ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โปรแกรม Automated Action Rules  ช่วยให้การใช้งานการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Object จะกระทำโดยอัตโนมัติ  เช่น  การสร้างผู้ใช้งานอาจจะกำหนดเป็นทีมขายโดยอัตโนมัติหรือจะคงสถานะรอการอนุมัติได้อีก สามารถส่งอีเมล์แจ้งเตือนได้โดยอัตโนมัติ

รูปภาพประกอบ