Accounting software - โปรแกรมบัญชี สำเร็จรูป

Accounting software - โปรแกรมบัญชี สำเร็จรูป

โปรแกรม บัญชี ของไทย Thai Accounting software ทั้งเป็น Open Source และ ต้องซื้อมาใช้งาน ทางเลือกสำหรับใช้งานโปรแกรม บัญชี ในบัจจุบันค่อนข้างเปิดกว้าง ไว้ว่าซื่อแบบใช้ครื่องเดียว หรือ หลายเครื่อง แบบสมัยก่อน หรือโปรแกรมบัญชี ที่อนุญาติให้เข้าปรับแต่เพื่อใช้เชื่อมโยงกับงานระบบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ERP, CRM, เครมสินค้า หรือใช้งานผ่านคราว ข้อดีข้อเสียของ โปรแกรมบัญชี แต่ละประเภทก็แตกต่างกันไป เลือกใช้จัดหาและใช้งานได้ตามความต้องการ ปัจจุบันมี โปรแกรมบัญชีที่ให้ใช้งานในลักษณะออนไลน์ มากขึ้นทำให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกสบายในการใช้งาน และ ลดต้นทุนในการบำรุงรักษาเครื่องคอมที่ติดตั้งโปรแกรมบัญชีสมัยก่อนไปได้เยอะ

5 สิ่งที่ “ต้องทำ” การเป็นผู้ทำบัญชีที่ถูกต้องตามกฎหมาย 5 สิ่งของการเป็นนักบัญชี แสดงสารบัญเนื้อหา ผู้ทำบัญชีคือใคร ? 5 "สิ่งที่ต้องทำ"...
     สัญญาการเช่าพื้นที่เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการใช้พื้นที่เพื่อธุรกิจหรือกิจกรรมต่างๆ เช่น การเปิดร้านค้า การจัดกิจกรรมวันสำคัญ หรือการจัดงานอีเว้นท์ต่างๆ หรือในด้านของเจ้าของพื้นที่ เช่น เจ้าของพื้นที่ให้เช่าตลาด...
ถ้าพูดถึงเรื่อง ธุรกิจก็ต้องพูดถึงเรื่องการซื้อและการขาย ต้นทุนกำไร อะไรทำนองนั้นและสำหรับกิจการที่มีการค้าระหว่างประเทศเคยสงสัยกันไหมว่าเขาจ่ายชำระเงินกันอย่างไรมีหลักประกันอะไรเมื่อสั่งซื้อแล้ว โอนเงินจะได้สินค้านั้นจริงๆ อาจจะโอนผ่าน...
สัญญาเช่า เครื่องจักร มีความสำคัญอย่างไร ? สัญญาเช่า เครื่องจักร มีความสำคัญอย่างไร ? เกริ่นนำ การทำสัญญานั้น เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ใช้บันทึกข้อตกลงระหว่างผู้เช่า และ ผู้ให้เช่า ออกมาเป็นรูปแบบของลายลักษณ์อักษร...
     ในชีวิตประจำวันของเราทุกคน การซื้อขายของเป็นสิ่งที่ทำในทุกๆวัน ไม่มาก ก็น้อยอยู่แล้ว ในความหมายก็คือ ใน 1 วันสิ่งที่เราได้รับเข้ามาก็คือ ใบเสร็จ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของกระดาษ หรือ มาในรูปแบบของ ดิจิตอล โดย ณ ปัจจุบัน Internet Banking...
สำหรับทุกบริษัท ธุรกิจหรือกิจการต่างๆ ล้วนแล้วจะต้องมีการดำเนินการซื้อมาบ้าง ผลิตบ้าง และขายไปเพื่อให้เกิดเป็นผลกำไรให้ดำเนินต่อไปได้ด้วยดีทั้งทาง Social หรือจะ Contactติดต่อซื้อขายกันเป็นประจำอยู๋แล้วนั้นที่เมื่อทำการขาย...
