ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส Express
รออกแบบให้ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ค้นหาข้อมูลแม่นยำ รองรับข้อมูลได้ไม่จำกัด อันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับผู้เริ่มใช้โปรแกรมบัญชี เป็นเพื่อนที่ทำให้การทำบัญชีเป็นเรื่องง่าย เป็นมือไม้ของนักบัญชีตัวจริง
Express Accounting Software จากระบบโปรแกรม Express for DOS พัฒนาสู่ Express for Windows ด้รองรับข้อมูลได้ไม่จำกัด อันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับผู้เริ่มใช้โปรแกรมบัญชี

ผู้ผลิต  :  บริษัท เอ็กซ์เพรสซอฟต์แวร์กรุ๊ป จำกัด

ราคา  : 
- Express Windows Single For Thai V.1.x  ราคา  19,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีหัก ณ ที่จ่าย)
- Express Windows LAN For Thai V.1.x   ราคา  28,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีหัก ณ ที่จ่าย)
- Express Windows Single For Thai-English V.1.x  ราคา  24,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีหัก ณ ที่จ่าย)
- Express Windows LAN For Thai-English V.1.x ราคา  34,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีหัก ณ ที่จ่าย)

ข้อมูลและรูปภาพจาก  :  esg.co.th