ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โปรเเกรม Contracts Management สร้างสัญญาการทำงานกับพนักงาน  ในโปรแรกมนี้สามารถบันทึกข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน สัญญาการทำงาน สามารถระบุเงินเดือน วันที่เริ่ม-สิ้นสุด  ตารางการทำงาน  ฯลฯ พนักงาน 1 คน สามารถระบุสัญญาการทำงานได้มากกว่า 1 สัญญา

Keyfeature
- สามารถระบุสัญญาการทำงานได้มากกว่า 1 สัญญาต่อพนักงาน 1 คน

รูปภาพประกอบ