      ในการสร้างข้อกำหนดสำหรับการแลกเปลี่ยน ซือ ขาย เช่า ย่อมมีจุดตรงกลางที่ทั้ง 2 ฝ่ายต่างพอใจ สิ่งนั้นเรียกว่า "ข้อตกลง" เป็นสิ่งที่ทั้งสองฝ่าย ผู้เช่า และ ผู้ให้เช่า จะสร้าง และ ยอมรับเงื่อนไขของกันและกัน ผ่านสื่อกลาง หลักฐาน...
     ในด้านของการดำเนินธุรกิจ หลักฐานต่างๆ นับว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก สำหรับการดำเนินการทางด้านการเงิน ด้านกฏหมาย หรือ เป็นหลักฐานต่างๆ ที่เราสามารถใช้อ้างอิงในด้านต่างๆได้ และปัจจุบัน Software สำหรับใบแจ้งหนี้เองก็มีให้เลื่อใช้งานมากด้วย...
สำหรับทุกๆ ธุรกิจหรือกิจการต่างๆก่อนเริ่มทำการหรือระหว่างทางนั้นจำเป็นต้องลงทุนซื้อสินทรัพย์เพื่อใช้เป็นที่ๆทำรายได้ให้เราต่างๆ นาๆ...
ในบทความนี้จะเป็นการพูดถึงโปรแกรม RD Prep คือโปรแกรมจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการยื่นแบบด้วยวิธีการบันทึกหรือวิธีการโอนย้ายข้อมูลใบแนบแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ...
     ในการดำเนินธุรกิจ การซื้อการขาย เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องผ่านมือ ผ่านตาทุกท่านกันมาอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น ใบเสนอราคา ใบวางบิล หรือ ใบสำคัญ และ อีก 1 สิ่งที่เป็นปัจจัยหลักในการดำเนินการส่วนต่างๆในระยะยาว หรือ การสร้างหลักฐาน...
ทุก ธุรกิจเมื่อเริ่มทำการก็ต้องมีการลงทุนไม่ว่าจะเป็นขายสินค้าให้บริการ  E-Commerce หรือโรงงาน ร้านค้าประกอบการ บริษัทส่วนต่างๆก่อนจะทำการได้ต้องมีการซื้อ สินทรัพย์มาเพื่อใช้งานในองค์กรณืเช่น เครื่องจักร อาคาร อปุปกรณ์สำนักงาน...
     สัญญาเช่า คือ เอกสารที่ใช้สำหรับกำหนดเงื่อนไขการใช้สิ่งของหรือทรัพย์สินของเจ้าของให้ผู้เช่าใช้ในระยะเวลาหนึ่งๆ โดยในสัญญาเช่าจะระบุสิ่งของหรือทรัพย์สินที่จะถูกให้เช่า ระยะเวลาการเช่า ราคาเช่า วันที่ชำระเงิน...
เป็นเรื่องที่หลีกหนีไม่พ้นสำหรับ ธุรกิจ ต่างๆ ที่ต้องมีการซื้อการขายสินค้าเพื่อให้กิจการนั้นดำเนินต่อไปได้ด้วยดี...
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คือ การที่ผู้จ่ายเงินได้หักเงินของผู้รับเงินไว้ทันทีที่จ่ายเงิน ตามอัตราที่กำหนดและนำเงินที่หักไว้นำส่งกรมสรรพากร ซึ่งผู้รับสามารถนำยอดเงินที่หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้นี้จะได้ไว้ไปรวมกับภาษีที่จ่ายตอนปลายปี...
     สัญญาเช่ารถเป็นเอกสารที่มีความสำคัญสำหรับการเช่ารถ เนื่องจากเป็นเอกสารที่กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของการเช่ารถที่ต้องปฏิบัติตาม ซึ่งส่วนใหญ่จะประกอบด้วยรายละเอียดของรถที่เช่า ค่าเช่ารถ ระยะเวลาเช่า และเงื่อนไขอื่นๆ...
