1 / 5

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ใบอนุญาตเอกสารฟรี GNU

ใบอนุญาตเอกสารฟรี GNU คือรูปแบบของลิขสิทธิ์เพื่อใช้ในการทำคู่มือ หนังสือ หรือเอกสารอื่น ๆ เพื่อเป็นการแจ้งถึงขีดจำกัดในการทำสำเนาและการนำไปเผยแพร่ซ้ำให้แก่ทุกคน มีการแก้ไขหรือปราศจากการแก้ไขต่าง ๆ รวมถึงเกี่ยวกับการค้าและไม่เกี่ยวกับการค้าอีกด้วย ฉบับล่าสุดอยู่ที่ฉนับ 1.3

  • ใบอนุญาตเอกสารฟรี GNU มีอยู่ในรูปแบบ HTML, plain text, Docbook, Texinfo และ LaTeX โดยเอกสารเหล่านี้จะไม่อยู่ในรูปแบบสำหรับการเผยแพร่แบบใดแบบหนึ่ง และสามารถนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารอื่น ๆ ได้อีกด้วย

ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้ใบอนุญาตเอกสารฟรี GNU
โปรแกรม Debian
โปรแกรม Debian

บทความต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก : gnu.org