ก่อนอื่นเลยก่อนที่จะเข้าตัวของเนื้อหาเราต้องทำความรู้จักกับตัวของพระเอกของเราก่อนคือใบเสนอราคา ใบเสนอราคาเป็นเอกสารสำคัญที่เจ้าของธุรกิจจะออกให้กับลูกค้าเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงจำนวนสินค้าและราคาสินค้า...
เป็นสิ่งที่ต้องพบเจอแน่นอนสำหรับชาวAccountingที่ทำงานกันอยู่ในทุกๆบริษัทที่ต้องมีการซื้อขายกันเป็นประจำคงหนีไม่พ้นการบันทึกบัญชีที่ต้องมีเกี่ยวกับส่วนลดทั้งหลายลงใน...
กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
การสร้างเว็บเพจ "จัดการตารางเรียน" ด้วย PHP และ MySQL พร้อม Bootstrap 5
โดย zlPetchlz ส 20 ก.ค. 2024 4:35 pm บอร์ด PHP Knowledge
0
24
ส 20 ก.ค. 2024 4:35 pm โดย zlPetchlz View Topic การสร้างเว็บเพจ "จัดการตารางเรียน" ด้วย PHP และ MySQL พร้อม Bootstrap 5
สร้างเว็บเพจ "บล็อกนักเดินทาง" ด้วย PHP และ MySQL
โดย zlPetchlz ส 20 ก.ค. 2024 3:33 pm บอร์ด PHP Knowledge
0
17
ส 20 ก.ค. 2024 3:33 pm โดย zlPetchlz View Topic สร้างเว็บเพจ "บล็อกนักเดินทาง" ด้วย PHP และ MySQL
การสร้างระบบ "เตือนความจำ" ด้วย PHP และ MySQL
โดย zlPetchlz ส 20 ก.ค. 2024 1:19 pm บอร์ด PHP Knowledge
0
23
ส 20 ก.ค. 2024 1:19 pm โดย zlPetchlz View Topic การสร้างระบบ "เตือนความจำ" ด้วย PHP และ MySQL
การใช้งาน Carousel ใน Bootstrap
โดย zlPetchlz ส 20 ก.ค. 2024 12:23 pm บอร์ด Booststap Knowledge
0
18
ส 20 ก.ค. 2024 12:23 pm โดย zlPetchlz View Topic การใช้งาน Carousel ใน Bootstrap
ฟังก์ชันที่น่าใช้ใน Bootstrap: Navbars, Modals, และ Buttons
โดย zlPetchlz ส 20 ก.ค. 2024 11:38 am บอร์ด Booststap Knowledge
0
17
ส 20 ก.ค. 2024 11:38 am โดย zlPetchlz View Topic ฟังก์ชันที่น่าใช้ใน Bootstrap: Navbars, Modals, และ Buttons
สร้าง ระบบจัดการงาน ด้วย PHP และ MySQL
โดย zlPetchlz ส 20 ก.ค. 2024 10:50 am บอร์ด PHP Knowledge
0
20
ส 20 ก.ค. 2024 10:50 am โดย zlPetchlz View Topic สร้าง ระบบจัดการงาน ด้วย PHP และ MySQL
การจองตั๋วออนไลน์ด้วย PHP และ MySQL
โดย zlPetchlz ส 20 ก.ค. 2024 10:14 am บอร์ด PHP Knowledge
0
31
ส 20 ก.ค. 2024 10:14 am โดย zlPetchlz View Topic การจองตั๋วออนไลน์ด้วย PHP และ MySQL
การสร้าง เว็บเพจสไตล์สมุดโน๊ต ด้วย HTML และ CSS
โดย zlPetchlz ส 20 ก.ค. 2024 9:37 am บอร์ด CSS Knowledge
0
47
ส 20 ก.ค. 2024 9:37 am โดย zlPetchlz View Topic การสร้าง เว็บเพจสไตล์สมุดโน๊ต ด้วย HTML และ CSS